Indekss 
Protokols
PDF 240kWORD 149k
Otrdiena, 2009. gada 10. marts - Strasbūra
1.Gadskārtējās sesijas atklāšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)
 4.Lēmums par pieprasījumu piemērot steidzamības procedūru
 5.Tipa apstiprinājuma prasības attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību ***I (debates)
 6.Piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole (pārstrādāta versija) ***I (debates)
 7.Publiska piekļuve Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem ***I (debates)
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Eiropas Kopienas un Armēnijas nolīgums par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  8.2.Nolīgums starp EK un Izraēlu par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  8.3.Papildprotokols tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgumam starp EK un Dienvidāfriku, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  8.4.Nākamie soļi robežu pārvaldībai Eiropas Savienībā un līdzīga pieredze trešās valstīs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  8.5.Uzņēmumu mītnesvietas pārrobežu pārvietošana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  8.6.Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas nākotne (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  8.7.Komisijas rīcības plāns integrētas iekšējās kontroles struktūras ieviešanai (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  8.8.Sadarbība starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  8.9.Direktīvas 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, īstenošana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  8.10.Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm un viņu vienādas iespējas izpildītājmākslā (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  8.11.Tipa apstiprinājuma prasības attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību ***I (balsošana)
  8.12.Piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole (pārstrādāta versija) ***I (balsošana)
  8.13.Eiropas privātā uzņēmuma statūti * (balsošana)
  8.14.2010. gada budžeta procedūras pamatnostādnes, III iedaļa - Komisija (balsošana)
  8.15.2010. gada budžeta procedūras pamatnostādnes - I, II, IV, V, VI, VII, VIII un IX iedaļa (balsošana)
  8.16.Tiešsaistes azartspēļu integritāte (balsošana)
  8.17.Pārtikas kvalitātes nodrošināšana - standartu saskaņošana vai savstarpēja atzīšana (balsošana)
  8.18.Ziņojumi par konkurences politiku 2006. un 2007. gadā (balsošana)
  8.19.Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akts "Small Business Act" (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Kopīgie noteikumi un standarti attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā (pārstrādāta versija) ***III - Kopīgie noteikumi un standarti attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus (pārstrādāta versija) ***III - Ostas valsts kontrole (pārstrādāta redakcija) ***III - Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēma ***III - Negadījumu izmeklēšana jūras transporta nozarē ***III - Pasažieru pārvadātāju atbildība nelaimes gadījumos uz jūras ***III - Kuģu īpašnieku apdrošināšanu pret jūras prasībām ***II - Karoga valstij noteikto prasību ievērošana ***II (debates)
 13.Maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem ***I - Videi nekaitīgāks transports un ārējo izmaksu internalizācija (debates)
 14.Darba kārtība
 15.Maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem ***I - Videi nekaitīgāks transports un ārējo izmaksu internalizācija (debašu turpināšana)
 16.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 17.Bērnu aprūpes pakalpojumi - Barselonas mērķi (debates)
 18.Migrantu bērni (debates)
 19.Uzņēmuma "Qimonda" slēgšanas draudi Vācijā un Portugālē un tūkstošiem darbavietu zudums Eiropā (debates)
 20.Daudzgadu plāns zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā * (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Mechtild ROTHE
Priekšsēdētāja vietniece

1. Gadskārtējās sesijas atklāšana

Saskaņā ar EK līguma 196. panta pirmo daļu un Reglamenta 127. panta 2. punktu tika atklāta Eiropas Parlamenta 2009.2010. gada sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 115. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas iesniedza pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I. Gvineja-Bisava

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė un Eija-Riitta Korhola PPE-DE grupas vārdā - par Gvineju-Bisavu (B6-0115/2009).

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes un Emilio Menéndez del Valle PSE grupas vārdā - par situāciju Gvinejā-Bisavā (B6-0116/2009).

- Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański un Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā - par Gvineju-Bisavu (B6-0117/2009).

- Pedro Guerreiro GUE/NGL grupas vārdā - par situāciju Gvinejā-Bisavā (B6-0118/2009).

- Johan Van Hecke, Thierry Cornillet un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā - par Gvineju-Bisavu (B6-0119/2009).

- Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā - par Gvineju-Bisavu (B6-0120/2009).

II. Filipīnas

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola un Tunne Kelam PPE-DE grupas vārdā - par Filipīnām (B6-0121/2009).

- Pasqualina Napoletano PSE grupas vārdā - par cilvēktiesību situāciju Filipīnās (B6-0122/2009).

- Kartika Tamara Liotard un Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā - par situāciju Filipīnās (B6-0123/2009).

- Marios Matsakis, Jules Maaten un Marielle De Sarnez ALDE grupas vārdā - par Filipīnām (B6-0124/2009).

- Inese Vaidere, Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas un Adam Bielan UEN grupas vārdā - par situāciju Filipīnās (B6-0125/2009).

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda un Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā - par situāciju Filipīnās (B6-0126/2009).

III. NVO izraidīšana no Dārfūras

- José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam un Eija-Riitta Korhola PPE-DE grupas vārdā - par starptautisko palīdzības organizāciju izraidīšanu no Sudānas (B6-0127/2009).

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes un Alain Hutchinson PSE grupas vārdā - par starptautisko palīdzības organizāciju izraidīšanu no Dārfūras (Sudāna) (B6-0128/2009).

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā - par starptautisko palīdzības organizāciju izraidīšanu no Dārfūras (Sudāna) (B6-0129/2009).

- Thierry Cornillet, Marco Cappato un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā - par Dārfūru (B6-0130/2009).

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański un Dariusz Maciej Grabowski UEN grupas vārdā - par starptautisko palīdzības organizāciju izraidīšanu no Dārfūras (Sudāna) (B6-0131/2009).

- Margrete Auken un Frithjof Schmidt Verts/ALE grupas vārdā - par starptautisko palīdzības organizāciju izraidīšanu no Dārfūras (Sudāna) (B6-0132/2009).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 142. pantu.


4. Lēmums par pieprasījumu piemērot steidzamības procedūru

Padomes pieprasījums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 134. pants) šādam dokumentam:

- Daudzgadu plāns zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā [COM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)].

Uzstājās Philippe Morillon (PECH komitejas priekšsēdētājs).

Steidzamības procedūras pieprasījumu apstiprināja.

Šis punkts tika pievienots šīs sēdes darba kārtībai (2009. gada 10. marta darba kārtības 51. punkts).

Termiņš grozījumu iesniegšanai plenārsēdē tika noteikts trešdien, 2009. gada 11. martā, plkst. 10.00.

Balsošana notiks ceturtdien, 2009. gada 12. martā, plkst. 12.00.

°
° ° °

Uzstājās José Ribeiro e Castro, kurš norādīja, ka 2009. gada 11. marta darba kārtībā nav iekļauts punkts par Eiropas dienu terorisma upuru piemiņai (sēdes vadītāja viņam atbildēja, ka sēdes vadība rīt sniegs paziņojumu par šo jautājumu).


5. Tipa apstiprinājuma prasības attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tipa apstiprinājuma prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību [COM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Andreas Schwab (A6-0482/2008).

Andreas Schwab iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Jorgo Chatzimarkakis (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Malcolm Harbour PPE-DE grupas vārdā, Gary Titley PSE grupas vārdā, Olle Schmidt ALDE grupas vārdā, Seán Ó Neachtain UEN grupas vārdā, Heide Rühle Verts/ALE grupas vārdā, Jim Allister, pie grupām nepiederošs deputāts, Zuzana Roithová, Wolfgang Bulfon un Toine Manders.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Avril Doyle.

Uzstājās Günter Verheugen un Andreas Schwab.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 10. marta protokola 8.11. punkts.


6. Piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole (pārstrādāta versija) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (pārstrādāta versija) [COM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Holger Krahmer (A6-0046/2009).

Holger Krahmer iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Stavros Dimas (Komisijas loceklis).

Uzstājās Marcello Vernola PPE-DE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Luigi COCILOVO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Guido Sacconi PSE grupas vārdā, Chris Davies ALDE grupas vārdā, Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, Roberto Musacchio GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Christa Klaß, Åsa Westlund, Fiona Hall, Urszula Krupa, Caroline Jackson, Dorette Corbey, Avril Doyle, Glenis Willmott, Mairead McGuinness, Jutta Haug, Eija-Riitta Korhola un Anders Wijkman.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zuzana Roithová un Robert Sturdy.

Uzstājās Stavros Dimas un Holger Krahmer.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 10. marta protokola 8.12. punkts.


7. Publiska piekļuve Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem [COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Michael Cashman (A6-0077/2009).

Michael Cashman iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Margot Wallström (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Monica Frassoni (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Anneli Jäätteenmäki (AFCO komitejas atzinuma sagatavotāja), David Hammerstein (PETI komitejas atzinuma sagatavotājs), Charlotte Cederschiöld PPE-DE grupas vārdā, Costas Botopoulos PSE grupas vārdā, Marco Cappato ALDE grupas vārdā, Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā, Hanne Dahl IND/DEM grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts, Manfred Weber, Inger Segelström, Bogusław Rogalski, Andreas Mölzer, Sirpa Pietikäinen un Andrzej Jan Szejna.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness un Danutė Budreikaitė.

Uzstājās Margot Wallström un Michael Cashman.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 11. marta protokola 5.14. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.45 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.05.)


SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

Pirms balsošanas laika sēdes vadītājs paziņoja, ka ir ieviesta jauna sistēma balsošanas atspoguļošanai uz ekrāna sēžu zālē.

Uzstājās Graham Watson ALDE grupas vārdā par balsošanas norisi par Holger Krahmer ziņojumu (A6-0046/2009) un Michael Cashman ziņojumu (A6-0077/2009) (2009. gada 10. marta protokola 8.12. punkts), Thomas Mann par jauno sistēmu balsošanas atspoguļošanai uz ekrāna, Tibetas okupācijas 50. gadadienu un iespēju izkārt sēžu zālē Tibetas karogu (sēdes vadītājs atbalstīja šo iespēju un sveica Viņa Svētības Dalailamas pārstāvi Kasur Tashi Wangdi, kurš bija ieņēmis vietu apmeklētājiem paredzētajā balkonā), un Zbigniew Zaleski par 1940. gadā notikušo masu slaktiņu Katiņas mežā, kur tika noslepkavoti vairāki tūkstoši Polijas iedzīvotāju.


8.1. Eiropas Kopienas un Armēnijas nolīgums par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Armēnijas Republiku par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem [COM(2007)0729 - C6-0519/2008 - 2007/0251(CNS)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Paolo Costa (A6-0049/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0082).


8.2. Nolīgums starp EK un Izraēlu par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Izraēlas Valsti par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem [COM(2008)0178 - C6-0520/2008 - 2008/0068(CNS)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Paolo Costa (A6-0059/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0083).


8.3. Papildprotokols tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgumam starp EK un Dienvidāfriku, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par papildprotokola noslēgšanu Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai [16447/2008 - C6-0017/2009 - 2008/0212(AVC)] - Attīstības komiteja. Referents: Josep Borrell Fontelles (A6-0073/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0084).

Parlaments tādējādi deva savu piekrišanu.


8.4. Nākamie soļi robežu pārvaldībai Eiropas Savienībā un līdzīga pieredze trešās valstīs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par nākamajiem soļiem robežu pārvaldībai Eiropas Savienībā un līdzīgu pieredzi trešās valstīs [2008/2181(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0061/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0085).


8.5. Uzņēmumu mītnesvietas pārrobežu pārvietošana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par uzņēmumu juridiskās adreses pārrobežu pārcelšanu [2008/2196(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0086).


8.6. Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas nākotne (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par kopējās Eiropas patvēruma sistēmas nākotni [2008/2305(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Giusto Catania (A6-0050/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0087).


8.7. Komisijas rīcības plāns integrētas iekšējās kontroles struktūras ieviešanai (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Komisijas rīcības plānu integrētas iekšējās kontroles struktūras ieviešanai [2008/2150(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Gabriele Stauner (A6-0022/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0088).


8.8. Sadarbība starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās [2008/2180(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0089).


8.9. Direktīvas 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, īstenošana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Direktīvas 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, īstenošanu [2008/2247(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Bert Doorn (A6-0014/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0090).


8.10. Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm un viņu vienādas iespējas izpildītājmākslā (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm un viņu vienādām iespējām izpildītājmākslā [2008/2182(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Claire Gibault (A6-0003/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0091).

Uzstāšanās

Claire Gibault (referente) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 131. panta 4. punktu.


8.11. Tipa apstiprinājuma prasības attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tipa apstiprinājuma prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību [COM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Andreas Schwab (A6-0482/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0092).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0092).


8.12. Piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole (pārstrādāta versija) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (pārstrādāta versija) [COM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Holger Krahmer (A6-0046/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0093).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0093).

Uzstāšanās

Graham Watson ALDE grupas vārdā uzdeva jautājumu par Reglamenta 80.a panta piemērošanu Holger Krahmer ziņojumam (A6-0046/2009) un Michael Cashman ziņojumam (A6-0077/2009) un prasīja atlikt balsošanu par pirmo ziņojumu uz balsošanas laiku rītdien.

Par prasību atlikt balsošanu un par grozījumu pieņemamību uzstājās Guido Sacconi PSE grupas vārdā, Caroline Jackson PPE-DE grupas vārdā un Holger Krahmer (referents).

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (301 par, 311 pret, 28 atturas).

Uzstājās arī Avril Doyle, Monica Frassoni un Anders Wijkman par pārstrādāšanas procedūru saskaņā ar Reglamenta 80.a pantu (sēdes vadītājs paziņoja, ka Parlamenta priekšsēdētājs rīt sniegs paziņojumu par šo jautājumu), kā arī Christopher Heaton-Harris, Holger Krahmer un Chris Davies.


8.13. Eiropas privātā uzņēmuma statūti * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas privātā uzņēmuma statūtiem [COM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referents: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0094).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0094).

Uzstāšanās

Zbigniew Zaleski uzstājās par jauno sistēmu balsošanas rezultātu atspoguļošanai uz ekrāna un balsošanas rezultātu paziņošanu.


8.14. 2010. gada budžeta procedūras pamatnostādnes, III iedaļa - Komisija (balsošana)

Ziņojums par 2010. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm, III iedaļa - Komisija [2009/2005(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: László Surján (A6-0111/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0095).

Uzstāšanās

László Surján (referents) iepazīstināja ar 13. punkta mutisku grozījumu, ko iekļāva, un Anne E. Jensen precizēja šā grozījuma saturu.

Hannes Swoboda PSE grupas vārdā iepazīstināja ar mutisku grozījumu (iekļauts) grozījuma Nr. 6 pirmajai daļai (noraidīta), un László Surján uzstājās par mutisko grozījumu, balsošanas norisi un 24. punkta sākotnējo tekstu (sēdes vadītājs sniedza skaidrojumu par ievēroto procedūru).

László Surján iepazīstināja ar 31. punkta mutisku grozījumu, ko iekļāva.


8.15. 2010. gada budžeta procedūras pamatnostādnes - I, II, IV, V, VI, VII, VIII un IX iedaļa (balsošana)

Ziņojums par 2010. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm
I iedaļa – Eiropas Parlaments
II iedaļa – Padome
IV iedaļa – Tiesa
V iedaļa – Revīzijas palāta
VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
VII iedaļa – Reģionu komiteja
VIII iedaļa – Eiropas Ombuds
IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [2009/2004(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Vladimír Maňka (A6-0057/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0096).

Uzstāšanās

Christopher Beazley norādīja, ka, viņaprāt, pārmērīgi tiek izmantota balsošana pēc saraksta (sēdes vadītājs pieņēma to zināšanai).


8.16. Tiešsaistes azartspēļu integritāte (balsošana)

Ziņojums par tiešsaistes azartspēļu integritāti [2008/2215(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Christel Schaldemose (A6-0064/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0097).


8.17. Pārtikas kvalitātes nodrošināšana - standartu saskaņošana vai savstarpēja atzīšana (balsošana)

Ziņojums par pārtikas kvalitātes nodrošināšanu - standartu saskaņošana vai savstarpēja atzīšana [2008/2220(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Maria Petre (A6-0088/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0098).


8.18. Ziņojumi par konkurences politiku 2006. un 2007. gadā (balsošana)

Ziņojums par ziņojumiem par konkurences politiku 2006. un 2007. gadā [2008/2243(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Jonathan Evans (A6-0011/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0099).


8.19. Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akts "Small Business Act" (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Mazās uzņēmējdarbības aktu "Small Business Act" [2008/2237(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Edit Herczog (A6-0074/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0100).

Uzstāšanās

Alexander Alvaro par iepriekšējo Christopher Beazley uzstāšanos.


9. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Klaus-Heiner Lehne ziņojums - A6-0040/2009:
Daniel Hannan.

Giusto Catania ziņojums - A6-0050/2009:
Simon Busuttil, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Hubert Pirker un Daniel Hannan.

Andreas Schwab ziņojums - A6-0482/2008:
Mairead McGuinness un James Nicholson.

Holger Krahmer ziņojums - A6-0046/2009
Mairead McGuinness, Anja Weisgerber, Neena Gill un James Nicholson.

°
° ° °

Uzstājās Richard Corbett, kurš atgādināja par procedūru «Refonte» (2009. gada 10. marta protokola 8.12. punkts).

°
° ° °

Holger Krahmer ziņojums - A6-0046/2009:
Jim Allister.

László Surján ziņojums - A6-0111/2009 un Vladimír Maňka ziņojums - A6-0057/2009:
Christopher Heaton-Harris, Koenraad Dillen, Philip Claeys un Richard Corbett.

Christel Schaldemose ziņojums - A6-0064/2009:
Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Carlo Fatuzzo, Miroslav Mikolášik, Christopher Heaton-Harris un Syed Kamall.

Maria Petre ziņojums - A6-0088/2009:
Jim Allister.

Jonathan Evans ziņojums - A6-0011/2009:
Syed Kamall.

Edit Herczog ziņojums - A6-0074/2009:
Zuzana Roithová, Milan Gaľa, Neena Gill, Gary Titley, Christopher Heaton-Harris un Syed Kamall.


10. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.50 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Adam BIELAN
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Kopīgie noteikumi un standarti attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā (pārstrādāta versija) ***III - Kopīgie noteikumi un standarti attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus (pārstrādāta versija) ***III - Ostas valsts kontrole (pārstrādāta redakcija) ***III - Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēma ***III - Negadījumu izmeklēšana jūras transporta nozarē ***III - Pasažieru pārvadātāju atbildība nelaimes gadījumos uz jūras ***III - Kuģu īpašnieku apdrošināšanu pret jūras prasībām ***II - Karoga valstij noteikto prasību ievērošana ***II (debates)

Ziņojums par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā (pārstrādāta versija) [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] - Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā - Referents: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009).

Ziņojums par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus (pārstrādāta versija) [PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)] - Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā - Referents: Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009).

Ziņojums par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ostas valsts kontroli (pārstrādāta redakcija) [PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)] - Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā - Referents: Dominique Vlasto (A6-0099/2009).

Ziņojums par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] - Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā - Referents: Dirk Sterckx (A6-0100/2009).

Ziņojums par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ko nosaka pamatprincipus negadījumu izmeklēšanai jūras transporta nozarē un groza Direktīvas 1999/35/EK un 2002/59/EK [PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)] - Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā - Referents: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009).

Ziņojums par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] - Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā - Referents: Paolo Costa (A6-0102/2009).

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, ko Padome pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par kuģu īpašnieku apdrošināšanu pret jūras prasībām [14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Gilles Savary (A6-0072/2009).

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par karoga valstij noteikto prasību ievērošanu [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009).

Luis de Grandes Pascual (referents), Dominique Vlasto (referente), Dirk Sterckx (referents), Jaromír Kohlíček (referents) un Paolo Costa (referents) iepazīstināja ar ziņojumiem..

Gilles Savary (referents) un Emanuel Jardim Fernandes (referents) iepazīstināja ar saviem ieteikumiem otrajam lasījumam.

Uzstājās Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Georg Jarzembowski PPE-DE grupas vārdā, Rosa Miguélez Ramos PSE grupas vārdā, Anne E. Jensen ALDE grupas vārdā, Mogens Camre UEN grupas vārdā, Michael Cramer Verts/ALE grupas vārdā, Jacky Hénin GUE/NGL grupas vārdā, Derek Roland Clark IND/DEM grupas vārdā, Fernand Le Rachinel, pie grupām nepiederošs deputāts, Ioannis Kasoulides un Michel Teychenné.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Josu Ortuondo Larrea, Georgios Toussas, Luca Romagnoli, Corien Wortmann-Kool, Marusya Ivanova Lyubcheva un Marian-Jean Marinescu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Marie Anne Isler Béguin, Avril Doyle un Brian Simpson.

Uzstājās Antonio Tajani, Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček, Paolo Costa, Gilles Savary un Emanuel Jardim Fernandes.

Uzstājās Georg Jarzembowski un Inés Ayala Sender.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 11. marta protokola 5.5. punkts, 2009. gada 11. marta protokola 5.6. punkts, 2009. gada 11. marta protokola 5.7. punkts, 2009. gada 11. marta protokola 5.8. punkts, 2009. gada 11. marta protokola 5.9. punkts, 2009. gada 11. marta protokola 5.10. punkts, 2009. gada 11. marta protokola 5.11. punkts un 2009. gada 11. marta protokola 5.12. punkts.


13. Maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem ***I - Videi nekaitīgāks transports un ārējo izmaksu internalizācija (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem [COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009).

Ziņojums par videi nekaitīgāku transportu un ārējo izmaksu internalizāciju [2008/2240(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009).

Saïd El Khadraoui un Georg Jarzembowski iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Claude Turmes (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs) un Corien Wortmann-Kool PPE-DE grupas vārdā.


14. Darba kārtība

AFET komiteja 2009. gada 9. marta sanāksmē pieņēma rezolūcijas priekšlikumu par humanitārā stāvokļa pasliktināšanos Šrilankā un, ņemot vērā jautājuma steidzamību, pieprasīja iekļaut šo priekšlikumu pašreizējās sesijas darba kārtībā saskaņā ar Reglamenta 91. pantu.

Rezolūcijas priekšlikumu uzskatīs par pieņemtu, ja vien vismaz četrdesmit deputāti līdz rītdienai plkst. 12.00 nebūs rakstiski iesnieguši iebildumus, un šādā gadījumā rezolūcijas priekšlikumu iekļaus pašreizējās sesijas darba kārtībā debatēm un balsošanai.


15. Maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem ***I - Videi nekaitīgāks transports un ārējo izmaksu internalizācija (debašu turpināšana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem [COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009).

Ziņojums par videi nekaitīgāku transportu un ārējo izmaksu internalizāciju [2008/2240(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009).

Uzstājās Silvia-Adriana Ţicău PSE grupas vārdā un Dirk Sterckx ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Mario MAURO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Roberts Zīle UEN grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Reinhard Rack, Brian Simpson, Paolo Costa, Seán Ó Neachtain, Sepp Kusstatscher, Ulrich Stockmann, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wiesław Stefan Kuc, Michael Cramer, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Bilyana Ilieva Raeva, Marian-Jean Marinescu, Robert Evans, Christine De Veyrac, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual un Emanuel Jardim Fernandes.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Richard Seeber, Gilles Savary, Alexandru Nazare un Jörg Leichtfried.

Uzstājās Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks), Saïd El Khadraoui un Georg Jarzembowski.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 11. marta protokola 5.13. punkts un 2009. gada 11. marta protokola 5.19. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 18.10 pirms jautājumu laika un atsākta plkst. 18.30.)


SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

16. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B6-0009/2009).

Pirmā daļa

Jautājums Nr. 31 (Silvia-Adriana Ţicău): Pasākumi tādu preču un pakalpojumu popularizēšanai, kuri veicina energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu attīstīšanu.

Viviane Reding (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Silvia-Adriana Ţicău un Reinhard Rack.

Jautājums Nr. 32 (Giorgos Dimitrakopoulos): Ekonomikas stabilitātes pakta elastīgāka interpretācija.

Viviane Reding atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Giorgos Dimitrakopoulos, Jörg Leichtfried un Avril Doyle.

Jautājums Nr. 33 (Pedro Guerreiro): “Nodokļu paradīžu” likvidēšana.

Viviane Reding atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Pedro Guerreiro un Robert Evans.

Otrā daļa

Jautājums Nr. 34 (Claude Moraes): Internets un naida motivēti noziegumi.

Viviane Reding atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Claude Moraes un Jim Allister.

Jautājums Nr. 35 (Eoin Ryan): Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) un informācijas sabiedrība.

Viviane Reding atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Eoin Ryan, Silvia-Adriana Ţicău un Reinhard Rack.

Jautājums Nr. 36 (Gay Mitchell): Interneta uzraudzīšana.

Viviane Reding atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Gay Mitchell.

Uz jautājumiem Nr. 37 līdz 40 sniegs rakstiskas atbildes.

Jautājums Nr. 41 (Bernd Posselt): Kandidātvalsts statusa piešķiršana Serbijai.

Leonard Orban (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Bernd Posselt.

Jautājums Nr. 42 (Sarah Ludford): Serbijas pievienošanās.

Leonard Orban atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Sarah Ludford un Bernd Posselt.

Uz jautājumiem Nr. 43 un 44 sniegs rakstiskas atbildes.

Jautājums Nr. 45 (Yiannakis Matsis): Kipras grieķiem piederošo īpašumu atsavināšana Kipras okupētajā daļā, izmantojot Turcijas finansējumu.

Leonard Orban atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Yiannakis Matsis.

Jautājums Nr. 46 (Vural Öger): Tematiskās nodaļas „Enerģija” atklāšana ES pievienošanās sarunās ar Turciju.

Leonard Orban atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Vural Öger.

Uz jautājumiem Nr. 47 un 48 sniegs rakstiskas atbildes.

Jautājums Nr. 49 (Marian Harkin): Tirgus atbalsts.

Jautājums Nr. 51 (Seán Ó Neachtain): Piena nozare Eiropas Savienībā.

Mariann Fischer Boel (Komisijas locekle) atbildēja uz šiem jautājumiem, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Marian Harkin, Seán Ó Neachtain, Jim Allister un Jim Higgins.

Jautājums Nr. 50 (Liam Aylward): Aitas gaļas izstrādājumu marķēšana.

Mariann Fischer Boel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Liam Aylward.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.05 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

17. Bērnu aprūpes pakalpojumi - Barselonas mērķi (debates)

Komisijas paziņojums: Bērnu aprūpes pakalpojumi - Barselonas mērķi.

Vladimír Špidla (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Philip Bushill-Matthews PPE-DE grupas vārdā, Zita Gurmai PSE grupas vārdā, Karin Resetarits ALDE grupas vārdā, Roberta Angelilli UEN grupas vārdā, Hiltrud Breyer Verts/ALE grupas vārdā, Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā, Kathy Sinnott IND/DEM grupas vārdā, Irena Belohorská, pie grupām nepiederoša deputāte, Edite Estrela, Jan Tadeusz Masiel, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Gabriela Creţu, Anna Záborská, Marusya Ivanova Lyubcheva, Zuzana Roithová un Katrin Saks.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Flaviu Călin Rus, Catherine Stihler, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Ţicău, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Zaleski un José Ribeiro e Castro.

Uzstājās Vladimír Špidla.

Debates tika slēgtas.


18. Migrantu bērni (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0023/2009) un kuru uzdeva Jan Andersson EMPL komitejas vārdā Komisijai: Migrantu bērni (B6-0014/2009).

Rovana Plumb, aizstājot autoru, izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Vladimír Špidla (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Marie Panayotopoulos-Cassiotou PPE-DE grupas vārdā, Inger Segelström PSE grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā un Alessandro Battilocchio.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Flaviu Călin Rus, Gabriela Creţu, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Ţicău un Anna Záborská.

Uzstājās Vladimír Špidla.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Jan Andersson EMPL komitejas vārdā par izcelsmes valstī atstātajiem migrantu bērniem (B6-0112/2009).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 12. marta protokola 7.8. punkts.


19. Uzņēmuma "Qimonda" slēgšanas draudi Vācijā un Portugālē un tūkstošiem darbavietu zudums Eiropā (debates)

Komisijas paziņojums: Uzņēmuma "Qimonda" slēgšanas draudi Vācijā un Portugālē un tūkstošiem darbavietu zudums Eiropā.

Vladimír Špidla (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās José Albino Silva Peneda PPE-DE grupas vārdā un Edite Estrela PSE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ewa Tomaszewska UEN grupas vārdā, Elisabeth Schroedter Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Joel Hasse Ferreira un Ilda Figueiredo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Colm Burke un José Ribeiro e Castro.

Uzstājās Vladimír Špidla.

Debates tika slēgtas.


20. Daudzgadu plāns zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā * (debates)

Priekšlikums Padomes regulai par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā [COM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)] - PECH komiteja.

Uzstājās Philippe Morillon (PECH komitejas priekšsēdētājs).

Uzstājās Joe Borg (Komisijas loceklis).

Uzstājās Carmen Fraga Estévez PPE-DE grupas vārdā, Rosa Miguélez Ramos PSE grupas vārdā, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā, Iles Braghetto, Ioannis Gklavakis un Sebastiano Sanzarello.

Uzstājās Joe Borg.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 12. marta protokola 7.4. punkts.


21. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 420.647/OJME).


22. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.20.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika