Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 10 maart 2009 - Straatsburg

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

16. Vragenuur (vragen aan de Commissie)
CRE

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0009/2009).

Eerste deel

Vraag 31 (Silvia-Adriana Ţicău): Maatregelen ter bevordering van producten en diensten die bijdragen aan de verbetering van de energie-efficiëntie en de ontwikkeling van hernieuwbare energie.

Viviane Reding (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Silvia-Adriana Ţicău en Reinhard Rack.

Vraag 32 (Giorgos Dimitrakopoulos): Soepeler interpretatie van het stabiliteitspact.

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Giorgos Dimitrakopoulos, Jörg Leichtfried en Avril Doyle.

Vraag 33 (Pedro Guerreiro): Einde "belastingparadijzen".
Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Pedro Guerreiro en Robert Evans.

Tweede deel

Vraag 34 (Claude Moraes): Internet en "hate crimes".

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Claude Moraes en Jim Allister.

Vraag 35 (Eoin Ryan): ICT en de informatiemaatschappij.

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Eoin Ryan, Silvia-Adriana Ţicău en Reinhard Rack.

Vraag 36 (Gay Mitchell): Internettoezicht.

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Gay Mitchell.

De vragen 37 t/m 40 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 41 (Bernd Posselt): Kandidatuur van Servië.

Leonard Orban (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bernd Posselt.

Vraag 42 (Sarah Ludford): Toetreding Servië.

Leonard Orban beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Sarah Ludford en Bernd Posselt.

De vragen 43 t/m 44 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 45 (Yiannakis Matsis): Wederrechtelijke toeëigening Grieks-Cypriotische eigendommen in bezet noordelijk Cyprus met financiering door Turkije.

Leonard Orban beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Yiannakis Matsis.

Vraag 46 (Vural Öger): Opening van het hoofdstuk "Energie" in de onderhandelingen van de EU met Turkije.

Leonard Orban beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Vural Öger.

De vragen 47 t/m 48 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 49 (Marian Harkin): Marktsteun.

Vraag 51 (Seán Ó Neachtain): De zuivelsector in de EU.

Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marian Harkin, Seán Ó Neachtain, Jim Allister en Jim Higgins.

Vraag 50 (Liam Aylward): Etikettering van schapenvleesproducten.

Mariann Fischer Boel beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Liam Aylward.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid