Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 10. märts 2009 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

16. Infotund (küsimused komisjonile)
CRE

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B6-0009/2009).

Esimene osa

Küsimus 31 (Silvia-Adriana Ţicău): Meetmed energiatõhususe parandamisele ja taastuvate energiaallikate kasutamisele kaasa aitavate toodete ja teenuste toetuseks

Viviane Reding (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Silvia-Adriana Ţicău ja Reinhard Rack.

Küsimus 32 (Giorgos Dimitrakopoulos): Stabiilsuse ja kasvu pakti paindlikum tõlgendamine

Viviane Reding vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Giorgos Dimitrakopoulos, Jörg Leichtfried ja Avril Doyle.

Küsimus 33 (Pedro Guerreiro): Maksuparadiiside kaotamine

Viviane Reding vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Pedro Guerreiro ja Robert Evans.

Teine osa

Küsimus 34 (Claude Moraes): Internet ja vihakuriteod

Viviane Reding vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Claude Moraes ja Jim Allister.

Küsimus 35 (Eoin Ryan): Info- ja kommunikatsioonitehnolooga ning infoühiskond

Viviane Reding vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Eoin Ryan, Silvia-Adriana Ţicău ja Reinhard Rack.

Küsimus 36 (Gay Mitchell): Kontroll interneti üle

Viviane Reding vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Gay Mitchell.

Küsimustele 37 kuni 40 vastatakse kirjalikult.

Küsimus 41 (Bernd Posselt): Serbia kandidaatriigi staatus

Leonard Orban (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Bernd Posselt.

Küsimus 42 (Sarah Ludford): Serbia ühinemine

Leonard Orban vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Sarah Ludford ja Bernd Posselt.

Küsimustele 43 kuni 44 vastatakse kirjalikult.

Küsimus 45 (Yiannakis Matsis): Türgi rahastatav küprose kreeklaste varade usurpeerimine Küprose okupeeritud alal

Leonard Orban vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Yiannakis Matsis.

Küsimus 46 (Vural Öger): Energiapeatüki avamine Türgi ühinemisläbirääkimistel

Leonard Orban vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Vural Öger.

Küsimustele 47 kuni 48 vastatakse kirjalikult.

Küsimus 49 (Marian Harkin): Turutoetused

Küsimus 51 (Seán Ó Neachtain): Euroopa Liidu piimasektor

Mariann Fischer Boel (komisjoni liige) vastas küsimustele ja täiendavatele küsimustele, mille esitasid Marian Harkin, Seán Ó Neachtain, Jim Allister ja Jim Higgins.

Küsimus 50 (Liam Aylward): Lambalihatoodete märgistamine

Mariann Fischer Boel vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Liam Aylward.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika