Index 
Jegyzőkönyv
PDF 246kWORD 156k
2009. március 10., Kedd - Strasbourg
1.Az ülésszak megnyitása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.Határozat sürgősségi eljárásról
 5.A gépjárművek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírások ***I (vita)
 6.Ipari kibocsátások (a szennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (átdolgozás) ***I (vita)
 7.A Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumainak nyilvánossága ***I (vita)
 8.Szavazások órája
  
8.1.Megállapodás az EK és Örményország között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.2.Az Európai Közösség és Izrael közötti, a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.3.Az EK és Dél-Afrika közötti megállapodás a Bolgár Köztársaság és Románia EU-hoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült kiegészítő jegyzőkönyve *** (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.4.Az Európai Unió külső határainak igazgatása terén tapasztalható fejlemények és a harmadik országok hasonló tapasztalatai (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.5.Vállalkozások székhelyének külföldre telepítése (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.6.A közös európai menekültügyi rendszer jövője (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.7.Az egységes belső ellenőrzési keretrendszerre irányuló bizottsági cselekvési terv (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.8.A tagállamok bíróságai közötti együttműködés a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.9.Az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv végrehajtása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.10.Egyenlő bánásmód és egyenlő hozzáférés a férfiak és a nők számára az előadóművészet területén (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.11.A gépjárművek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírások ***I (szavazás)
  
8.12.Ipari kibocsátások (a szennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (átdolgozás) ***I (szavazás)
  
8.13.Az európai zártkörű társaság statútuma * (szavazás)
  
8.14.2010. évi költségvetés - III. szakasz - Bizottság: a 2010. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról (szavazás)
  
8.15.2010-es költségvetési iránymutatások - I, II, IV, V, VI, VII, VIII és IX szakasz (szavazás)
  
8.16.Az online szerencsejátékok tisztességessége (szavazás)
  
8.17.Az élelmiszerek minőségének biztosítása – Harmonizáció vagy a szabványok kölcsönös elismerése (szavazás)
  
8.18.2006. és 2007. évi jelentés a versenypolitikáról (szavazás)
  
8.19.Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.A hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok tevékenységeiről szóló irányelv (átdolgozott változat) ***III - A hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetekről szóló rendelet (átdolgozott változat) ***III - A kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés (átdolgozott változat) ***III - A hajóforgalomra vonatkozó közösségi megfigyelő és információs rendszer ***III - A tengeri közlekedési ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálása ***III - A tengeri és belvízi utasszállítók baleseti felelőssége ***III - A hajótulajdonosok polgári jogi felelőssége és az általuk nyújtandó pénzügyi biztosítékok ***II - A lobogó szerinti államok kötelezettségeinek betartása ***II (vita)
 13.A nehéz gépjárművekre kivetett díjak ***I - A közlekedés környezetbarátabbá tétele és a külső költségek internalizálása (vita)
 14.Napirend
 15.A nehéz gépjárművekre kivetett díjak ***I - A közlekedés környezetbarátabbá tétele és a külső költségek internalizálása (a vita folytatása)
 16.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 17.Gyermekek fogadására szolgáló struktúrák - barcelonai célok (vita)
 18.A bevándorlók gyermekei (vita)
 19.A Qimonda vállalat bezárásának veszélye Németországban és Portugáliában, és álláshelyek ezreinek elvesztése Európában (vita)
 20.A kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási terv * (vita)
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


EURÓPAI PARLAMENT

ÜLÉSSZAK: 2009 - 2010

2009. március 10-12-i ülések

STRASBOURG

JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Mechtild ROTHE
alelnök

1. Az ülésszak megnyitása

Az EK-Szerződés 196. cikke (1) bekezdésének és az eljárási szabályzat 127. cikke (2) bekezdésének értelmében az Európai Parlament 2009 - 2010-es ülésszakát megnyitják.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05 órakor nyitják meg.


3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 115. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I. Bissau-Guinea

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė és Eija-Riitta Korhola, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Bissau-Guineáról (B6-0115/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes és Emilio Menéndez del Valle, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a bissau-guineai helyzetről (B6-0116/2009)

- Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański és Mieczysław Edmund Janowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Bissau-Guineáról (B6-0117/2009)

- Pedro Guerreiro, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a bissau-guineai helyzetről (B6-0118/2009)

- Johan Van Hecke, Thierry Cornillet és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bissau-Guineáról (B6-0119/2009)

- Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bissau-Guineáról (B6-0120/2009)

II. Fülöp-szigetek

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola és Tunne Kelam, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a Fülöp-szigetekről (B6-0121/2009)

- Pasqualina Napoletano, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről a Fülöp-szigeteken (B6-0122/2009)

- Kartika Tamara Liotard és Erik Meijer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Fülöp-szigeteki helyzetről (B6-0123/2009)

- Marios Matsakis, Jules Maaten és Marielle De Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Fülöp-szigetekről (B6-0124/2009)

- Inese Vaidere, Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas és Adam Bielan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a Fülöp-szigetekről (B6-0125/2009)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda és Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Fülöp-szigeteki helyzetről (B6-0126/2009)

III. Nem kormányzati szervezetek kiűzése Darfourból

- José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam és Eija-Riitta Korhola, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, nemzetközi segélyeket kezelő ügynökségek kiutasításáról Szudánból (B6-0127/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes és Alain Hutchinson, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, nemzetközi segélyeket kezelő ügynökségek kiutasításáról a szudáni Darfúrból (B6-0128/2009)

- Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, nemzetközi segélyeket kezelő ügynökségek kiutasításáról a szudáni Darfúrból (B6-0129/2009)

- Thierry Cornillet, Marco Cappato és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Darfúrról (B6-0130/2009)

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański és Dariusz Maciej Grabowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, nemzetközi segélyeket kezelő ügynökségek kiutasításáról a szudáni Darfúrból (B6-0131/2009

- Margrete Auken és Frithjof Schmidt, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, nemzetközi segélyeket kezelő ügynökségek kiutasításáról a szudáni Darfúrból (B6-0132/2009)

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 142. cikkének megfelelően osztják fel.


4. Határozat sürgősségi eljárásról

A Tanács sürgősségi eljárás alkalmazására (az eljárási szabályzat 134. cikke) irányuló kérelme:

- A kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási terv [COM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)]

Felszólal: Philippe Morillon (a PECH bizottság elnöke).

A sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet jóváhagyták.

Ezt a pontot ezen ülés napirendjére vették fel (a 2009. március 10-i napirend 51. pontja).

A plenáris ülésre benyújtandó módosítások beadási határideje: szerda 2009. március 11, 10.00 óra óra.

A szavazásra 2009. március 12-n, csütörtökön, 12.00 órakor kerül sor.

°
° ° °

Felszólal: José Ribeiro e Castro, arról, hogy a 2009. március 11-i napirendről hiányzik a terrorizmus áldozatainak európai napjára vonatkozó pont (az elnök azt válaszolja, hogy az Elnökség holnap nyilatkozatot tesz majd e tárgyban).


5. A gépjárművek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírások ***I (vita)

Jelentés a gépjárművek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

Andreas Schwab előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Jorgo Chatzimarkakis (az ITRE bizottság véleményének előadója), Malcolm Harbour, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Gary Titley, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Olle Schmidt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Seán Ó Neachtain, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Heide Rühle, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jim Allister, független, Zuzana Roithová, Wolfgang Bulfon és Toine Manders.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Avril Doyle.

Felszólal: Günter Verheugen és Andreas Schwab.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.03.10-i jegyzőkönyv 8.11. pont .


6. Ipari kibocsátások (a szennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (átdolgozás) ***I (vita)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács irányelvére irányuló javaslatról, amelynek tárgya az ipari kibocsátások (azaz a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) [COM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

Holger Krahmer előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Felszólal: Marcello Vernola, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Luigi COCILOVO
alelnök

Felszólal: Guido Sacconi, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Chris Davies, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Roberto Musacchio, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Christa Klaß, Åsa Westlund, Fiona Hall, Urszula Krupa, Caroline Jackson, Dorette Corbey, Avril Doyle, Glenis Willmott, Mairead McGuinness, Jutta Haug, Eija-Riitta Korhola és Anders Wijkman.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zuzana Roithová és Robert Sturdy.

Felszólal: Stavros Dimas és Holger Krahmer.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.03.10-i jegyzőkönyv 8.12. pont .


7. A Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumainak nyilvánossága ***I (vita)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács rendeletére irányuló javaslatról, amelynek tárgya az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférés [COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Michael Cashman (A6-0077/2009)

Michael Cashman előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Margot Wallström (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Monica Frassoni (a JURI bizottság véleményének előadója), Anneli Jäätteenmäki (az AFCO bizottság véleményének előadója), David Hammerstein (a PETI bizottság véleményének előadója), Charlotte Cederschiöld, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Costas Botopoulos, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Marco Cappato, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eva-Britt Svensson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Hanne Dahl, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Hans-Peter Martin, független, Manfred Weber, Inger Segelström, Bogusław Rogalski, Andreas Mölzer, Sirpa Pietikäinen és Andrzej Jan Szejna.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness és Danutė Budreikaitė.

Felszólal: Margot Wallström és Michael Cashman.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.03.11-i jegyzőkönyv 5.14. pont .

(Az ülést 11.45 órakor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.05 órakor folytatják.)


ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

8. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei, a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.

Az elnök a Szavazások órájának kezdete előtt bejelenti, hogy a plenáris ülésteremben a szavazások eredményeinek új kijelző rendszere került bevezetésre.

Felszólal: Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Holger Krahmer-jelentésre (A6-0046/2009) és a Michael Cashman-jelentésre vonatkozó szavazás szervezéséről (A6-0077/2009) (2009.03.10-i jegyzőkönyv 8.12. pont), Thomas Mann, a szavazások új elektronikus kijelző rendszeréről, Tibet elfoglalásának 50. évfordulójáról, valamint a tibeti zászló kifüggesztésének lehetőségéről a plenáris ülésteremben (az elnök megerősíti ezt a lehetőséget, és üdvözli a dalai láma képviselőjét, Kasur Tashi Wangdit, aki a látogatók galériáján foglalt helyet), és Zbigniew Zaleski, több ezer lengyel lemészárlásáról 1940-ben a katyń-i erdőben.


8.1. Megállapodás az EK és Örményország között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a Tanács határozatára irányuló javaslatról, amelynek tárgya az Európai Közösség és az Örmény Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötése [COM(2007)0729 - C6-0519/2008 - 2007/0251(CNS)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Paolo Costa (A6-0049/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0082)


8.2. Az Európai Közösség és Izrael közötti, a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a Tanács határozatára irányuló javaslatról, amelynek tárgya az Európai Közösség és Izrael Állam közötti, a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötése [COM(2008)0178 - C6-0520/2008 - 2008/0068(CNS)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Paolo Costa (A6-0059/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0083)


8.3. Az EK és Dél-Afrika közötti megállapodás a Bolgár Köztársaság és Románia EU-hoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült kiegészítő jegyzőkönyve *** (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Ajánlás a Tanács határozatára az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült kiegészítő jegyzőkönyv megkötéséről [16447/2008 - C6-0017/2009 - 2008/0212(AVC)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Josep Borrell Fontelles (A6-0073/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0084)

A Parlament hozzájárulását adja.


8.4. Az Európai Unió külső határainak igazgatása terén tapasztalható fejlemények és a harmadik országok hasonló tapasztalatai (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió külső határainak igazgatása terén tapasztalható fejleményekről és a harmadik országok hasonló tapasztalatairól [2008/2181(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0061/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0085)


8.5. Vállalkozások székhelyének külföldre telepítése (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya ajánlások a Bizottságnak, vállalkozások székhelyének külföldre telepítéséről [2008/2196(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0086)


8.6. A közös európai menekültügyi rendszer jövője (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a közös európai menekültügyi rendszer jövőjéről [2008/2305(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Giusto Catania (A6-0050/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0087)


8.7. Az egységes belső ellenőrzési keretrendszerre irányuló bizottsági cselekvési terv (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az egységes belső ellenőrzési keretrendszerre irányuló bizottsági cselekvési tervről [2008/2150(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gabriele Stauner (A6-0022/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0088)


8.8. A tagállamok bíróságai közötti együttműködés a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a tagállamok bíróságai közötti együttműködésről a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében [2008/2180(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0089)


8.9. Az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv végrehajtása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv végrehajtásáról [2008/2247(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Bert Doorn (A6-0014/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0090)


8.10. Egyenlő bánásmód és egyenlő hozzáférés a férfiak és a nők számára az előadóművészet területén (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya egyenlő bánásmód és egyenlő hozzáférés a férfiak és a nők számára az előadóművészet területén [2008/2182(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Claire Gibault (A6-0003/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0091)

Felszólalások:

Claire Gibault (előadó) az eljárási szabályzat 131. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.


8.11. A gépjárművek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírások ***I (szavazás)

Jelentés a gépjárművek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2009)0092)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2009)0092)


8.12. Ipari kibocsátások (a szennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (átdolgozás) ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács irányelvére irányuló javaslatról, amelynek tárgya az ipari kibocsátások (azaz a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) [COM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2009)0093)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2009)0093)

Felszólalások:

Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, felveti az eljárási szabályzat 80a. cikkének alkalmazását a Holger Krahmer-jelentéssel (A6-0046/2009) és a Michael Cashman-jelentéssel (A6-0077/2009) kapcsolatban, és kéri, hogy az előbbi jelentésre vonatkozó szavazást halasszák a holnapi Szavazások órájára.

A szavazás elhalasztására vonatkozó kérelemdől és a módosítások elfogadhatóságáról felszólal Guido Sacconi, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Caroline Jackson, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, és Holger Krahmer (előadó).

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (301 mellette, 311 ellene, 28 tartózkodás).

Felszólal: ezt követően Avril Doyle, Monica Frassoni és Anders Wijkman, az eljárási szabályzat 80a. cikkében foglalt, ún. „Refonte” (átdolgozás) eljárásról (az elnök közli, hogy a Parlament elnöke holnap nyilatkozatot tesz majd e tárgyban), valamint Christopher Heaton-Harris, Holger Krahmer és Chris Davies.


8.13. Az európai zártkörű társaság statútuma * (szavazás)

Jelentés a Tanács rendeletére irányuló javaslatról, amelynek tárgya az európai zártkörű társaság statútuma [COM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2009)0094)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2009)0094)

Felszólalások:

Zbigniew Zaleski a szavazások eredményeinek új kijelző rendszeréről, valamint a szavazások eredményeinek kihirdetéséről.


8.14. 2010. évi költségvetés - III. szakasz - Bizottság: a 2010. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról (szavazás)

Jelentés a 2010. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról
III. szakasz - Bizottság [2009/2005(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: László Surján (A6-0111/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2009)0095)

Felszólalások:

László Surján (előadó) szóbeli módosító javaslatot tesz a (13) bekezdéshez, amit elfogadnak, és Anne E. Jensen, aki pontosítja a nevezett módosítás tartalmát.

Hannes Swoboda, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, szóbeli módosító javaslatot tesz (elfogadják) a 16. módosítás első feléhez (elutasítják), és László Surján felszólal a szóbeli módosító javaslatról, a szavazás lefolytatásáról és a (24) bekezdés eredeti szövegéről (az elnök tisztázza a követett eljárást).

László Surján szóbeli módosító javaslatot tesz a (31) bekezdéshez, amit elfogadnak.


8.15. 2010-es költségvetési iránymutatások - I, II, IV, V, VI, VII, VIII és IX szakasz (szavazás)

Jelentés 2010-es költségvetési iránymutatások - I. szakasz - Európai Parlament, II. szakasz – Tanács, IV. szakasz – Számvevőszék, V. szakasz – Bíróság, VI. szakasz - Európai Gazdasági és szociális Bizottság, VII. szakasz - Régiók Bizottsága, VIII. szakasz - európai ombudsman, IX. szakasz - európai adatvédelmi biztos [2009/2004(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Vladimír Maňka (A6-0057/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2009)0096)

Felszólalások:

Christopher Beazley felszólal a név szerinti szavazás alkalmazásáról, ami a véleménye szerint túlzás (az elnök tudomásul veszi).


8.16. Az online szerencsejátékok tisztességessége (szavazás)

Jelentés az on-line szerencsejátékok tisztességességéről [2008/2215(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Christel Schaldemose (A6-0064/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2009)0097)


8.17. Az élelmiszerek minőségének biztosítása – Harmonizáció vagy a szabványok kölcsönös elismerése (szavazás)

Jelentés az élelmiszerek minőségének biztosításáról – Harmonizáció vagy a szabványok kölcsönös elismerése [2008/2220(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Maria Petre (A6-0088/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2009)0098)


8.18. 2006. és 2007. évi jelentés a versenypolitikáról (szavazás)

Jelentés a 2006. és 2007. évi versenypolitikáról szóló jelentésről [2008/2243(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Jonathan Evans (A6-0011/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2009)0099)


8.19. Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag (szavazás)

Jelentés európai kisvállalkozói intézkedéscsomagról [2008/2237(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0074/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2009)0100)

Felszólalások:

Alexander Alvaro, Christopher Beazley korábbi felszólalásával kapcsolatban.


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Klaus-Heiner Lehne-jelentés - A6-0040/2009
Daniel Hannan

Giusto Catania-jelentés - A6-0050/2009
Simon Busuttil, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Hubert Pirker és Daniel Hannan

Andreas Schwab-jelentés - A6-0482/2008
Mairead McGuinness és James Nicholson

Holger Krahmer-jelentés - A6-0046/2009
Mairead McGuinness, Anja Weisgerber, Neena Gill és James Nicholson

°
° ° °

Felszólal: Richard Corbett aki visszatér az átdolgozási eljárásra (a 2009.03.10-i jegyzőkönyv 8.12. pontja)

°
° ° °

Holger Krahmer-jelentés - A6-0046/2009:
Jim Allister

László Surján-jelentés - A6-0111/2009 és Vladimír Maňka-jelentés - A6-0057/2009
Christopher Heaton-Harris, Koenraad Dillen, Philip Claeys és Richard Corbett

Christel Schaldemose-jelentés - A6-0064/2009
Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Carlo Fatuzzo, Miroslav Mikolášik, Christopher Heaton-Harris és Syed Kamall

Maria Petre-jelentés - A6-0088/2009
Jim Allister

Jonathan Evans-jelentés - A6-0011/2009
Syed Kamall

Edit Herczog-jelentés - A6-0074/2009
Zuzana Roithová, Milan Gaľa, Neena Gill, Gary Titley, Christopher Heaton-Harris és Syed Kamall


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.50 órakor megszakított ülést 15.05 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Adam BIELAN
alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


12. A hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok tevékenységeiről szóló irányelv (átdolgozott változat) ***III - A hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetekről szóló rendelet (átdolgozott változat) ***III - A kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés (átdolgozott változat) ***III - A hajóforgalomra vonatkozó közösségi megfigyelő és információs rendszer ***III - A tengeri közlekedési ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálása ***III - A tengeri és belvízi utasszállítók baleseti felelőssége ***III - A hajótulajdonosok polgári jogi felelőssége és az általuk nyújtandó pénzügyi biztosítékok ***II - A lobogó szerinti államok kötelezettségeinek betartása ***II (vita)

Jelentés Az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezet a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól (átdolgozott változat) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] - A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége - Előadó: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

Jelentés Az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezet a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól (átdolgozott változat) szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)] - A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége - Előadó: Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

Jelentés Az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezet a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadására tekintettel [PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)] - A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége - Előadó: Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

Jelentés Az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezet a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról szóló 2002/59/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] - A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége - Előadó: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

Jelentés Az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezet a tengeri szállítási ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK és a 2002/59/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)] - A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége - Előadó: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

Jelentés Az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezet a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] - A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége - Előadó: Paolo Costa (A6-0102/2009)

Ajánlás második olvasatra A Tanács közös álláspontja: a hajótulajdonosok polgári jogi felelősségéről és az általuk nyújtandó pénzügyi biztosítékokról szóló irányelv [14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Gilles Savary (A6-0072/2009)

Ajánlás második olvasatra A Tanács közös álláspontja: a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

Luis de Grandes Pascual (előadó), Dominique Vlasto (előadó), Dirk Sterckx (előadó), Jaromír Kohlíček (előadó) és Paolo Costa (előadó) előterjeszti a jelentéseket.

Gilles Savary (előadó) és Emanuel Jardim Fernandes (előadó) előterjesztik ajánlásaikat a második olvasatra.

Felszólal: Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Georg Jarzembowski, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Rosa Miguélez Ramos, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Anne E. Jensen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Mogens Camre, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Michael Cramer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jacky Hénin, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Derek Roland Clark, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Fernand Le Rachinel, független, Ioannis Kasoulides és Michel Teychenné.

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

Felszólal: Josu Ortuondo Larrea, Georgios Toussas, Luca Romagnoli, Corien Wortmann-Kool, Marusya Ivanova Lyubcheva és Marian-Jean Marinescu.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Marie Anne Isler Béguin, Avril Doyle és Brian Simpson.

Felszólal: Antonio Tajani, Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček, Paolo Costa, Gilles Savary és Emanuel Jardim Fernandes.

Felszólal: Georg Jarzembowski és Inés Ayala Sender.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.03.11-i jegyzőkönyv 5.5. pont , 2009.03.11-i jegyzőkönyv 5.6. pont , 2009.03.11-i jegyzőkönyv 5.7. pont , 2009.03.11-i jegyzőkönyv 5.8. pont , 2009.03.11-i jegyzőkönyv 5.9. pont , 2009.03.11-i jegyzőkönyv 5.10. pont , 2009.03.11-i jegyzőkönyv 5.11. pont és 2009.03.11-i jegyzőkönyv 5.12. pont .


13. A nehéz gépjárművekre kivetett díjak ***I - A közlekedés környezetbarátabbá tétele és a külső költségek internalizálása (vita)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács irányelvére irányuló javaslatról, amelynek tárgya a nehéz gépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosítása [COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Jelentés a közlekedés környezetbarátabbá tételéről és a külső költségek internalizálásáról [2008/2240(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Saïd El Khadraoui és Georg Jarzembowski előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Claude Turmes (az ITRE bizottság véleményének előadója) és Corien Wortmann-Kool, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében.


14. Napirend

Az AFET bizottság a 2009. március 9-i ülésén állásfoglalásra irányuló indítványt fogadott el a humanitárius helyzet rosszabbra fordulásáról Srí Lankán, és a helyzet sürgősségére tekintettel kéri, hogy az eljárási szabályzat 91. cikkének megfelelően vegyék fel ezt a tárgyat a jelen ülés napirendjére.

Az állásfoglalásra irányuló indítvány akkor minősül elfogadottnak, ha holnap délig legalább negyven képviselő nem foglal ezzel szemben írásban állást, ebben az esetben ugyanis vita és szavazás céljával felveszik a jelen ülés napirendjére.


15. A nehéz gépjárművekre kivetett díjak ***I - A közlekedés környezetbarátabbá tétele és a külső költségek internalizálása (a vita folytatása)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács irányelvére irányuló javaslatról, amelynek tárgya a nehéz gépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosítása [COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Jelentés a közlekedés környezetbarátabbá tételéről és a külső költségek internalizálásáról [2008/2240(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Felszólal: Silvia-Adriana Ţicău, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, és Dirk Sterckx, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Mario MAURO
alelnök

Felszólal: Roberts Zīle, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Erik Meijer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Reinhard Rack, Brian Simpson, Paolo Costa, Seán Ó Neachtain, Sepp Kusstatscher, Ulrich Stockmann, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wiesław Stefan Kuc, Michael Cramer, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Bilyana Ilieva Raeva, Marian-Jean Marinescu, Robert Evans, Christine De Veyrac, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual és Emanuel Jardim Fernandes.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Richard Seeber, Gilles Savary, Alexandru Nazare és Jörg Leichtfried.

Felszólal: Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke), Saïd El Khadraoui és Georg Jarzembowski.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.03.11-i jegyzőkönyv 5.13. pont és 2009.03.11-i jegyzőkönyv 5.19. pont .

(Az ülést 18.10 órakor a kérdések órájának kezdetéig felfüggesztik, és 18.30 órakor folytatják.)


ELNÖKÖL: Manuel António dos SANTOS
alelnök

16. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Bizottsághoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0009/2009).

Első rész

31. kérdés: (Silvia-Adriana Ţicău): Az energiahatékonyság és a megújuló energiák fejlesztésének javításához hozzájáruló termékek és szolgáltatások előmozdítása érdekében hozott intézkedések.
Viviane Reding (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Silvia-Adriana Ţicău Reinhard Rack kiegészítő kérdéseire.

32. kérdés: (Giorgos Dimitrakopoulos): A gazdasági stabilitási paktum rugalmasabb olvasatáért.
Viviane Reding válaszol a kérdésre, illetve Giorgos Dimitrakopoulos, Jörg Leichtfried és Avril Doyle kiegészítő kérdéseire.

33. kérdés: (Pedro Guerreiro): Az „adóparadicsomok” vége.
Viviane Reding válaszol a kérdésre, illetve Pedro Guerreiro és Robert Evans kiegészítő kérdéseire.

Második rész

34. kérdés: (Claude Moraes): Az internet és a gyűlöleten alapuló bűncselekmények.
Viviane Reding válaszol a kérdésre, illetve Claude Moraes és Jim Allister kiegészítő kérdéseire.

35. kérdés: (Eoin Ryan): Információs és kommunikációs technológiák az információs társadalomban.
Viviane Reding válaszol a kérdésre, illetve Eoin Ryan, Silvia-Adriana Ţicău és Reinhard Rack kiegészítő kérdéseire.

36. kérdés: (Gay Mitchell): Az internet ellenőrzése.
Viviane Reding válaszol a kérdésre, illetve Gay Mitchell kiegészítő kérdésére.

A 37-40. kérdésekre írásban válaszolnak majd.

41. kérdés: (Bernd Posselt): A csatlakozásra jelölt ország státusza Szerbia részére.
Leonard Orban (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Bernd Posselt kiegészítő kérdésére.

42. kérdés: (Sarah Ludford): Szerbia felvétele.
Leonard Orban válaszol a kérdésre, illetve Sarah Ludford és Bernd Posselt kiegészítő kérdéseire.

A 43-44. kérdésekre írásban válaszolnak majd.

45. kérdés: (Yiannakis Matsis): Ciprusi görög javak Törökország által finanszírozott elbitorlása Ciprus megszállt részén.
Leonard Orban válaszol a kérdésre, illetve Yiannakis Matsis kiegészítő kérdésére.

46. kérdés: (Vural Öger): Az energiafejezet megnyitása a Törökországgal folytatott csatlakozási tárgyalásokon.
Leonard Orban válaszol a kérdésre, illetve Vural Öger kiegészítő kérdésére.

A 47-48. kérdésekre írásban válaszolnak majd.

49. kérdés: (Marian Harkin): Piactámogatás.

51. kérdés: (Seán Ó Neachtain): Tejágazat az Európai Unióban.

Mariann Fischer Boel (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre, illetve Marian Harkin, Seán Ó Neachtain, Jim Allister et Jim Higgins kiegészítő kérdéseire.

50. kérdés: (Liam Aylward): Marhahús-termékek címkézése.

Mariann Fischer Boel válaszol a kérdésre, illetve Liam Aylward kiegészítő kérdésére.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Bizottsághoz intézett kérdések órája lezárva.


(A 20.05 órakor megszakított ülést 21.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

17. Gyermekek fogadására szolgáló struktúrák - barcelonai célok (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Gyermekek fogadására szolgáló struktúrák - barcelonai célok

Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Philip Bushill-Matthews, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Zita Gurmai, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Karin Resetarits, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Roberta Angelilli, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Hiltrud Breyer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eva-Britt Svensson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kathy Sinnott, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Irena Belohorská, független, Edite Estrela, Jan Tadeusz Masiel, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Gabriela Creţu, Anna Záborská, Marusya Ivanova Lyubcheva, Zuzana Roithová és Katrin Saks.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Flaviu Călin Rus, Catherine Stihler, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Ţicău, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Zaleski és José Ribeiro e Castro.

Felszólal: Vladimír Špidla.

A vitát berekesztik.


18. A bevándorlók gyermekei (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0023/2009) felteszi: Jan Andersson, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: A bevándorlók gyermekei (B6-0014/2009)

Rovana Plumb (a szerző helyettese) kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Inger Segelström, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Alessandro Battilocchio.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Flaviu Călin Rus, Gabriela Creţu, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Ţicău és Anna Záborská.

Felszólal: Vladimír Špidla.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Jan Andersson, az EMPL bizottság nevében,a bevándorlók által a származási országban hátrahagyott gyermekekről (B6-0112/2009)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.03.12-i jegyzőkönyv 7.8. pont .


19. A Qimonda vállalat bezárásának veszélye Németországban és Portugáliában, és álláshelyek ezreinek elvesztése Európában (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A Qimonda vállalat bezárásának veszélye Németországban és Portugáliában, és álláshelyek ezreinek elvesztése Európában

Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: José Albino Silva Peneda, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, és Edite Estrela, a(z) PSE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

Felszólal: Ewa Tomaszewska, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Joel Hasse Ferreira és Ilda Figueiredo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Colm Burke és José Ribeiro e Castro.

Felszólal: Vladimír Špidla.

A vitát berekesztik.


20. A kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási terv * (vita)

Javaslat a Tanács rendeletére, amelynek tárgya a kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási terv [COM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)] - PECH bizottság

Felszólal: Philippe Morillon (a PECH bizottság elnöke).

Felszólal: Joe Borg (a Bizottság tagja).

Felszólal: Carmen Fraga Estévez, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Rosa Miguélez Ramos, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Iles Braghetto, Ioannis Gklavakis és Sebastiano Sanzarello.

Felszólal: Joe Borg.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.03.12-i jegyzőkönyv 7.4. pont .


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 420.647/OJME).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.20 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Gérard Onesta

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat