Poprzedni 
 Następny 
RCVVOTESPVTACRE
Protokół
Wtorek, 10 marca 2009 r. - Strasburg
 1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny
 5.Wymogi techniczne w zakresie homologacji pojazdów silnikowych dotyczące ich bezpieczeństwa ogólnego ***I (debata)
 6.Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie) ***I (debata)
 7.Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji ***I (debata)
 8.Głosowanie
  
8.1.Umowa WE/Armenia dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Umowa WE/Izrael dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Protokół dodatkowy do Umowy WE/RPA w sprawie handlu, rozwoju i współpracy w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UE *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Kolejne etapy rozwoju zarządzania granicami w Unii Europejskiej i podobne doświadczenia w krajach trzecich (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.5.Transgraniczne przenoszenie siedziby spółek (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.6.Przyszłość wspólnego europejskiego systemu azylowego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.7.Plan działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.8.Współpraca pomiędzy sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.9.Stosowanie dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowego audytu rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.10.Równe traktowanie i równy dostęp kobiet i mężczyzn do sztuki widowiskowej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.11.Wymogi techniczne w zakresie homologacji pojazdów silnikowych dotyczące ich bezpieczeństwa ogólnego ***I (głosowanie)
  
8.12.Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie) ***I (głosowanie)
  
8.13.Statut europejskiej spółki prywatnej * (głosowanie)
  
8.14.Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2010 Sekcja III – Komisja (głosowanie)
  
8.15.Wytyczne dotyczące procedury budżetowej 2010 - sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII i IX (głosowanie)
  
8.16.Uczciwość gier hazardowych on-line (głosowanie)
  
8.17.Zapewnienie jakości żywności - harmonizacja lub wzajemne uznawanie norm (głosowanie)
  
8.18.Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2006 i 2007 (głosowanie)
  
8.19.Small Business Act (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednie działania administracji morskich (przekształcenie) ***III - Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie) ***III - Kontrola państwa portu (przekształcenie) ***III - Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków ***III - Postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego ***III - Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków ***III - Ubezpieczenie armatorów od roszczeń morskich ***II - Poszanowanie zobowiązań przez państwa bandery ***II (debata)
 13.Pobieranie opłat od pojazdów ciężarowych ***I - Transport przyjazny dla środowiska oraz internalizacja kosztów zewnętrznych (debata)
 14.Porządek dzienny
 15.Pobieranie opłat od pojazdów ciężarowych ***I - Transport przyjazny dla środowiska oraz internalizacja kosztów zewnętrznych (ciąg dalszy debaty)
 16.Tura pytań (pytania do Komisji)
 17.Struktury opieki nad dziećmi - cele barcelońskie (debata)
 18.Dzieci migrantów (debata)
 19.Niebezpieczeństwo zamknięcia przedsiebiorstwa QIMONDA w Niemczech i Portugalii i utraty tysięcy miejsc pracy w Europie (debata)
 20.Wieloletni plan odtworzenia zasobów czerwonego tuńczyka we Wschodnim Atlantyku i Morzu Śródziemnym * (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (190 kb) Lista obecności (65 kb)    Wyniki głosowań imiennych (4508 kb) 
 
Protokół (152 kb) Lista obecności (24 kb) Wyniki głosowania (455 kb) Wyniki głosowań imiennych (2149 kb) 
 
Protokół (250 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (729 kb) Wyniki głosowań imiennych (1922 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności