Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2240(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0055/2009

Keskustelut :

PV 10/03/2009 - 13
PV 10/03/2009 - 15
CRE 10/03/2009 - 13
CRE 10/03/2009 - 15

Äänestykset :

PV 11/03/2009 - 5.19
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0119

Pöytäkirja
Tiistai 10. maaliskuuta 2009 - Strasbourg

15. Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta ***I - Ympäristöystävällisempi liikenne ja ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihin (jatkoa keskustelulle)
CRE

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta [KOM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Mietintö: Ympäristöystävällisempi liikenne ja ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihin [2008/2240(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Puheenvuorot: Silvia-Adriana Ţicău PSE-ryhmän puolesta ja Dirk Sterckx ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO

Puheenvuorot: Roberts Zīle UEN-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Reinhard Rack, Brian Simpson, Paolo Costa, Seán Ó Neachtain, Sepp Kusstatscher, Ulrich Stockmann, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wiesław Stefan Kuc, Michael Cramer, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Bilyana Ilieva Raeva, Marian-Jean Marinescu, Robert Evans, Christine De Veyrac, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual ja Emanuel Jardim Fernandes.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Richard Seeber, Gilles Savary, Alexandru Nazare ja Jörg Leichtfried.

Puheenvuorot: Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja), Saïd El Khadraoui ja Georg Jarzembowski.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.3.2009, kohta 5.13 ja istunnon pöytäkirja 11.3.2009, kohta 5.19.

(Istunto keskeytettiin klo 18.10 kyselytunnin alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 18.30.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö