Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 10. marts 2009 - Strasbourg

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

16. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
CRE

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B6-0009/2009).

Første del

Spørgsmål nr. 31 (Silvia-Adriana Ţicău): Foranstaltninger til fremme af produkter og tjenester, som bidrager til at øge energieffektiviteten og fremme vedvarende energi.

Viviane Reding (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Silvia-Adriana Ţicău og Reinhard Rack.

Spørgsmål nr. 32 (Giorgos Dimitrakopoulos): Mere fleksibel fortolkning af Stabilitets- og Vækstpagten.

Viviane Reding besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Giorgos Dimitrakopoulos, Jörg Leichtfried og Avril Doyle.

Spørgsmål nr. 33 (Pedro Guerreiro): Afskaffelse af skattelyer.

Viviane Reding besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Pedro Guerreiro og Robert Evans.

Anden del

Spørgsmål nr. 34 (Claude Moraes): Internettet og hadforbrydelser.

Viviane Reding besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Claude Moraes og Jim Allister.

Spørgsmål nr. 35 (Eoin Ryan): ICT og informationssamfundet.

Viviane Reding besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Eoin Ryan, Silvia-Adriana Ţicău og Reinhard Rack.

Spørgsmål nr. 36 (Gay Mitchell): Overvågning af internettet.

Viviane Reding besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Gay Mitchell.

Spørgsmål nr. 37 til 40 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 41 (Bernd Posselt): Serbiens status som kandidatland.

Leonard Orban (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bernd Posselt.

Spørgsmål nr. 42 (Sarah Ludford): Serbiens tiltrædelse.

Leonard Orban besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Sarah Ludford og Bernd Posselt.

Spørgsmål nr. 43 til 44 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 45 (Yiannakis Matsis): Ulovlig tilegnelse af græsk-cypriotisk ejendom i den besatte del af Cypern med finansiel støtte fra Tyrkiet.

Leonard Orban besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Yiannakis Matsis.

Spørgsmål nr. 46 (Vural Öger): Åbning af kapitlet om "Energi" i EU-forhandlingerne med Tyrkiet.

Leonard Orban besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Vural Öger.

Spørgsmål nr. 47 til 48 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 49 (Marian Harkin): Markedsstøtte.

Spørgsmål nr. 51 (Seán Ó Neachtain): Mejerisektoren i EU.

Mariann Fischer Boel (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marian Harkin, Seán Ó Neachtain, Jim Allister og Jim Higgins.

Spørgsmål nr. 50 (Liam Aylward): Mærkning af fårekødsprodukter.

Mariann Fischer Boel besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Liam Aylward.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik