Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/0236(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A6-0069/2009

Debatai :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Balsavimas :

PV 11/03/2009 - 5.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0112

Protokolas
Antradienis, 2009 m. kovo 10 d. - Strasbūras

12. Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrosios taisyklės ir standartai (nauja redakcija) ***III - Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrosios taisyklės ir standartai (nauja redakcija) ***III - Uosto valstybės kontrolė (nauja redakcija) ***III - Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistema ***III - Avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimai ***III - Keleivių vežėjų jūra atsakomybė avarijų atveju ***III - Laivų savininkų atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimas ***II - Vėliavos valstybės reikalavimų laikymasis ***II (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų (nauja redakcija) bendro teksto [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] – Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėjas: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrųjų taisyklių ir standartų (nauja redakcija) bendro teksto [PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)] - Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėjas: Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl uosto valstybės kontrolės (nauja redakcija) bendro teksto [PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)] - Parlamento delegacija Taikinimo komitete - Pranešėjas Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/59/EB, įdiegiančią Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą, bendro teksto [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] - Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėjas: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios pagrindinius principus, taikomus avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimui, ir iš dalies keičiančios Direktyvas 1999/35/EB ir 2002/59/EB, bendro teksto [PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)] - Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėjas: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju bendro teksto [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] - Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėjas: Paolo Costa (A6-0102/2009)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl laivų savininkų atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimo [14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Gilles Savary (A6-0072/2009)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl vėliavos valstybės reikalavimų laikymosi [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

Luis de Grandes Pascual (pranešėjas), Dominique Vlasto (pranešėjas), Dirk Sterckx (pranešėjas), Jaromír Kohlíček (pranešėjas) ir Paolo Costa (pranešėjas) pristatė pranešimus.

Gilles Savary (pranešėjas) ir Emanuel Jardim Fernandes (pranešėjas) pateikė savo rekomendacijas dėl antrojo svarstymo.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Georg Jarzembowski PPE-DE frakcijos vardu, Rosa Miguélez Ramos PSE frakcijos vardu, Anne E. Jensen ALDE frakcijos vardu, Mogens Camre UEN frakcijos vardu, Michael Cramer Verts/ALE frakcijos vardu, Jacky Hénin GUE/NGL frakcijos vardu, Derek Roland Clark IND/DEM frakcijos vardu, Fernand Le Rachinel , nepriklausomas Parlamento narys, Ioannis Kasoulides ir Michel Teychenné.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Josu Ortuondo Larrea, Georgios Toussas, Luca Romagnoli, Corien Wortmann-Kool, Marusya Ivanova Lyubcheva ir Marian-Jean Marinescu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Marie Anne Isler Béguin, Avril Doyle ir Brian Simpson.

Kalbėjo: Antonio Tajani, Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček, Paolo Costa, Gilles Savary ir Emanuel Jardim Fernandes..

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.5 protokolo 11.03.2009, punktas 5.6 protokolo 11.03.2009, punktas 5.7 protokolo 11.03.2009, punktas 5.8 protokolo 11.03.2009, punktas 5.9 protokolo 11.03.2009, punktas 5.10 protokolo 11.03.2009, punktas 5.11 protokolo 11.03.2009 ir punktas 5.12 protokolo 11.03.2009.

Kalbėjo: Georg Jarzembowski ir Inés Ayala Sender.

Teisinė informacija - Privatumo politika