Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0236(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0069/2009

Debaty :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Głosowanie :

PV 11/03/2009 - 5.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0112

Protokół
Wtorek, 10 marca 2009 r. - Strasburg

12. Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednie działania administracji morskich (przekształcenie) ***III - Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie) ***III - Kontrola państwa portu (przekształcenie) ***III - Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków ***III - Postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego ***III - Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków ***III - Ubezpieczenie armatorów od roszczeń morskich ***II - Poszanowanie zobowiązań przez państwa bandery ***II (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wspólnego tekstu, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy, dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (przekształcenie) [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] - delegacja Parlamentu Europejskiego w komitecie pojednawczym - Sprawozdawca: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego tekstu, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy, dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie) [PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)] - delegacja Parlamentu Europejskiego w komitecie pojednawczym - Sprawozdawca: Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

Sprawozdanie Wspólny tekst, zatwierdzony przez komitet pojednawczy, dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu (przekształcenie) [PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)] - Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego - Sprawozdawca Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego tekstu, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy, dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] - delegacja Parlamentu Europejskiego w komitecie pojednawczym - Sprawozdawca: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego tekstu, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy, dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej podstawowe zasady regulujące dochodzenia w sprawach wypadków w sektorze transportu morskiego i zmieniającej dyrektywy 1999/35/WE i 2002/59/WE [PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)] - delegacja Parlamentu Europejskiego w komitecie pojednawczym - Sprawozdawca: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego tekstu, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy, dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] - delegacja Parlamentu Europejskiego w komitecie pojednawczym - Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0102/2009)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ubezpieczenia armatorów od roszczeń morskich [14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Gilles Savary (A6-0072/2009)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

Luis de Grandes Pascual (sprawozdawca), Dominique Vlasto (sprawozdawczyni), Dirk Sterckx (sprawozdawca), Jaromír Kohlíček (sprawozdawca) i Paolo Costa (sprawozdawca) przedstawili swoje sprawozdania.

Gilles Savary (sprawozdawca) i Emanuel Jardim Fernandes (sprawozdawca) przedstawili swoje zalecenia do drugiego czytania.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos w imieniu grupy PSE, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Mogens Camre w imieniu grupy UEN, Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, Jacky Hénin w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark w imieniu grupy IND/DEM, Fernand Le Rachinel niezrzeszony, Ioannis Kasoulides i Michel Teychenné.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Josu Ortuondo Larrea, Georgios Toussas, Luca Romagnoli, Corien Wortmann-Kool, Marusya Ivanova Lyubcheva i Marian-Jean Marinescu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Marie Anne Isler Béguin, Avril Doyle i Brian Simpson.

Głos zabrali: Antonio Tajani, Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček, Paolo Costa, Gilles Savary i Emanuel Jardim Fernandes.

Głos zabrali: Georg Jarzembowski i Inés Ayala Sender.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.5 protokołu z dnia 11.03.2009, pkt 5.6 protokołu z dnia 11.03.2009, pkt 5.7 protokołu z dnia 11.03.2009, pkt 5.8 protokołu z dnia 11.03.2009, pkt 5.9 protokołu z dnia 11.03.2009, pkt 5.10 protokołu z dnia 11.03.2009, pkt 5.11 protokołu z dnia 11.03.2009 i pkt 5.12 protokołu z dnia 11.03.2009.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności