Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0236(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0069/2009

Debatten :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Stemmingen :

PV 11/03/2009 - 5.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0112

Notulen
Dinsdag 10 maart 2009 - Straatsburg

12. Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking) ***III - Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (herschikking) ***III - Havenstaatcontrole (herschikking) ***III - Communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart ***III - Grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector ***III - Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen ***III - Wettelijke aansprakelijkheid en financiële zekerheden van scheepseigenaren ***II - Naleving van vlaggenstaatverplichtingen ***II (debat)
CRE

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking) [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (herschikking) [PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenstaatcontrole (herschikking) [PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de Richtlijnen 1999/35/EG en 2002/59/EG [PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Paolo Costa (A6-0102/2009)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wettelijke aansprakelijkheid en financiële zekerheden van scheepseigenaars [14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Gilles Savary (A6-0072/2009)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de naleving van vlaggenstaatverplichtingen [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček en Paolo Costa leiden de verslagen in

Gilles Savary en Emanuel Jardim Fernandes leiden hun aanbevelingen voor de tweede lezing in.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie, Rosa Miguélez Ramos, namens de PSE-Fractie, Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie, Mogens Camre, namens de UEN-Fractie, Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie, Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, Derek Roland Clark, namens de IND/DEM-Fractie, Fernand Le Rachinel, niet-ingeschrevene, Ioannis Kasoulides en Michel Teychenné.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Josu Ortuondo Larrea, Georgios Toussas, Luca Romagnoli, Corien Wortmann-Kool, Marusya Ivanova Lyubcheva en Marian-Jean Marinescu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Marie Anne Isler Béguin, Avril Doyle en Brian Simpson.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani, Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček, Paolo Costa, Gilles Savary en Emanuel Jardim Fernandes.

Het woord wordt gevoerd door Georg Jarzembowski en Inés Ayala Sender.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 11.03.2009, punt 5.6 van de notulen van 11.03.2009, punt 5.7 van de notulen van 11.03.2009, punt 5.8 van de notulen van 11.03.2009, punt 5.9 van de notulen van 11.03.2009, punt 5.10 van de notulen van 11.03.2009, punt 5.11 van de notulen van 11.03.2009 en punt 5.12 van de notulen van 11.03.2009.

Juridische mededeling - Privacybeleid