Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 10 maart 2009 - Straatsburg
 1.Opening van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure
 5.Typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen ***I (debat)
 6.Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) ***I (debat)
 7.Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (herschikking) ***I (debat)
 8.Stemmingen
  
8.1.Overeenkomst EG/Armenië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.Overeenkomst EG/Israël inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.3.Aanvullend protocol bij de overeenkomst EG/Zuid-Afrika in verband met de toetreding van Bulgarije en van Roemenië tot de EU *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.4.Grensbeheer in de Europese Unie - ervaringen in derde landen (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.5.Grensoverschrijdende overplaatsingen van zetels van vennootschappen (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.6.Gemeenschappelijk Europees asielstelsel (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.7.Actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd internecontrolekader (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.8.Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgelijke en handelszaken (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.9.Toepassing van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.10.Gelijke behandeling en toegang van man en vrouw in de podiumkunsten (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.11.Typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen ***I (stemming)
  
8.12.Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) ***I (stemming)
  
8.13.Statuut van de Europese besloten vennootschap * (stemming)
  
8.14.Begrotingsrichtsnoeren 2010 - Afdeling III - Commissie (stemming)
  
8.15.Begrotingsrichtsnoeren 2010 - Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX (stemming)
  
8.16.Integriteit van online gokken (stemming)
  
8.17.Het garanderen van de kwaliteit van levensmiddelen - harmonisatie of wederzijdse erkenning van normen (stemming)
  
8.18.Verslagen over het mededingingsbeleid 2006 en 2007 (stemming)
  
8.19.Small Business Act (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking) ***III - Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (herschikking) ***III - Havenstaatcontrole (herschikking) ***III - Communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart ***III - Grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector ***III - Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen ***III - Wettelijke aansprakelijkheid en financiële zekerheden van scheepseigenaren ***II - Naleving van vlaggenstaatverplichtingen ***II (debat)
 13.Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ***I - Groener vervoer en internalisering van externe kosten (debat)
 14.Agenda
 15.Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ***I - Groener vervoer en internalisering van externe kosten (voortzetting van het debat)
 16.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 17.Voorzieningen voor kinderopvang - doelstellingen van Barcelona (debat)
 18.Migrantenkinderen (debat)
 19.Dreiging van sluiting van het bedrijf Qimonda in Duitsland en in Portugal en het verlies van duizenden arbeidsplaatsen in Europa (debat)
 20.Meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee * (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (200 kb) Presentielijst (65 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (4508 kb) 
 
Notulen (155 kb) Presentielijst (24 kb) Stemmingsuitslagen (441 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3291 kb) 
 
Notulen (243 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (451 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2493 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid