Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 10 mars 2009 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 20.05 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

17. Strukturer för mottagande av barn - Barcelonamålen (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Strukturer för mottagande av barn - Barcelonamålen

Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Philip Bushill-Matthews för PPE-DE-gruppen, Zita Gurmai för PSE-gruppen, Karin Resetarits för ALDE-gruppen, Roberta Angelilli för UEN-gruppen, Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen, Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, Kathy Sinnott för IND/DEM-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, Edite Estrela, Jan Tadeusz Masiel, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Gabriela Creţu, Anna Záborská, Marusya Ivanova Lyubcheva, Zuzana Roithová och Katrin Saks.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Flaviu Călin Rus, Catherine Stihler, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Ţicău, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Zaleski och José Ribeiro e Castro.

Talare: Vladimír Špidla.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy