Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2005/0236(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A6-0069/2009

Dezbateri :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Voturi :

PV 11/03/2009 - 5.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0112

Proces-verbal
Marţi, 10 martie 2009 - Strasbourg

12. Norme şi standarde comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime (reformare) ***III - Norme şi standarde comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor (reformare) ***III - Controlul statului portului (reformare) ***III - Sistemul comunitar de monitorizare şi informare privind traficul navelor maritime ***III - Investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim ***III - Răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare ***III - Asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime ***II - Respectarea obligaţiilor statelor de pavilion ***II (dezbatere)
CRE

Raport referitor la proiectul comun, aprobat de Comitetul de conciliere, de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime (reformare) [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] - Delegaţia Parlamentului European la Comitetul de conciliere - Raportor: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

Raport referitor la proiectul comun, aprobat de Comitetul de conciliere, de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor (Reformare) [PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)] - Delegaţia Parlamentului European la Comitetul de conciliere - Raportor: Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

Raport referitor la proiectul comun, aprobat de Comitetul de conciliere, de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul statului portului (reformare) [PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)] - Delegaţia Parlamentului European la Comitetul de conciliere - Raportor: Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

Raport referitor la proiectul comun, aprobat de Comitetul de conciliere, de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/59/CE de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] - Delegaţia Parlamentului European la Comitetul de conciliere - Raportor: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

Raport referitor la proiectul comun, aprobat de Comitetul de conciliere, de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim și de modificare a Directivelor 1999/35/CE și 2002/59/CE [PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)] - Delegaţia Parlamentului European la Comitetul de conciliere - Raportor: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

Raport referitor la proiectul comun, aprobat de Comitetul de conciliere, de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] - Delegaţia Parlamentului European la Comitetul de conciliere - Raportor: Paolo Costa (A6-0102/2009)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce privește creanțele maritime [14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Gilles Savary (A6-0072/2009)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind respectarea obligațiilor statelor de pavilion [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

Luis de Grandes Pascual (raportor), Dominique Vlasto (raportoare), Dirk Sterckx (raportor), Jaromír Kohlíček (raportor) şi Paolo Costa (raportor) şi-au prezentat rapoartele.

Gilles Savary (raportor) şi Emanuel Jardim Fernandes (raportor) şi-au prezentat recomandările pentru a doua lectură.

A intervenit Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Georg Jarzembowski, în numele Grupului PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, în numele Grupului PSE, Anne E. Jensen, în numele Grupului ALDE, Mogens Camre, în numele Grupului UEN, Michael Cramer, în numele Grupului Verts/ALE, Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL, Derek Roland Clark, în numele Grupului IND/DEM, Fernand Le Rachinel, neafiliat, Ioannis Kasoulides şi Michel Teychenné.

PREZIDEAZĂ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Josu Ortuondo Larrea, Georgios Toussas, Luca Romagnoli, Corien Wortmann-Kool, Marusya Ivanova Lyubcheva şi Marian-Jean Marinescu.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Marie Anne Isler Béguin, Avril Doyle şi Brian Simpson.

Au intervenit: Antonio Tajani, Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček, Paolo Costa, Gilles Savary şi Emanuel Jardim Fernandes.

Au intervenit: Georg Jarzembowski şi Inés Ayala Sender.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.5 al PV din 11.03.2009, punctul 5.6 al PV din 11.03.2009, punctul 5.7 al PV din 11.03.2009, punctul 5.8 al PV din 11.03.2009, punctul 5.9 al PV din 11.03.2009, punctul 5.10 al PV din 11.03.2009, punctul 5.11 al PV din 11.03.2009 şi punctul 5.12 al PV din 11.03.2009.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate