Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 10. maaliskuuta 2009 - Strasbourg

20. Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma Itä-Atlantilla ja Välimerellä * (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Ehdotus neuvoston asetukseksi tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä [KOM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)] - PECH

Philippe Morillon (PECH-valiokunnan puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Joe Borg (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Carmen Fraga Estévez PPE-DE-ryhmän puolesta, Rosa Miguélez Ramos PSE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Iles Braghetto, Ioannis Gklavakis ja Sebastiano Sanzarello.

Joe Borg käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2009, kohta 7.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö