Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 10. března 2009 - Štrasburk
 1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení zasedání
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Rozhodnutí o naléhavém postupu
 5.Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti ***I (rozprava)
 6.Průmyslové emise (integrovaná prevence a omezování znečištění) (přepracované znění) ***I (rozprava)
 7.Přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise ***I (rozprava)
 8.Hlasování
  
8.1.Dohoda mezi ES a Arménií o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.2.Dohoda mezi ES a Izraelem o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.3.Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.4.Příprava dalších kroků v oblasti správy vnějších hranic Evropské unie a zkušenosti třetích zemí v obdobné situaci (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.5.Přemístění sídla obchodních společností do jiného členského státu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.6.Budoucnost společného evropského azylového systému (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.7.Akční plán Komise na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.8.Spolupráce soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.9.Provádění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.10.Rovné zacházení a rovný přístup žen a mužů v oblasti divadelních umění (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.11.Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti ***I (hlasování)
  
8.12.Průmyslové emise (integrovaná prevence a omezování znečištění) (přepracované znění) ***I (hlasování)
  
8.13.Statut evropské soukromé společnosti * (hlasování)
  
8.14.Rozpočtové pokyny na rok 2010, oddíl III – Komise (hlasování)
  
8.15.Rozpočtové pokyny na rok 2010 – oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX (hlasování)
  
8.16.Nebezpečnost hazardních her poskytovaných on-line (hlasování)
  
8.17.Zajištění kvality potravin – harmonizace či vzájemné uznávání norem (hlasování)
  
8.18.Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2006 a 2007 (hlasování)
  
8.19.„Small Business Act“ (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 12.Společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (přepracované znění) ***III – Společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (přepracované znění) ***III – Státní přístavní inspekce (přepracované znění) ***III – Kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel ***III – Vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy ***III – Odpovědnost dopravců k cestujícím po moři v případě nehod ***III – Pojištění majitelů lodí pro námořní nároky ***II – Soulad s požadavky na stát vlajky ***II (rozprava)
 13.Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly ***I – Doprava šetrnější k životnímu prostředí a internalizace vnějších nákladů (rozprava)
 14.Pořad jednání
 15.Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly ***I – Doprava šetrnější k životnímu prostředí a internalizace vnějších nákladů (pokračování rozpravy)
 16.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 17.Zařízení péče o děti předškolního věku – barcelonské cíle (rozprava)
 18.Děti migrantů (rozprava)
 19.Riziko zavření podniku Qimonda v Německu a v Portugalsku a ztráta tisíců pracovních míst v Evropě (rozprava)
 20.Víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři * (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího zasedání
 22.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (201 kb) Prezenční listina (65 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (4508 kb) 
 
Zápis (145 kb) Prezenční listina (24 kb) Výsledky hlasování (517 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (3292 kb) 
 
Zápis (239 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (643 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (2561 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí