Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2240(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0055/2009

Debatter :

PV 10/03/2009 - 13
PV 10/03/2009 - 15
CRE 10/03/2009 - 13
CRE 10/03/2009 - 15

Omröstningar :

PV 11/03/2009 - 5.19
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0119

Protokoll
Tisdagen den 10 mars 2009 - Strasbourg

13. Avgifter på tunga godsfordon för användningen av viss infrastruktur ***I - Grönare transporter och internaliseringen av externa kostnader (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av viss infrastruktur [KOM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Betänkande om grönare transporter och internaliseringen av externa kostnader [2008/2240(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Saïd El Khadraoui och Georg Jarzembowski redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande).

Talare: Claude Turmes (föredragande av yttrande från utskottet ITRE) och Corien Wortmann-Kool för PPE-DE-gruppen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy