Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 10. marts 2009 - Strasbourg
 1.Åbning af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Afgørelse om uopsættelighed
 5.Krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed ***I (forhandling)
 6.Industriemissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) ***I (forhandling)
 7.Aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (omarbejdning) ***I (forhandling)
 8.Afstemningstid
  
8.1.Aftale EF/Armenien om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.2.Aftale EF/Israel om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.3.Tillægsprotokol til aftale EF/Sydafrika for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.4.Grænseforvaltningen i EU og i tredjelande (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.5.Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.6.Det fælles europæiske asylsystems fremtid (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.7.Integreret struktur for intern kontrol (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.8.Bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.9.Lovpligtige revisioner af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.10.Ligebehandling og lige adgang for mænd og kvinder inden for scenekunsten (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.11.Krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed ***I (afstemning)
  
8.12.Industriemissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) ***I (afstemning)
  
8.13.Statutten for det europæiske private selskab * (afstemning)
  
8.14.Budgetretningslinjer 2010, Sektion III - Kommissionen (afstemning)
  
8.15.Budgetretningslinjer 2010 - Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX (afstemning)
  
8.16.Sikkerhed ved online-spil (afstemning)
  
8.17.Sikring af fødevarekvalitet (afstemning)
  
8.18.Beretning om konkurrencepolitikken 2006 og 2007 (afstemning)
  
8.19."Small Business Act" (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Inspektion og syn af skibe og søfartsmyndighedernes aktiviteter (direktiv) (omarbejdning) ***III - Inspektion og syn af skibe (forordning) (omarbejdning) ***III - Havnestatskontrol (omarbejdning) ***III - Trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet ***III - Undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren ***III - Transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer ***III - Rederes forsikring mod søretlige krav ***II - Opfyldelse af kravene til flagstater ***II (forhandling)
 13.Afgifter på tunge godskøretøjer ***I - Miljøvenlig transport (forhandling)
 14.Dagsorden
 15.Afgifter på tunge godskøretøjer ***I - Miljøvenlig transport (fortsat forhandling)
 16.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 17.Pasningsmuligheder for børn - Barcelonamålene (forhandling)
 18.Børn af vandrende arbejdstagere (forhandling)
 19.Risiko for lukning af Qimonda i Tyskland og Portugal og tab af tusindvis af arbejdspladser i Europa (forhandling)
 20.Genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet * (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (198 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (4508 kb) 
 
Protokol (147 kb) Tilstedeværelsesliste (24 kb) Afstemningsresultater (442 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (3288 kb) 
 
Protokol (235 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (452 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2495 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik