Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0236(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0069/2009

Rozpravy :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Hlasovanie :

PV 11/03/2009 - 5.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0112

Zápisnica
Utorok, 10. marca 2009 - Štrasburg

12. Spoločné pravidlá a normy pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov (prepracované znenie) ***III - Spoločné pravidlá a normy pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí (prepracované znenie) ***III - Štátna prístavná kontrola (prepracované znenie) ***III - Monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu ***III - Vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy ***III - Zodpovednosť osobných prepravcov v preprave po mori v prípade nehôd ***III - Poistenie vlastníkov lodí, ktoré sa vzťahuje na námorné pohľadávky ***II - Plnenie povinností vlajkového štátu ***II (rozprava)
CRE

Správa: Spoločný text smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov (prepracované znenie), schválený zmierovacím výborom [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] – Delegácia Európskeho parlamentu v Zmierovacom výbore - Spravodajca Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

Správa: Spoločný text nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí (prepracované znenie), schválený zmierovacím výborom [PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)] - Delegácia Európskeho parlamentu v Zmierovacom výbore - Spravodajca Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

Správa: Spoločný text smernice Európskeho parlamentu a Rady o štátnej prístavnej kontrole (prepracované znenie) schválený zmierovacím výborom [PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)] - Delegácia Európskeho parlamentu v Zmierovacom výbore - Spravodajca: Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

Správa: Spoločný text smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmene a doplnení smernice 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu, schválený zmierovacím výborom [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] - Delegácia Európskeho parlamentu v Zmierovacom výbore - Spravodajca Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

Správa: Spoločný text smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 1999/35/ES a 2002/59/ES, schválený zmierovacím výborom [PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)] - Delegácia Európskeho parlamentu v Zmierovacom výbore - Spravodajca Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

Správa: Spoločný text nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zodpovednosti osobných prepravcov v preprave po mori v prípade nehôd, schválený zmierovacím výborom [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] - Delegácia Európskeho parlamentu v Zmierovacom výbore - Spravodajca Paolo Costa (A6-0102/2009)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o poistení vlastníkov lodí, ktoré sa vzťahuje na námorné pohľadávky [14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Gilles Savary (A6-0072/2009)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o plnení povinností vlajkového štátu [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček a Paolo Costa uviedli svoje správy

Gilles Savary a Emanuel Jardim Fernandes predložili svoje odporúčania do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Mogens Camre za skupinu UEN, Michael Cramer za skupinu Verts/ALE, Jacky Hénin za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Fernand Le Rachinel nezávislý poslanec, Ioannis Kasoulides a Michel Teychenné.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Josu Ortuondo Larrea, Georgios Toussas, Luca Romagnoli, Corien Wortmann-Kool, Marusya Ivanova Lyubcheva a Marian-Jean Marinescu.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Marie Anne Isler Béguin, Avril Doyle a Brian Simpson.

Vystúpili títo poslanci: Antonio Tajani, Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček, Paolo Costa, Gilles Savary a Emanuel Jardim Fernandes.

Vystúpili títo poslanci: Georg Jarzembowski a Inés Ayala Sender.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 11.03.2009, bod 5.6 zápisnice zo dňa 11.03.2009, bod 5.7 zápisnice zo dňa 11.03.2009, bod 5.8 zápisnice zo dňa 11.03.2009, bod 5.9 zápisnice zo dňa 11.03.2009, bod 5.10 zápisnice zo dňa 11.03.2009, bod 5.11 zápisnice zo dňa 11.03.2009 a bod 5.12 zápisnice zo dňa 11.03.2009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia