Rodyklė 
Protokolas
PDF 240kWORD 150k
Antradienis, 2009 m. kovo 10 d. - Strasbūras
1.Sesijos pradžia
 2.Posėdžio pradžia
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką
 5.Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimai ***I (diskusijos)
 6.Pramoniniai teršalai (integruota taršos prevencija ir kontrolė) (nauja redakcija) ***I (diskusijos)
 7.Galimybė visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais ***I (diskusijos)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.EB ir Armėnijos susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.2.EB ir Izraelio susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.3.EB ir Pietų Afrikos susitarimo Papildomas protokolas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.4.Kiti Europos Sąjungos sienų valdymo etapai ir panaši trečiųjų šalių patirtis (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.5.Įmonių registruotųjų buveinių perkėlimas į kitą šalį (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.6.Bendra Europos prieglobsčio sistema (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.7.Komisijos veiksmų planas dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.8.Valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.9.Direktyvos 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.10.Vienodas požiūris į vyrus ir moteris scenos menų srityje (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.11.Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimai ***I (balsavimas)
  
8.12.Pramoniniai teršalai (integruota taršos prevencija ir kontrolė) (nauja redakcija) ***I (balsavimas)
  
8.13.Europos privačiosios bendrovės statutas * (balsavimas)
  
8.14.2010 m. biudžeto sudarymo procedūros gairės. III skirsnis – Komisija (balsavimas)
  
8.15.2010 m. biudžeto sudarymo procedūros gairės. I, II, IV, V, VI, VII, VIII ir IX skirsniai (balsavimas)
  
8.16.Azartinių lošimų internete patikimumas (balsavimas)
  
8.17.Maisto kokybės užtikrinimas, įskaitant standartų derinimą arba tarpusavio pripažinimą (balsavimas)
  
8.18.2006 ir 2007 m. konkurencijos politikos ataskaitos (balsavimas)
  
8.19.Smulkiojo verslo aktas (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrosios taisyklės ir standartai (nauja redakcija) ***III - Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrosios taisyklės ir standartai (nauja redakcija) ***III - Uosto valstybės kontrolė (nauja redakcija) ***III - Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistema ***III - Avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimai ***III - Keleivių vežėjų jūra atsakomybė avarijų atveju ***III - Laivų savininkų atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimas ***II - Vėliavos valstybės reikalavimų laikymasis ***II (diskusijos)
 13.Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra ***I - Ekologiškas transporto naudojimas ir išorės sąnaudų priskyrimas vidaus sąnaudoms (diskusijos)
 14.Darbotvarkė
 15.Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra ***I - Ekologiškas transporto naudojimas ir išorės sąnaudų priskyrimas vidaus sąnaudoms (diskusijų tęsinys)
 16.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 17.Vaikų priežiūros įstaigos. Barselonos tikslai (diskusijos)
 18.Migrantų vaikai (diskusijos)
 19.Įmonės Qimonda uždarymo Vokietijoje ir Portugalijoje bei tūkstančių darbo vietų praradimo Europoje pavojus (diskusijos)
 20.Daugiametis rytinės Atlanto vandenyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių atkūrimo planas * (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Mechtild ROTHE
Pirmininko pavaduotoja

1. Sesijos pradžia

Pagal EB sutarties 196 straipsnio 1 pastraipą ir Darbo tvarkos taisyklių 127 straipsnio 2 dalį Europos Parlamento 2009 - 2010 m. sesija prasidėjo.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I. Bisau Gvinėja

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė ir Eija-Riitta Korhola PPE-DE frakcijos vardu, dėl Bisau Gvinėjos (B6-0115/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes ir Emilio Menéndez del Valle PSE frakcijos vardu, dėl padėties Bisau Gvinėjoje (B6-0116/2009)

- Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański ir Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu dėl Bisau Gvinėjos (B6-0117/2009)

- Pedro Guerreiro GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Bisau Gvinėjoje Guinée Bissau (B6-0118/2009)

- Johan Van Hecke, Thierry Cornillet ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu dėl Bisau Gvinėjos (B6-0119/2009)

- Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu dėl Bisau Gvinėjos(B6-0120/2009)

II. Filipinai

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ir Tunne Kelam PPE-DE frakcijos vardu dėl Filipinų(B6-0121/2009)

- Pasqualina Napoletano PSE frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Filipinuose(B6-0122/2009)

- Kartika Tamara Liotard ir Erik Meijer GUE/NGL frakcijos vardu dėl Filipinų(B6-0123/2009)

- Marios Matsakis, Jules Maaten ir Marielle De Sarnez ALDE frakcijos vardu dėl Filipinų (B6-0124/2009)

- Inese Vaidere, Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas ir Adam Bielan UEN frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Filipinuose (B6-0125/2009)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda ir Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Filipinuose (B6-0126/2009)

III. NVO išstūmimas iš Darfūro

- José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam ir Eija-Riitta Korhola PPE-DE frakcijos vardu NVO išstūmimas iš Sudano (B6-0127/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes ir Alain Hutchinson PSE frakcijos vardu NVO išstūmimas iš Darfūro (Sudanas)(B6-0128/2009)

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu tarptautinės pagalbos agentūrų išstūmimas iš Darfūro (Sudanas) (B6-0129/2009)

- Thierry Cornillet, Marco Cappato ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu dėl Darfūro (B6-0130/2009)

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański ir Dariusz Maciej Grabowski UEN frakcijos vardutarptautinės pagalbos agentūrų išstūmimas iš Darfūro (Sudanas) (B6-0131/2009

- Margrete Auken ir Frithjof Schmidt Verts/ALE frakcijos vardutarptautinės pagalbos agentūrų išstūmimas iš Darfūro (Sudanas) ( (B6-0132/2009)

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnį.


4. Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką

Tarybos prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 134 straipsnis):

- Daugiametis rytinės Atlanto vandenyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių atkūrimo planas [COM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)]

Kalbėjo Philippe Morillon (PECH komiteto pirmininkas).

Prašymas taikyti skubos tvarką patenkintas.

Šis punktas įtrauktas į 2009 m. kovo 10 d. posėdžio darbotvarkę 51 punktu.

Terminas pateikti pakeitimus plenarinei sesijai yra 2009 m. kovo 11 d., trečiadienis, 10.00 valanda.

°
° ° °

Balsavimas vyks 2009 m. kovo 12 d. 12 val.

Kalbėjo José Ribeiro e Castro dėl to, kad į 2009 m. kovo 11 d. darbotvarkę nėra įtrauktas punktas dėl Tarptautinės terorizmo aukų paminėjimo dienos (Pirmininkė parnešė, kad rytoj šiuo klausimu bus pateiktas Pirmininko pranešimas).


5. Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų [COM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

Andreas Schwab pristatė pranešimą.

Kalbėjo Günter Verheugen (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Jorgo Chatzimarkakis (ITRE komiteto nuomonės referentas), Malcolm Harbour PPE-DE frakcijos vardu, Gary Titley PSE frakcijos vardu, Olle Schmidt ALDE frakcijos vardu, Seán Ó Neachtain UEN frakcijos vardu, Heide Rühle Verts/ALE frakcijos vardu, Jim Allister , nepriklausomas Parlamento narys, Zuzana Roithová, Wolfgang Bulfon ir Toine Manders.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Avril Doyle.

Kalbėjo: Günter Verheugen ir Andreas Schwab.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.11 protokolo 10.03.2009.


6. Pramoniniai teršalai (integruota taršos prevencija ir kontrolė) (nauja redakcija) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (nauja redakcija) [COM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

Holger Krahmer pristatė pranešimą.

Kalbėjo Stavros Dimas (Komisijos narys).

Kalbėjo Marcello Vernola PPE-DE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Luigi COCILOVO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Guido Sacconi PSE frakcijos vardu, Chris Davies ALDE frakcijos vardu, Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, Roberto Musacchio GUE/NGL frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Christa Klaß, Åsa Westlund, Fiona Hall, Urszula Krupa, Caroline Jackson, Dorette Corbey, Avril Doyle, Glenis Willmott, Mairead McGuinness, Jutta Haug, Eija-Riitta Korhola ir Anders Wijkman.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zuzana Roithová ir Robert Sturdy.

Kalbėjo: Stavros Dimas ir Holger Krahmer.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.12 protokolo 10.03.2009.


7. Galimybė visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (nauja redakcija) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Michael Cashman (A6-0077/2009)

Michael Cashman pristatė pranešimą.

Kalbėjo Margot Wallström (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Monica Frassoni (JURI komiteto nuomonės referentas), Anneli Jäätteenmäki (AFCO komiteto nuomonės referentas), David Hammerstein (PETI komiteto nuomonės referentas), Charlotte Cederschiöld PPE-DE frakcijos vardu, Costas Botopoulos PSE frakcijos vardu, Marco Cappato ALDE frakcijos vardu, Eva-Britt Svensson GUE/NGL frakcijos vardu, Hanne Dahl IND/DEM frakcijos vardu, Hans-Peter Martin , nepriklausomas Parlamento narys, Manfred Weber, Inger Segelström, Bogusław Rogalski, Andreas Mölzer, Sirpa Pietikäinen ir Andrzej Jan Szejna.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness ir Danutė Budreikaitė.

Kalbėjo: Margot Wallström ir Michael Cashman.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.14 protokolo 11.03.2009.

(Posėdis sustabdytas 11.45 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.05 val.)


PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

Prieš prasidedant balsavimuiPirmininkas pranešė apie naują posėdžių salės balsavimo skelbimo sistemą.

Kalbėjo: Graham Watson ALDE frakcijos vardu dėl balsavimo dėl pranešimų organizavimo :Holger Krahmer (A6-0046/2009) ir Michael Cashman (A6-0077/2009) (punktas 8.12 protokolo 10.03.2009), Thomas Mann dėl naujos elektroninės balsavimo skelbimo sistemos ir taip pat dėl galimybės posėdžių salėje išskleisti Tibeto vėliavą(Pirmininkas pritarė šiai galimybei ir pasveikino Kasur Tashi Wangdi, Šv. Dalai Lamos pasiuntinį, užėmusį savo vietą svečių ložėje), ir Zbigniew Zaleski, kuris kalbėjo apie masinį lenkų žudymą Katynės miške 1940 metais.


8.1. EB ir Armėnijos susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Armėnijos Respublikos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų sudarymo [COM(2007)0729 - C6-0519/2008 - 2007/0251(CNS)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Paolo Costa (A6-0049/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0082)


8.2. EB ir Izraelio susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Izraelio Valstybės susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo [COM(2008)0178 - C6-0520/2008 - 2008/0068(CNS)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Paolo Costa (A6-0059/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0083)


8.3. EB ir Pietų Afrikos susitarimo Papildomas protokolas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo Papildomo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą [16447/2008 - C6-0017/2009 - 2008/0212(AVC)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Josep Borrell Fontelles (A6-0073/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0084)

Parlamentas davė pritarimą.


8.4. Kiti Europos Sąjungos sienų valdymo etapai ir panaši trečiųjų šalių patirtis (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl kitų Europos Sąjungos sienų valdymo etapų ir panašios trečiųjų šalių patirties [2008/2181(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0061/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0085)


8.5. Įmonių registruotųjų buveinių perkėlimas į kitą šalį (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl įmonės registruotosios buveinės perkėlimo į kitą šalį [2008/2196(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0086)


8.6. Bendra Europos prieglobsčio sistema (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl bendros Europos prieglobsčio sistemos ateities [2008/2305(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Giusto Catania (A6-0050/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0087)


8.7. Komisijos veiksmų planas dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Komisijos veiksmų plano dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos [2008/2150(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Gabriele Stauner (A6-0022/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0088)


8.8. Valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose [2008/2180(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0089)


8.9. Direktyvos 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Direktyvos 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito įgyvendinimo [2008/2247(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Bert Doorn (A6-0014/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0090)


8.10. Vienodas požiūris į vyrus ir moteris scenos menų srityje (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris scenos menų srityje [2008/2182(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Claire Gibault (A6-0003/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0091)

Kalbėjo:

Claire Gibault (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnio 4 dalį.


8.11. Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų [COM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0092)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0092)


8.12. Pramoniniai teršalai (integruota taršos prevencija ir kontrolė) (nauja redakcija) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (nauja redakcija) [COM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0093)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0093)

Kalbėjo:

Graham Watson ALDE frakcijos vardu domėjosi dėl Darbo tvarkos taisyklių 80 a straipsnio taikymo šiems pranešimams: Holger Krahmer (A6-0046/2009) ir Michael Cashman (A6-0077/2009) ir pareikalavo, kad balsavimas dėl pirmojo pranešimo vyktų rytoj tam numatytu laiku.

Šie asmenys kalbėjo dėl prašymo perkelti balsavimą ir taip pat dėl pakeitimų priimtinumoGuido Sacconi PSE frakcijos vardu, Caroline Jackson PPE-DE frakcijos vardu, ir Holger Krahmer (pranešėjas).

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (301 balsavo už, 311 – prieš, 28 susilaikė) atmetė prašymą.

Kalbėjo: taip pat Avril Doyle, Monica Frassoni ir Anders Wijkman dėl « naujos redakcijos“ procedūros, numatytos Darbo tvarkos taisyklių 80a straipsnyje(Pirmininkas pranešė, kad rytoj Parlamento Pirmininkas kalbės šia tema) taip pat Christopher Heaton-Harris, Holger Krahmer ir Chris Davies.


8.13. Europos privačiosios bendrovės statutas * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos privačiosios bendrovės statuto [COM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0094)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0094)

Kalbėjo:

Zbigniew Zaleski dėl naujos balsavimo rezultatų skelbimo sistemos ir dėl balsavimo rezultatų skelbimo.


8.14. 2010 m. biudžeto sudarymo procedūros gairės. III skirsnis – Komisija (balsavimas)

Pranešimas dėl 2010 m. biudžeto sudarymo procedūros gairių
III skirsnis – Komisija [2009/2005(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: László Surján (A6-0111/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0095)

Kalbėjo:

László Surján (pranešėjas) pateikė žodinį 13 dalies pakeitimą, kuris buvo priimtas, ir Anne E. Jensen patikslino šio pakeitimo turinį.

Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu, pateikė žodinį pakeitimą (priimtas) dėl 16 pakeitimo 1 dalies (atmesta) ir László Surján kalbėjo dėl žodinio pakeitimo, balsavimo eigos ir 24 dalies originalo (Pirmininkas paaiškino taikomą procedūrą).

László Surján pateikė žodinį pakeitimą dėl 31 dalies, kursi buvo priimtas.


8.15. 2010 m. biudžeto sudarymo procedūros gairės. I, II, IV, V, VI, VII, VIII ir IX skirsniai (balsavimas)

Pranešimas dėl 2010 m. biudžeto sudarymo procedūros gairių
I skirsnis – Europos Parlamentas
II skirsnis – Taryba
IV skirsnis – Teisingumo Teismas
V skirsnis – Audito Rūmai
VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
VII skirsnis – Regionų komitetas
VIII skirsnis – Europos ombudsmenas
IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [2009/2004(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Vladimír Maňka (A6-0057/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0096)

Kalbėjo:

Christopher Beazley nuomone buvo piktnaudžiaujama vardiniu balsavimu (Pirmininkas į tai atsižvelgė).


8.16. Azartinių lošimų internete patikimumas (balsavimas)

Pranešimas dėl azartinių lošimų internete patikimumo [2008/2215(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Christel Schaldemose (A6-0064/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0097)


8.17. Maisto kokybės užtikrinimas, įskaitant standartų derinimą arba tarpusavio pripažinimą (balsavimas)

Pranešimas Maisto kokybės užtikrinimas, įskaitant standartų derinimą arba tarpusavio pripažinimą [2008/2220(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Maria Petre (A6-0088/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0098)


8.18. 2006 ir 2007 m. konkurencijos politikos ataskaitos (balsavimas)

Pranešimas dėl 2006 ir 2007 m. konkurencijos politikos ataskaitų [2008/2243(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Jonathan Evans (A6-0011/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0099)


8.19. Smulkiojo verslo aktas (balsavimas)

Pranešimas dėl Smulkiojo verslo akto [2008/2237(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Edit Herczog (A6-0074/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0100)

Kalbėjo:

Alexander Alvaro dėl prieš tai kalbėjusio Christopher Beazley išreiškė savo nuomonę dėl vardinio balsavimo (Pirmininkas atkreipė į tai dėmesį).


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Klaus-Heiner Lehne - A6-0040/2009
Daniel Hannan

Pranešimas: Giusto Catania - A6-0050/2009
Simon Busuttil, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Hubert Pirker ir Daniel Hannan

Pranešimas: Andreas Schwab - A6-0482/2008
Mairead McGuinness ir James Nicholson

Pranešimas: Holger Krahmer - A6-0046/2009Mairead McGuinness, Anja Weisgerber, Neena Gill ir James Nicholson

°
° ° °

Kalbėjo Richard Corbett , kuris kalbėjo dėl «naujos redakcijos» procedūros (2009 03 10 protokolo 8.12 punktas)

°
° ° °

Pranešimas: Holger Krahmer - A6-0046/2009:
Jim Allister

Pranešimas: László Surján - A6-0111/2009 ir Pranešimas: Vladimír Maňka - A6-0057/2009
Christopher Heaton-Harris, Koenraad Dillen, Philip Claeys ir Richard Corbett

Pranešimas: Christel Schaldemose - A6-0064/2009
Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Carlo Fatuzzo, Miroslav Mikolášik, Christopher Heaton-Harris ir Syed Kamall

Pranešimas: Maria Petre - A6-0088/2009
Jim Allister

Pranešimas: Jonathan Evans - A6-0011/2009
Syed Kamall

Pranešimas: Edit Herczog - A6-0074/2009
Zuzana Roithová, Milan Gaľa, Neena Gill, Gary Titley, Christopher Heaton-Harris ir Syed Kamall


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.50 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Adam BIELAN
Pirmininko pavaduotojas

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrosios taisyklės ir standartai (nauja redakcija) ***III - Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrosios taisyklės ir standartai (nauja redakcija) ***III - Uosto valstybės kontrolė (nauja redakcija) ***III - Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistema ***III - Avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimai ***III - Keleivių vežėjų jūra atsakomybė avarijų atveju ***III - Laivų savininkų atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimas ***II - Vėliavos valstybės reikalavimų laikymasis ***II (diskusijos)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų (nauja redakcija) bendro teksto [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] – Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėjas: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrųjų taisyklių ir standartų (nauja redakcija) bendro teksto [PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)] - Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėjas: Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl uosto valstybės kontrolės (nauja redakcija) bendro teksto [PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)] - Parlamento delegacija Taikinimo komitete - Pranešėjas Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/59/EB, įdiegiančią Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą, bendro teksto [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] - Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėjas: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios pagrindinius principus, taikomus avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimui, ir iš dalies keičiančios Direktyvas 1999/35/EB ir 2002/59/EB, bendro teksto [PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)] - Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėjas: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju bendro teksto [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] - Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėjas: Paolo Costa (A6-0102/2009)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl laivų savininkų atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimo [14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Gilles Savary (A6-0072/2009)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl vėliavos valstybės reikalavimų laikymosi [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

Luis de Grandes Pascual (pranešėjas), Dominique Vlasto (pranešėjas), Dirk Sterckx (pranešėjas), Jaromír Kohlíček (pranešėjas) ir Paolo Costa (pranešėjas) pristatė pranešimus.

Gilles Savary (pranešėjas) ir Emanuel Jardim Fernandes (pranešėjas) pateikė savo rekomendacijas dėl antrojo svarstymo.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Georg Jarzembowski PPE-DE frakcijos vardu, Rosa Miguélez Ramos PSE frakcijos vardu, Anne E. Jensen ALDE frakcijos vardu, Mogens Camre UEN frakcijos vardu, Michael Cramer Verts/ALE frakcijos vardu, Jacky Hénin GUE/NGL frakcijos vardu, Derek Roland Clark IND/DEM frakcijos vardu, Fernand Le Rachinel , nepriklausomas Parlamento narys, Ioannis Kasoulides ir Michel Teychenné.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Josu Ortuondo Larrea, Georgios Toussas, Luca Romagnoli, Corien Wortmann-Kool, Marusya Ivanova Lyubcheva ir Marian-Jean Marinescu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Marie Anne Isler Béguin, Avril Doyle ir Brian Simpson.

Kalbėjo: Antonio Tajani, Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček, Paolo Costa, Gilles Savary ir Emanuel Jardim Fernandes..

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.5 protokolo 11.03.2009, punktas 5.6 protokolo 11.03.2009, punktas 5.7 protokolo 11.03.2009, punktas 5.8 protokolo 11.03.2009, punktas 5.9 protokolo 11.03.2009, punktas 5.10 protokolo 11.03.2009, punktas 5.11 protokolo 11.03.2009 ir punktas 5.12 protokolo 11.03.2009.

Kalbėjo: Georg Jarzembowski ir Inés Ayala Sender.


13. Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra ***I - Ekologiškas transporto naudojimas ir išorės sąnaudų priskyrimas vidaus sąnaudoms (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra [COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Pranešimas dėl ekologiško transporto naudojimo ir išorės sąnaudų priskyrimo vidaus sąnaudoms [2008/2240(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Saïd El Khadraoui ir Georg Jarzembowski pranešimus pristatė:

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Claude Turmes (ITRE komiteto nuomonės referentas) ir Corien Wortmann-Kool PPE-DE frakcijos vardu.


14. Darbotvarkė

2009 m. kovo 9 d. AFET komitetas savo posėdžio metu priėmė pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl blogėjančios humanitarinės padėties Šri Lankoje ir kadangi padėtis yra neatidėliotina ir vadovaujantis Darbo tvarkos 91 straipsniu, pareikalavo šį pasiūlymą įtraukti į šios sesijos darbotvarkę.

Jei iki rytojaus 12 val. šiam pasiūlymui raštu nepaprieštaraus daugiau kaip 40 narių, jis bus laikomas priimtu. Tokiu atveju šis pasiūlymas dėl rezoliucijos bus įrašytas į šios sesijos darbotvarkę ir dėl jo rengiamos diskusijos bei balsuojama.


15. Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra ***I - Ekologiškas transporto naudojimas ir išorės sąnaudų priskyrimas vidaus sąnaudoms (diskusijų tęsinys)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra [COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Pranešimas dėl ekologiško transporto naudojimo ir išorės sąnaudų priskyrimo vidaus sąnaudoms [2008/2240(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Kalbėjo: Silvia-Adriana Ţicău PSE frakcijos vardu, ir Dirk Sterckx ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Mario MAURO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Roberts Zīle UEN frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Erik Meijer GUE/NGL frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Reinhard Rack, Brian Simpson, Paolo Costa, Seán Ó Neachtain, Sepp Kusstatscher, Ulrich Stockmann, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wiesław Stefan Kuc, Michael Cramer, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Bilyana Ilieva Raeva, Marian-Jean Marinescu, Robert Evans, Christine De Veyrac, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual ir Emanuel Jardim Fernandes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Richard Seeber, Gilles Savary, Alexandru Nazare ir Jörg Leichtfried.

Kalbėjo: Antonio Tajani (Komisijos Pirmininko pavaduotojas), Saïd El Khadraoui ir Georg Jarzembowski.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.13 protokolo 11.03.2009 ir punktas 5.19 protokolo 11.03.2009.

(Posėdis sustabdytas 18.10 val. prieš klausimų valandą ir atnaujintas 18.30 val.).


PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

16. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Parlamentas svarstė klausimus Komisijai (B6-0009/2009).

Pirma dalis

Klausimas 31 (Silvia-Adriana Ţicău): Priemonės, kurios padeda skatinti produktus ir paslaugas, didinančias energijos taupymą ir taip pat vystančias atsinaujinančią energiją.

Viviane Reding (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Silvia-Adriana Ţicău ir Reinhard Rack papildomus klausimus.

Klausimas 32 (Giorgos Dimitrakopoulos): Lankstesni Stabilumo ir augimo pakto aiškinimas.

Viviane Reding atsakė į klausimą ir į Giorgos Dimitrakopoulos, Jörg Leichtfried ir Avril Doyle papildomus klausimus.

Klausimas 33 (Pedro Guerreiro): Mokesčių “rojaus“ pabaiga.

Viviane Reding atsakė į klausimą ir į Pedro Guerreiro ir Robert Evans papildomus klausimus.

Antra dalis

Klausimas 34 (Claude Moraes): Internetas ir neapykantos sukelti nusikaltimai.

Viviane Reding atsakė į klausimą ir į Claude Moraes ir Jim Allister papildomus klausimus.

Klausimas 35 (Eoin Ryan): Informacinės ir ryšių technologijos (IRT) ir Informacinė visuomenė.

Viviane Reding atsakė į klausimą ir į Eoin Ryan, Silvia-Adriana Ţicău ir Reinhard Rack papildomus klausimus.

Klausimas 36 (Gay Mitchell): Interneto kontrolė.

Viviane Reding atsakė į klausimą ir į Gay Mitchell papildomą klausimą.

Į klausimus nuo 37 iki 40 bus atsakyta raštu.

Klausimas 41 (Bernd Posselt): Šalies kandidatės statusas Serbijai.

Leonard Orban (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Bernd Posselt papildomą klausimą.

Klausimas 42 (Sarah Ludford): Serbijos prisijungimas.

Leonard Orban atsakė į klausimą ir į Sarah Ludford ir Bernd Posselt papildomus klausimus.

Į klausimus nuo 43 iki 44 bus atsakyta raštu.

Klausimas 45 (Yiannakis Matsis): Turkijos finansuojama Kirpo graikų nuosavybės uzurpacija okupuotose Kipro teritorijose.

Leonard Orban atsakė į klausimą ir į Yiannakis Matsis papildomą klausimą.

Klausimas 46 (Vural Öger): Energijos skyriaus atidarymas derybose su Turkija.

Leonard Orban atsakė į klausimą ir į Vural Öger papildomą klausimą.

Į klausimus nuo 47 iki 48 bus atsakyta raštu.

Klausimas 49 (Marian Harkin): Parama rinkai.

Klausimas 51 (Seán Ó Neachtain): Pieno sektorius ES.

Mariann Fischer Boel (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Marian Harkin, Seán Ó Neachtain, Jim Allister ir Jim Higgins papildomus klausimus.

Klausimas 50 (Liam Aylward): Avienos produktų ženklinimas.

Mariann Fischer Boel atsakė į klausimą ir į Liam Aylward papildomą klausimą.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. stenogramos priedą).

Klausimų Komisijai valanda baigta.


(Posėdis sustabdytas 20.05 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

17. Vaikų priežiūros įstaigos. Barselonos tikslai (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Vaikų priežiūros įstaigos. Barselonos tikslai

Vladimír Špidla (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Philip Bushill-Matthews PPE-DE frakcijos vardu, Zita Gurmai PSE frakcijos vardu, Karin Resetarits ALDE frakcijos vardu, Roberta Angelilli UEN frakcijos vardu, Hiltrud Breyer Verts/ALE frakcijos vardu, Eva-Britt Svensson GUE/NGL frakcijos vardu, Kathy Sinnott IND/DEM frakcijos vardu, Irena Belohorská , nepriklausoma Parlamento narė, Edite Estrela, Jan Tadeusz Masiel, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Gabriela Creţu, Anna Záborská, Marusya Ivanova Lyubcheva, Zuzana Roithová ir Katrin Saks.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Flaviu Călin Rus, Catherine Stihler, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Ţicău, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Zaleski ir José Ribeiro e Castro.

Kalbėjo Vladimír Špidla.

Diskusijos baigtos.


18. Migrantų vaikai (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0023/2009) kurį uždavė Jan Andersson, EMPL komiteto vardu, Komisijai: Migrantų vaikai (B6-0014/2009)

Rovana Plumb, pavaduojanti klausimo autorė, pateikė žodinį klausimą.

Vladimír Špidla (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Marie Panayotopoulos-Cassiotou PPE-DE frakcijos vardu, Inger Segelström PSE frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, ir Alessandro Battilocchio.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Flaviu Călin Rus, Gabriela Creţu, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Ţicău ir Anna Záborská.

Kalbėjo Vladimír Špidla.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Jan Andersson, EMPL komiteto vardu,dėl migrantų vaikų, paliktų kilmės šalyje (B6-0112/2009)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.8 protokolo 12.03.2009.


19. Įmonės Qimonda uždarymo Vokietijoje ir Portugalijoje bei tūkstančių darbo vietų praradimo Europoje pavojus (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Įmonės Qimonda uždarymo Vokietijoje ir Portugalijoje bei tūkstančių darbo vietų praradimo Europoje pavojus

Vladimír Špidla (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: José Albino Silva Peneda PPE-DE frakcijos vardu, ir Edite Estrela PSE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ewa Tomaszewska UEN frakcijos vardu, Elisabeth Schroedter Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Joel Hasse Ferreira ir Ilda Figueiredo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Colm Burke ir José Ribeiro e Castro.

Kalbėjo Vladimír Špidla

Diskusijos baigtos.


20. Daugiametis rytinės Atlanto vandenyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių atkūrimo planas * (diskusijos)

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl daugiamečio rytinės Atlanto vandenyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių atkūrimo plano [COM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)] - PECH komitetas

Kalbėjo Philippe Morillon (PECH komiteto pirmininkas).

Kalbėjo Joe Borg (Komisijos narys).

Kalbėjo: Carmen Fraga Estévez PPE-DE frakcijos vardu, Rosa Miguélez Ramos PSE frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Iles Braghetto, Ioannis Gklavakis ir Sebastiano Sanzarello.

Kalbėjo Joe Borg.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.4 protokolo 12.03.2009.


21. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 420.647/OJME).


22. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.20 val.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika