Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-0023/2009 (B6-0014/2009)

Debatter :

PV 10/03/2009 - 18
CRE 10/03/2009 - 18

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 10 mars 2009 - Strasbourg

18. Barn till migranter (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-0023/2009) från Jan Andersson, för utskottet EMPL, till kommissionen: Barn till migranter (B6-0014/2009)

Rovana Plumb (ersättare för frågeställaren) utvecklade den muntliga frågan.

Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Marie Panayotopoulos-Cassiotou för PPE-DE-gruppen, Inger Segelström för PSE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, och Alessandro Battilocchio.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Flaviu Călin Rus, Gabriela Creţu, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Ţicău och Anna Záborská.

Talare: Vladimír Špidla.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Jan Andersson, för utskottet EMPL,om migranters barn som lämnats kvar i ursprungslandet (B6-0112/2009)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 12.03.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy