Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

16. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
CRE

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B6-0009/2009).

Πρώτο μέρος

Ερώτηση 31 (Silvia-Adriana Ţicău): Μέτρα για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Viviane Reding (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Silvia-Adriana Ţicău και Reinhard Rack.

Ερώτηση 32 (Γιώργου Δημητρακόπουλου): Πιο ευέλικτη ανάγνωση του Συμφώνου Οικονομικής Σταθερότητας.

Η Viviane Reding απαντά στην ερώτηση καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Γιώργου Δημητρακόπουλου, Jörg Leichtfried και Avril Doyle.

Ερώτηση 33 (Pedro Guerreiro): Το τέλος των φορολογικών παραδείσων.

Η Viviane Reding απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Pedro Guerreiro και Robert Evans.

Δεύτερο μέρος

Ερώτηση 34 (Claude Moraes): Το διαδίκτυο και τα εγκλήματα μίσους.

Η Viviane Reding απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Claude Moraes και Jim Allister.

Ερώτηση 35 (Eoin Ryan): Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ICT) και Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Η Viviane Reding απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Eoin Ryan, Silvia-Adriana Ţicău και Reinhard Rack.

Ερώτηση 36 (Gay Mitchell): Έλεγχος του Διαδικτύου.

Η Viviane Reding απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Gay Mitchell.

Στις ερωτήσεις 37 έως 40 θα δοθούν γραπτές απαντήσεις.

Ερώτηση 41 (Bernd Posselt): Καθεστώς υποψήφιας χώρας για την Σερβία.

Ο Leonard Orban (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Bernd Posselt.

Ερώτηση 42 (Sarah Ludford): Προσχώρηση της Σερβίας.

Ο Leonard Orban απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Sarah Ludford και Bernd Posselt.

Στις ερωτήσεις 43 έως 44 θα δοθούν γραπτές απαντήσεις.

Ερώτηση 45 (Γιαννάκη Μάτση): Σφετερισμός ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα με χρηματοδότηση από την Τουρκία.

Ο Leonard Orban απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Γιαννάκη Μάτση.

Ερώτηση 46 (Vural Öger): Άνοιγμα του κεφαλαίου: "Ενέργεια" στις διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Τουρκία.

Ο Leonard Orban απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Vural Öger.

Στις ερωτήσεις 47 έως 48 θα δοθούν γραπτές απαντήσεις.

Ερώτηση 49 (Marian Harkin): Στήριξη της αγοράς.

Ερώτηση 51 (Seán Ó Neachtain): Ο γαλακτοκομικός τομέας της ΕΕ.

Η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Marian Harkin, Seán Ó Neachtain, Jim Allister και Jim Higgins.

Ερώτηση 50 (Liam Aylward): Επισήμανση για προϊόντα πρόβειου κρέατος.

Η Mariann Fischer Boel απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Liam Aylward.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου