Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0236(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0069/2009

Keskustelut :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Äänestykset :

PV 11/03/2009 - 5.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0112

Pöytäkirja
Tiistai 10. maaliskuuta 2009 - Strasbourg

12. Alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevat yhteiset säännöt ja standardit (uudelleenlaatiminen) ***III - Alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevat yhteiset säännöt ja standardit (uudelleenlaatiminen) ***III - Satamavaltioiden suorittama valvonta (uudelleenlaatiminen) ***III - Alusliikennettä koskeva yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmä ***III - Meriliikennealan onnettomuuksien tutkinta ***III - Merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuu onnettomuustapauksessa ***III - Alusten omistajien vakuutus merioikeudellisia vaateita varten ***II - Lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattaminen ***II (keskustelu)
CRE

Mietintö: Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista (uudelleenlaadittu toisinto) [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

Mietintö: Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista (uudelleenlaadittu toisinto) [PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)] - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

Mietintö: Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta (uudelleenlaadittu toisinto) [PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)] - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

Mietintö: Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta annetun direktiivin 2002/59/EY muuttamisesta [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

Mietintö: Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi meriliikennealan onnettomuuksien tutkinnan perusperiaatteista ja direktiivien 1999/35/EY ja 2002/59/EY muuttamisesta [PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)] - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

Mietintö: Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksessa [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Paolo Costa (A6-0102/2009)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi alusten omistajien vakuutuksesta merioikeudellisia vaateita varten [14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Gilles Savary (A6-0072/2009)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattamisesta [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

Luis de Grandes Pascual (esittelijä), Dominique Vlasto (esittelijä), Dirk Sterckx (esittelijä), Jaromír Kohlíček (esittelijä) ja Paolo Costa (esittelijä) esittelivät laatimansa mietinnöt.

Gilles Savary (esittelijä) ja Emanuel Jardim Fernandes (esittelijä) esittelivät suosituksensa toiseen käsittelyyn.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Georg Jarzembowski PPE-DE-ryhmän puolesta, Rosa Miguélez Ramos PSE-ryhmän puolesta, Anne E. Jensen ALDE-ryhmän puolesta, Mogens Camre UEN-ryhmän puolesta, Michael Cramer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jacky Hénin GUE/NGL-ryhmän puolesta, Derek Roland Clark IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Fernand Le Rachinel, Ioannis Kasoulides ja Michel Teychenné.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Josu Ortuondo Larrea, Georgios Toussas, Luca Romagnoli, Corien Wortmann-Kool, Marusya Ivanova Lyubcheva ja Marian-Jean Marinescu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Marie Anne Isler Béguin, Avril Doyle ja Brian Simpson.

Puheenvuorot: Antonio Tajani, Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček, Paolo Costa, Gilles Savary ja Emanuel Jardim Fernandes.

Puheenvuorot: Georg Jarzembowski ja Inés Ayala Sender.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.3.2009, kohta 5.5, istunnon pöytäkirja 11.3.2009, kohta 5.6, istunnon pöytäkirja 11.3.2009, kohta 5.7, istunnon pöytäkirja 11.3.2009, kohta 5.8, istunnon pöytäkirja 11.3.2009, kohta 5.9, istunnon pöytäkirja 11.3.2009, kohta 5.10, istunnon pöytäkirja 11.3.2009, kohta 5.11 ja istunnon pöytäkirja 11.3.2009, kohta 5.12.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö