Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 10 mars 2009 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman
ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

16. Frågestund (frågor till kommissionen)
CRE

Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B6-0009/2009).

Första delen

Fråga 31 (Silvia-Adriana Ţicău): Åtgärder till stöd för produkter och tjänster som bidrar till ökad energieffektivitet och främjande av förnybara energikällor.

Viviane Reding (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Silvia-Adriana Ţicău och Reinhard Rack.

Fråga 32 (Giorgos Dimitrakopoulos): Mer flexibel läsning av överenskommelsen om ekonomisk stabilitet.

Viviane Reding besvarade frågan samt följdfrågor från Giorgos Dimitrakopoulos, Jörg Leichtfried och Avril Doyle.

Fråga 33 (Pedro Guerreiro): Slutet för "skatteparadisen".

Viviane Reding besvarade frågan samt följdfrågor från Pedro Guerreiro och Robert Evans.

Andra delen

Fråga 34 (Claude Moraes): Internet och hatbrott.

Viviane Reding besvarade frågan samt följdfrågor från Claude Moraes och Jim Allister.

Fråga 35 (Eoin Ryan): IKT och informationssamhället.

Viviane Reding besvarade frågan samt följdfrågor från Eoin Ryan, Silvia-Adriana Ţicău och Reinhard Rack.

Fråga 36 (Gay Mitchell): Övervakning av Internet.

Viviane Reding besvarade frågan samt en följdfråga från Gay Mitchell.

Frågorna 37-40 skulle erhålla skriftliga svar.

Fråga 41 (Bernd Posselt): Serbiens status som kandidatland.

Leonard Orban (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Bernd Posselt.

Fråga 42 (Sarah Ludford): Serbiens anslutning.

Leonard Orban besvarade frågan samt följdfrågor från Sarah Ludford och Bernd Posselt.

Frågorna 43-44 skulle erhålla skriftliga svar.

Fråga 45 (Yiannakis Matsis): Konfiskering av grekcypriotisk egendom i den ockuperade delen av Cypern med finansiering från Turkiet.

Leonard Orban besvarade frågan samt en följdfråga från Yiannakis Matsis.

Fråga 46 (Vural Öger): Öppnande av energikapitlet i EU-förhandlingarna med Turkiet.

Leonard Orban besvarade frågan samt en följdfråga från Vural Öger.

Frågorna 47-48 skulle erhålla skriftliga svar.

Fråga 49 (Marian Harkin): Marknadsstöd.

Fråga 51 (Seán Ó Neachtain): Mejerisektorn inom EU.

Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna samt följdfrågor från Marian Harkin, Seán Ó Neachtain, Jim Allister och Jim Higgins.

Fråga 50 (Liam Aylward): Märkning av fårköttsprodukter.

Mariann Fischer Boel besvarade frågan samt en följdfråga från Liam Aylward.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy