Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2240(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0055/2009

Συζήτηση :

PV 10/03/2009 - 13
PV 10/03/2009 - 15
CRE 10/03/2009 - 13
CRE 10/03/2009 - 15

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2009 - 5.19
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0119

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

13. Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής ***I - Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών απαιτήσεων στον τομέα των μεταφορών και εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής [COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Έκθεση σχετικά με την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών απαιτήσεων στον τομέα των μεταφορών και την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους [2008/2240(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Οι Saïd El Khadraoui και Georg Jarzembowski παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Claude Turmes (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE) και Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου