Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2009. gada 10. marts - Strasbūra

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

16. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
CRE

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B6-0009/2009).

Pirmā daļa

Jautājums Nr. 31 (Silvia-Adriana Ţicău): Pasākumi tādu preču un pakalpojumu popularizēšanai, kuri veicina energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu attīstīšanu.

Viviane Reding (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Silvia-Adriana Ţicău un Reinhard Rack.

Jautājums Nr. 32 (Giorgos Dimitrakopoulos): Ekonomikas stabilitātes pakta elastīgāka interpretācija.

Viviane Reding atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Giorgos Dimitrakopoulos, Jörg Leichtfried un Avril Doyle.

Jautājums Nr. 33 (Pedro Guerreiro): “Nodokļu paradīžu” likvidēšana.

Viviane Reding atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Pedro Guerreiro un Robert Evans.

Otrā daļa

Jautājums Nr. 34 (Claude Moraes): Internets un naida motivēti noziegumi.

Viviane Reding atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Claude Moraes un Jim Allister.

Jautājums Nr. 35 (Eoin Ryan): Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) un informācijas sabiedrība.

Viviane Reding atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Eoin Ryan, Silvia-Adriana Ţicău un Reinhard Rack.

Jautājums Nr. 36 (Gay Mitchell): Interneta uzraudzīšana.

Viviane Reding atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Gay Mitchell.

Uz jautājumiem Nr. 37 līdz 40 sniegs rakstiskas atbildes.

Jautājums Nr. 41 (Bernd Posselt): Kandidātvalsts statusa piešķiršana Serbijai.

Leonard Orban (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Bernd Posselt.

Jautājums Nr. 42 (Sarah Ludford): Serbijas pievienošanās.

Leonard Orban atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Sarah Ludford un Bernd Posselt.

Uz jautājumiem Nr. 43 un 44 sniegs rakstiskas atbildes.

Jautājums Nr. 45 (Yiannakis Matsis): Kipras grieķiem piederošo īpašumu atsavināšana Kipras okupētajā daļā, izmantojot Turcijas finansējumu.

Leonard Orban atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Yiannakis Matsis.

Jautājums Nr. 46 (Vural Öger): Tematiskās nodaļas „Enerģija” atklāšana ES pievienošanās sarunās ar Turciju.

Leonard Orban atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Vural Öger.

Uz jautājumiem Nr. 47 un 48 sniegs rakstiskas atbildes.

Jautājums Nr. 49 (Marian Harkin): Tirgus atbalsts.

Jautājums Nr. 51 (Seán Ó Neachtain): Piena nozare Eiropas Savienībā.

Mariann Fischer Boel (Komisijas locekle) atbildēja uz šiem jautājumiem, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Marian Harkin, Seán Ó Neachtain, Jim Allister un Jim Higgins.

Jautājums Nr. 50 (Liam Aylward): Aitas gaļas izstrādājumu marķēšana.

Mariann Fischer Boel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Liam Aylward.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika