Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 10 maart 2009 - Straatsburg

14. Agenda
CRE

In haar vergadering van 9 maart 2009 heeft de Commissie AFET een ontwerpresolutie goedgekeurd over de verslechtering van de humanitaire situatie in Sri Lanka en, gezien het urgente karakter van de situatie, verzocht om inschrijving ervan op de agenda van deze vergaderperiode overeenkomstig artikel 91 van het Reglement.

De ontwerpresolutie wordt geacht te zijn aangenomen tenzij ten minste veertig leden vóór morgen, 12.00 uur, schriftelijk hiertegen bezwaar hebben gemaakt; in dat geval wordt de ontwerpresolutie met debat en stemming ingeschreven op de agenda van de huidige vergaderperiode.

Juridische mededeling - Privacybeleid