Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 10. marca 2009 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

16. Hodina otázok (pre Komisiu)
CRE

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B6-0009/2009).

Prvá časť

Otázka č. 31 (Silvia-Adriana Ţicău): Opatrenia na podporu výrobkov a služieb, ktoré prispievajú k zlepšeniu energetickej účinnosti a k rozvoju energií z obnoviteľných zdrojov

Viviane Reding (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Silvia-Adriana Ţicău a Reinhard Rack.

Otázka č. 32 (Giorgos Dimitrakopoulos): Za pružnejšie chápanie Paktu stability a hospodárskeho rastu

Viviane Reding odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Giorgos Dimitrakopoulos, Jörg Leichtfried a Avril Doyle.

Otázka č. 33 (Pedro Guerreiro): Koniec daňových rajov

Viviane Reding odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Pedro Guerreiro a Robert Evans.

Druhá časť

Otázka č. 34 (Claude Moraes): Internet a nenávistné trestné činy

Viviane Reding odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Claude Moraes a Jim Allister.

Otázka č. 35 (Eoin Ryan): Informačné a komunikačné technológie (IKT) a informačná spoločnosť

Viviane Reding odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Eoin Ryan, Silvia-Adriana Ţicău a Reinhard Rack.

Otázka č. 36 (Gay Mitchell): Kontrola internetu

Viviane Reding odpovedala na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Gay Mitchell.

Otázky 37 až 40 budú zodpovedané písomne.

Otázka č. 41 (Bernd Posselt): Udelenie štatútu kandidátskej krajiny v prípade Srbska

Leonard Orban (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Bernd Posselt.

Otázka č. 42 (Sarah Ludford): Pristúpenie Srbska

Leonard Orban odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Sarah Ludford a Bernd Posselt.

Otázky 43 a 44 budú zodpovedané písomne.

Otázka č. 45 (Yiannakis Matsis): Tureckom financovaná uzurpácia majetkov gréckych Cyperčanov na okupovanom území Cypru

Leonard Orban odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Yiannakis Matsis.

Otázka č. 46 (Vural Öger): Otvorenie kapitoly o energetike vrámci rokovaní opristúpení Turecka k EÚ

Leonard Orban odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Vural Öger.

Otázky 47 a 48 budú zodpovedané písomne.

Otázka č. 49 (Marian Harkin): Podpora trhu

Otázka č. 51 (Seán Ó Neachtain): Mliekarenské odvetvie v Európskej únii

Mariann Fischer Boel (členka Komisie) odpovedala na otázky a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marian Harkin, Seán Ó Neachtain, Jim Allister a Jim Higgins.

Otázka č. 50 (Liam Aylward): Označovanie výrobkov zovčieho mäsa

Mariann Fischer Boel odpovedala na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Liam Aylward.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia