Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

14. Ημερήσια διάταξη
CRE

Κατά τη συνεδρίασή της στις 9 Μαρτίου 2009, η επιτροπή AFET ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Σρι Λάνκα και, λόγω του κατεπείγοντος, ζήτησε την εγγραφή του στην ημερήσια διάταξη της τρέχουσας περιόδου συνόδου σύμφωνα με το άρθρο 91 του Κανονισμού.

Η πρόταση ψηφίσματος θεωρείται εγκριθείσα, εκτός εάν τουλάχιστον σαράντα βουλευτές εκφράσουν την αντίρρησή τους γραπτώς πριν από αύριο το μεσημέρι· στην περίπτωση αυτή, η πρόταση ψηφίσματος τίθεται σε συζήτηση και ψηφοφορία στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης της ίδιας περιόδου συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου