Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2240(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0055/2009

Debatten :

PV 10/03/2009 - 13
PV 10/03/2009 - 15
CRE 10/03/2009 - 13
CRE 10/03/2009 - 15

Stemmingen :

PV 11/03/2009 - 5.19
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0119

Notulen
Dinsdag 10 maart 2009 - Straatsburg

15. Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ***I - Groener vervoer en internalisering van externe kosten (voortzetting van het debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen [COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Verslag over groener vervoer en internalisering van externe kosten [2008/2240(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Het woord wordt gevoerd door Silvia-Adriana Ţicău, namens de PSE-Fractie, en Dirk Sterckx, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Roberts Zīle, namens de UEN-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Reinhard Rack, Brian Simpson, Paolo Costa, Seán Ó Neachtain, Sepp Kusstatscher, Ulrich Stockmann, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wiesław Stefan Kuc, Michael Cramer, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Bilyana Ilieva Raeva, Marian-Jean Marinescu, Robert Evans, Christine De Veyrac, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual en Emanuel Jardim Fernandes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Richard Seeber, Gilles Savary, Alexandru Nazare en Jörg Leichtfried.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie), Saïd El Khadraoui en Georg Jarzembowski.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.13 van de notulen van 11.03.2009 en punt 5.19 van de notulen van 11.03.2009.

(In afwachting van het vragenuur wordt de vergadering om 18.10 uur onderbroken en om 18.30 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid