Indiċi 
Minuti
PDF 245kWORD 156k
It-Tlieta, 10 ta' Marzu 2009 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-sessjoni annwali
 2.Ftuħ tas-Seduta
 3.Dibattitu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (imħabbra l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Deċiżjoni għal proċedura ta' urġenza
 5.Rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tipi għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur ***I (dibattitu)
 6.Emissjonijiet industrijali (prevenzjoni u tnaqqis integrati tat-tniġġis) (tfassil mill-ġdid) ***I (dibattitu)
 7.Aċċess tal-pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni ***I (dibattitu)
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Armenja dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.2.Ftehima bejn il-KE u l-Iżrael dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.3.Protokoll addizzjonali għall-Ftehima KE/Afrika t'Isfel fid-dawl tal-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Unjoni Ewropea *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.4.Il-passi li jmiss fil-ġestjoni tal-fruntieri fl-Unjoni Ewropea u esperjenzi simili f'pajjiżi terzi (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.5.Trasferimenti transkonfinali tas-sedi ta' kumpaniji (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.6.Il-futur tas-sistema Ewropea komuni tal-ażil (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.7.Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni lejn Qafas Integrat tal-Kontroll Intern (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.8.Koperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.9.Implimentazzjoni tad-Direttiva 2006/43/KE dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.10.Trattament u aċċess ugwali għall-irġiel u n-nisa fil-qasam tal-ispettaklu (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.11.Rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tipi għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur ***I (votazzjoni)
  
8.12.Emissjonijiet industrijali (prevenzjoni u tnaqqis integrati tat-tniġġis) (tfassil mill-ġdid) ***I (votazzjoni)
  
8.13.L-Istatut tal-kumpanija privata Ewropea * (votazzjoni)
  
8.14.Il-linji gwida għall-proċedura tal-Baġit 2010, sezzjoni III - Kummissjoni (votazzjoni)
  
8.15.Linji gwida dwar il-proċedura tal-Baġit 2010 - Sezzjonijiet I, II, IV, V, VI, VII, VIII u IX (votazzjoni)
  
8.16.Integrità tal-logħob tal-azzard fuq l-internet (votazzjoni)
  
8.17.Niggarantixxu l-Kwalità tal-Ikel - Armonizzazzjoni jew rikonoxximent reċiproku tal-istandards (votazzjoni)
  
8.18.Rapporti dwar il-politika tal-kompetizzjoni 2006 u 2007 (votazzjoni)
  
8.19.Att dwar in-Negozji ż-Żgħar (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 12.Regoli u standards komuni għall-organizzazzjonijiet tal-ispezzjoni u tal-perizji tal-vapuri u għall-attivitajiet rilevanti tal-amministrazzjonijiet marittimi (Verżjoni mfassla mill-ġdid) ***III - Regoli u standards komuni għall-organizzazzjonijiet tal-ispezzjoni u tal-perizji tal-vapuri (verżjoni mfassla mill-ġdid) ***III - Kontroll tal-Istat tal-Port (verżjoni mfassla mill-ġdid) ***III - Sistema għall-monitoraġġ u l-informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunità ***III - Investigazzjonijiet ta' inċidenti fis-settur tat-trasport marittimu ***III - Ir-responsabbiltà tat-trasportaturi ta' passiġġieri bil-baħar fil-każ ta' inċident ***III - Assigurazzjoni tas-sidien ta' vapuri għall-pretensjonijiet marittimi ***II - Konformità mar-rekwiżiti tal-Istat tal-bandiera ***II (dibattitu)
 13.Tassazzjoni fuq vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi ***I - Trasport aktar ekoloġiku u l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni (dibattitu)
 14.Aġenda
 15.Tassazzjoni fuq vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi ***I - Trasport aktar ekoloġiku u l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni (tkomplija tad-dibattitu)
 16.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 17.Strutturi għall-kura tat-tfal - għanijiet ta' Barċellona (dibattitu)
 18.It-tfal tal-immigranti (dibattitu)
 19.Sogru ta' għeluq tal-intrapriża Qimonda fil-Ġermanja u fil-Portugall u t-telf ta' eluf ta' impjiegi fl-Ewropa (dibattitu)
 20.Pjan multi-annwali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran * (dibattitu)
 21.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 22.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


PRESIDENT: Mechtild ROTHE
Viċi President

1. Ftuħ tas-sessjoni annwali

Il-2009 - 2010 sessjoni tal-Parlament Ewropew infetħet skont l-Artikolu 196(1) tat-Trattat KE u l-Artikolu 127(2) tar-Regoli ta' Proċedura.


2. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


3. Dibattitu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (imħabbra l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I. Ginea-Bissaw

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė u Eija-Riitta Korhola f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar il-Guinée Bissau (B6-0115/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes u Emilio Menéndez del Valle f'isem il-Grupp PSE, dwar is-sitwazzjoni fil-Guinée Bissau (B6-0116/2009)

- Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański u Mieczysław Edmund Janowski f'isem il-Grupp UEN, dwar il-Guinée Bissau (B6-0117/2009)

- Pedro Guerreiro f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fil-Guinée Bissau (B6-0118/2009)

- Johan Van Hecke, Thierry Cornillet u Marios Matsakis f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Guinée Bissau (B6-0119/2009)

- Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Guinée Bissau (B6-0120/2009)

II. Filippini

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola u Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar il-Filippini (B6-0121/2009)

- Pasqualina Napoletano f'isem il-Grupp PSE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Filippini (B6-0122/2009)

- Kartika Tamara Liotard u Erik Meijer f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fil-Filippini (B6-0123/2009)

- Marios Matsakis, Jules Maaten u Marielle De Sarnez f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Filippini (B6-0124/2009)

- Inese Vaidere, Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas u Adam Bielan f'isem il-Grupp UEN, dwar is-sitwazzjoni fil-Filippini (B6-0125/2009)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda u Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fil-Filippini (B6-0126/2009)

III. Tkeċċija tal-NGOs mid-Darfur

- José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam u Eija-Riitta Korhola f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar it-tkeċċija tal-aġenziji ta' għajnuna internazzjonali fis-Sudan (B6-0127/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes u Alain Hutchinson f'isem il-Grupp PSE, dwar it-tkeċċija tal-aġenziji ta' għajnuna internazzjonali fis-Sudan (B6-0128/2009)

- Vittorio Agnoletto f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar it-tkeċċija tal-aġenziji ta' għajnuna internazzjonali fis-Sudan (B6-0129/2009)

- Thierry Cornillet, Marco Cappato u Marios Matsakis f'isem il-Grupp ALDE, dwar id-Darfour (B6-0130/2009)

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański u Dariusz Maciej Grabowski f'isem il-Grupp UEN, dwar it-tkeċċija tal-aġenziji ta' għajnuna internazzjonali fis-Sudan (B6-0131/2009)

- Margrete Auken u Frithjof Schmidt f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar it-tkeċċija tal-aġenziji ta' għajnuna internazzjonali fis-Sudan (B6-0132/2009)

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 142 tar-Regoli tal-Proċedura.


4. Deċiżjoni għal proċedura ta' urġenza

Talba tal-Kunsill għat-twettiq tal-proċedura ta' urġenza (Artikolu 134 tar-Regoli ta' Proċedura) għal:

- Pjan multi-annwali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran [COM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)]

Tkellem Philippe Morillon (President tal-Kumitat PECH).

It-talba għal proċedura ta' urġenza ġiet approvata.

Dan il-punt kien inkluż fl-aġenda ta' din is-seduta (punt 51 tal-Abbozz ta' Aġenda tal-10 ta' Marzu 2009).

L-iskadenza għat-tressiq tal-emendi għas-seduta plenarja ġiet stabbilita hekk: data: 11 ta' Marzu 2009 ħin: 10.00.

Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis 12 ta' Marzu fl-12.00.

°
° ° °

Tkellem José Ribeiro e Castro dwar in-nuqqas fl-aġenda tal-11 ta' Marzu 2009 ta' punt dwar il-Ġurnata Ewropea ddedikata għall-Vittmi tat-Terroriżmu s (Il-President wieġeb li l-Presidenza se tagħmel stqarrija għada dwar dan is-suġġett).


5. Rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tipi għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tipi għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur [COM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

Andreas Schwab ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Jorgo Chatzimarkakis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Malcolm Harbour f'isem il-Grupp PPE-DE, Gary Titley f'isem il-Grupp PSE, Olle Schmidt f'isem il-Grupp ALDE, Seán Ó Neachtain f'isem il-Grupp UEN, Heide Rühle f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jim Allister Membru mhux affiljat, Zuzana Roithová, Wolfgang Bulfon u Toine Manders.

Tkellem skont il-proċedura "catch the eye" Avril Doyle.

Tkellmu: Günter Verheugen u Andreas Schwab.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.11 tal- Minuti ta' 10.03.2009 .


6. Emissjonijiet industrijali (prevenzjoni u tnaqqis integrati tat-tniġġis) (tfassil mill-ġdid) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta ta’ direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) [COM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

Holger Krahmer ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Stavros Dimas (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellem Marcello Vernola f'isem il-Grupp PPE-DE.

PRESIDENT: Luigi COCILOVO
Viċi President

Tkellmu: Guido Sacconi f'isem il-Grupp PSE, Chris Davies f'isem il-Grupp ALDE, Claude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Roberto Musacchio f'isem il-Grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-Grupp IND/DEM, Christa Klaß, Åsa Westlund, Fiona Hall, Urszula Krupa, Caroline Jackson, Dorette Corbey, Avril Doyle, Glenis Willmott, Mairead McGuinness, Jutta Haug, Eija-Riitta Korhola u Anders Wijkman.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Zuzana Roithová u Robert Sturdy.

Tkellmu: Stavros Dimas u Holger Krahmer.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.12 tal- Minuti ta' 10.03.2009 .


7. Aċċess tal-pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni (tfassil mill-ġdid) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Michael Cashman (A6-0077/2009)

Michael Cashman ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Margot Wallström (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Monica Frassoni (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Anneli Jäätteenmäki (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), David Hammerstein (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PETI), Charlotte Cederschiöld f'isem il-Grupp PPE-DE, Costas Botopoulos f'isem il-Grupp PSE, Marco Cappato f'isem il-Grupp ALDE, Eva-Britt Svensson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Hanne Dahl f'isem il-Grupp IND/DEM, Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat, Manfred Weber, Inger Segelström, Bogusław Rogalski, Andreas Mölzer, Sirpa Pietikäinen u Andrzej Jan Szejna.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Mairead McGuinness u Danutė Budreikaitė.

Tkellmu: Margot Wallström u Michael Cashman.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.14 tal- Minuti ta' 11.03.2009 .

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.45
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.05)


PRESIDENT: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.

Qabel ma beda l-ħin tal-votazzjonijiet, Il-President ħabbar l-introduzzjoni ta' sistema ġdida għall-wiri tar-riżultati tal-voti fl-emiċiklu.

Tkellmu: Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-organizzazzjoni tal-voti dwar ir-rapporti Holger Krahmer (A6-0046/2009) u Michael Cashman (A6-0077/2009) (punt 8.12 tal-Minuti tal-10.03.2009), Thomas Mann, dwar sistema elettronika ġdida għall-wiri tar-riżultati tal-voti, dwar il-Ħamsin Anniversarju mill-Okkupazzjoni tat-Tibet u dwar il-possibilitá li l-bandiera tat-Tibet titpoġġa fl-emiċiklu. (Il-President ikkonferma din il-possibilitá u ta merħba lil Kasur Tashi Wangdi, rappreżentant tas-Santità tiegħu id-Dalaï Lama, li kien preżenti fit-tribuna tal-viżitaturi), u Zbigniew Zaleski, dwar il-massakru ta' eluf ta' pollakki fil-foresta ta' Katyń fl-1940.


8.1. Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Armenja dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' l-Armenja dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru [COM(2007)0729 - C6-0519/2008 - 2007/0251(CNS)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0049/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0082)


8.2. Ftehima bejn il-KE u l-Iżrael dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istat ta' l-Iżrael dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru [COM(2008)0178 - C6-0520/2008 - 2008/0068(CNS)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0059/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0083)


8.3. Protokoll addizzjonali għall-Ftehima KE/Afrika t'Isfel fid-dawl tal-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Unjoni Ewropea *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim dwar il-Kummerċ, l-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Afrika t'Isfel, min-naħa l-oħra, biex tittieħed in konsiderazzjoni l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Unjoni Ewropea [16447/2008 - C6-0017/2009 - 2008/0212(AVC)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Josep Borrell Fontelles (A6-0073/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0084)

B'hekk il-Parlament ta l-kunsens tiegħu.


8.4. Il-passi li jmiss fil-ġestjoni tal-fruntieri fl-Unjoni Ewropea u esperjenzi simili f'pajjiżi terzi (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-passi li jmiss fil-ġestjoni tal-fruntieri fl-Unjoni Ewropea u esperjenzi simili f'pajjiżi terzi [2008/2181(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0061/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0085)


8.5. Trasferimenti transkonfinali tas-sedi ta' kumpaniji (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar it-trasferiment transkonfinali tas-sedi ta' kumpaniji [2008/2196(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0086)


8.6. Il-futur tas-sistema Ewropea komuni tal-ażil (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-futur tas-sistema Ewropea komuni tal-ażil [2008/2305(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Giusto Catania (A6-0050/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0087)


8.7. Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni lejn Qafas Integrat tal-Kontroll Intern (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni lejn Qafas Integrat tal-Kontroll Intern [2008/2150(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Gabriele Stauner (A6-0022/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0088)


8.8. Koperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar kooperazzjoni bejn il-qrati ta' l-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali [2008/2180(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0089)


8.9. Implimentazzjoni tad-Direttiva 2006/43/KE dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-Implimentazzjoni tad-Direttiva 2006/43/KE dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati [2008/2247(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Bert Doorn (A6-0014/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0090)


8.10. Trattament u aċċess ugwali għall-irġiel u n-nisa fil-qasam tal-ispettaklu (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar trattament u aċċess ugwali għall-irġiel u n-nisa fil-qasam tal-ispettaklu [2008/2182(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Claire Gibault (A6-0003/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0091)

Interventi

Claire Gibault (rapporteur) għamlet dikjarazzjoni skont l-Artikolu 131(4) tar-Regoli ta' Proċedura.


8.11. Rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tipi għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tipi għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur [COM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0092)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0092)


8.12. Emissjonijiet industrijali (prevenzjoni u tnaqqis integrati tat-tniġġis) (tfassil mill-ġdid) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta ta’ direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) [COM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0093)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0093)

Interventi

Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE, staqsa dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 80a tar-Regoli ta' Proċedura fir-Rapporti Holger Krahmer (A6-0046/2009) u Michael Cashman (A6-0077/2009) u talab għall-aġġornament tal-votazzjoni dwar l-ewwel rapport għal ħin tal-votazzjoni ta' għada.

Dwar it-talba għall-aġġornament tal-votazzjoni u dwar ir-reċevibilitá tal-emendi intervjenew Guido Sacconi f'isem il-Grupp PSE, Caroline Jackson f'isem il-Grupp PPE-DE, u Holger Krahmer (rapporteur).

Il-Parlament ċaħad t-talba permezz ta' VE (301 favur, 311 kontra, 28 astensjonijiet).

Tkellmu: wkoll Avril Doyle, Monica Frassoni u Anders Wijkman dwar il-proċedura ta' “tfassil mill-ġdid” stipulata fl-Artikolu 80 a tar-Regoli ta' Proċedura (Il-President ħabbar li l-President tal-Parlament għada se jagħmel dikjarazzjoni dwar dan is-suġġett ) kif ukoll Christopher Heaton-Harris, Holger Krahmer u Chris Davies.


8.13. L-Istatut tal-kumpanija privata Ewropea * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-Istatut tal-kumpanija privata Ewropea (SPE) [COM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0094)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0094)

Interventi

Zbigniew Zaleski dwar is-sistema l-ġdida għall-wiri tar-riżultati tal-voti u t-tħabbir tar-riżultati tal-voti.


8.14. Il-linji gwida għall-proċedura tal-Baġit 2010, sezzjoni III - Kummissjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-linji gwida għall-proċedura tal-Baġit 2010
Sezzjoni III - Kummissjoni [2009/2005(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: László Surján (A6-0111/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0095)

Interventi

László Surján (rapporteur) ippreżenta emenda orali għal paragrafu 13, li kienet approvata, u Anne E. Jensen ippreċiżat il-kontenut tal-emenda.

Hannes Swoboda f'isem il-Grupp PSE, ippreżenta emenda orali (approvata) għall-ewwel parti tal-emenda 16 (rifjutata) u László Surján intervjena dwar l-emenda orali, dwar il-proċess tal-votazzjoni u dwar it-test oriġinali tal-paragrafu 24 (Il-President ikkjarifika l-proċedura segwita).

László Surján ippreżenta emenda orali għal paragrafu 31, li kienet approvata.


8.15. Linji gwida dwar il-proċedura tal-Baġit 2010 - Sezzjonijiet I, II, IV, V, VI, VII, VIII u IX (votazzjoni)

Rapport dwar il-Linji gwida dwar il-proċedura tal-Baġit 2010 – Sezzjoni I – Parlament ewropew – Sezzjoni II – Kunsill – Sezzjoni IV – Qorti tal-Ġustizzja – Sezzjoni V – Qorti ta' l-Awdituri – Sezzjoni VI – Kumitat ekonomiku u Soċjali ewropew – Sezzjoni VII – Kumitat tar-Reġjuni – Sezzjoni VIII – Ombudsman – Sezzjoni IX – Kontrollur Ewropew għal protezzjoni tad-data [2009/2004(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Vladimír Maňka (A6-0057/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0096)

Interventi

Christopher Beazley tkellem dwar ir-rikors, li fl-opinjoni tiegħu kien eċċessiv, għall-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet (Il-President ħa nota ta' dan).


8.16. Integrità tal-logħob tal-azzard fuq l-internet (votazzjoni)

Rapport dwar l-Integrità tal-logħob tal-azzard fuq l-internet [2008/2215(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Christel Schaldemose (A6-0064/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0097)


8.17. Niggarantixxu l-Kwalità tal-Ikel - Armonizzazzjoni jew rikonoxximent reċiproku tal-istandards (votazzjoni)

Rapport Niggarantixxu l-Kwalità tal-Ikel - Armonizzazzjoni jew rikonoxximent reċiproku tal-istandards [2008/2220(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Maria Petre (A6-0088/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0098)


8.18. Rapporti dwar il-politika tal-kompetizzjoni 2006 u 2007 (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapporti dwar il-politika ta' kompetizzjoni għall-2006 u għall- 2007 [2008/2243(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Jonathan Evans (A6-0011/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0099)


8.19. Att dwar in-Negozji ż-Żgħar (votazzjoni)

Rapport dwar "Att dwar in-Negozji ż-Żgħar" [2008/2237(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Edit Herczog (A6-0074/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0100)

Interventi

Alexander Alvaro dwar l-intervent preċedenti ta' Christopher Beazley.


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, skont l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Klaus-Heiner Lehne - A6-0040/2009
Daniel Hannan

Rapport Giusto Catania - A6-0050/2009
Simon Busuttil, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Hubert Pirker u Daniel Hannan

Rapport Andreas Schwab - A6-0482/2008
Mairead McGuinness u James Nicholson

Rapport Holger Krahmer - A6-0046/2009
Mairead McGuinness, Anja Weisgerber, Neena Gill u James Nicholson

°
° ° °

Tkellem Richard Corbett li mar lura għall-proċedura «Riformulazzjoni» (punt 8.12 tal- Minuti ta' 10.03.2009)

°
° ° °

Rapport Holger Krahmer - A6-0046/2009:
Jim Allister

Rapport László Surján - A6-0111/2009 u Rapport Vladimír Maňka - A6-0057/2009
Christopher Heaton-Harris, Koenraad Dillen, Philip Claeys u Richard Corbett

Rapport Christel Schaldemose - A6-0064/2009
Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Carlo Fatuzzo, Miroslav Mikolášik, Christopher Heaton-Harris u Syed Kamall

Rapport Maria Petre - A6-0088/2009
Jim Allister

Rapport Jonathan Evans - A6-0011/2009
Syed Kamall

Rapport Edit Herczog - A6-0074/2009
Zuzana Roithová, Milan Gaľa, Neena Gill, Gary Titley, Christopher Heaton-Harris u Syed Kamall


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.50
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05 )

PRESIDENT: Adam BIELAN
Viċi President

11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


12. Regoli u standards komuni għall-organizzazzjonijiet tal-ispezzjoni u tal-perizji tal-vapuri u għall-attivitajiet rilevanti tal-amministrazzjonijiet marittimi (Verżjoni mfassla mill-ġdid) ***III - Regoli u standards komuni għall-organizzazzjonijiet tal-ispezzjoni u tal-perizji tal-vapuri (verżjoni mfassla mill-ġdid) ***III - Kontroll tal-Istat tal-Port (verżjoni mfassla mill-ġdid) ***III - Sistema għall-monitoraġġ u l-informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunità ***III - Investigazzjonijiet ta' inċidenti fis-settur tat-trasport marittimu ***III - Ir-responsabbiltà tat-trasportaturi ta' passiġġieri bil-baħar fil-każ ta' inċident ***III - Assigurazzjoni tas-sidien ta' vapuri għall-pretensjonijiet marittimi ***II - Konformità mar-rekwiżiti tal-Istat tal-bandiera ***II (dibattitu)

Rapport dwar it-test konġunt, approvat mill-kumitat ta' konċiljazzjoni, ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli u standards komuni għall-organizzazzjonijiet tal-ispezzjoni u tal-perizji tal-vapuri u għall-attivitajiet rilevanti tal-amministrazzjonijiet marittimi (Verżjoni mfassla mill-ġdid) [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni - Rapporteur: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

Rapport dwar it-test konġunt, approvat mill-kumitat ta' konċiljazzjoni, ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli u standards komuni għall-organizzazzjonijiet tal-ispezzjoni u tal-perizji tal-vapuri (verżjoni mfassla mill-ġdid) [PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)] - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni - Rapporteur: Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

Rapport dwar it-test konġunt, approvat mill-kumitat ta' konċiljazzjoni, ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontroll tal-Istat tal-Port (verżjoni mfassla mill-ġdid) [PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)] - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni - Rapporteur: Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

Rapport dwar it-test konġunt, approvat mill-kumitat ta' konċiljazzjoni, ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2002/59/KE li tistabbilixxi sistema għall-monitoraġġ u l-informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunità [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni - Rapporteur: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

Rapport dwar it-test konġunt, approvat mill-kumitat ta' konċiljazzjoni, ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-prinċipji fundamentali li jirregolaw l-investigazzjonijiet ta’ inċidenti fis-settur tat-trasport marittimu u li temenda d-Direttivi 1999/35/KE u 2002/59/KE [PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)] - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni - Rapporteur: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

Rapport dwar it-test konġunt, approvat mill-kumitat ta' konċiljazzjoni, ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-responsabbiltà tat-trasportaturi ta' passiġġieri bil-baħar fil-każ ta' inċident [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni - Rapporteur: Paolo Costa (A6-0102/2009)

Rapport dwar it-test konġunt, approvat mill-kumitat ta' konċiljazzjoni, ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli u standards komuni għall-organizzazzjonijiet tal-ispezzjoni u tal-perizji tal-vapuri u għall-attivitajiet rilevanti tal-amministrazzjonijiet marittimi (Verżjoni mfassla mill-ġdid) [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] - . Rapporteur: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni addottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-addozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-assigurazzjoni tas-sidien ta' vapuri għall-pretensjonijiet marittimi [14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Gilles Savary (A6-0072/2009)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni addottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-addozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-konformità mar-rekwiżiti tal-Istat tal-bandiera [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček u Paolo Costa ippreżentaw ir-rapporti.

Gilles Savary u Emanuel Jardim Fernandes ippreżentaw ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom għat-tieni qari.

Tkellem Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Georg Jarzembowski f'isem il-Grupp PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos f'isem il-Grupp PSE, Anne E. Jensen f'isem il-Grupp ALDE, Mogens Camre f'isem il-Grupp UEN, Michael Cramer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jacky Hénin f'isem il-Grupp GUE/NGL, Derek Roland Clark f'isem il-Grupp IND/DEM, Fernand Le Rachinel Membru mhux affiljat, Ioannis Kasoulides u Michel Teychenné.

PRESIDENT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

Tkellmu: Josu Ortuondo Larrea, Georgios Toussas, Luca Romagnoli, Corien Wortmann-Kool, Marusya Ivanova Lyubcheva u Marian-Jean Marinescu.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Marie Anne Isler Béguin, Avril Doyle u Brian Simpson.

Tkellmu: Antonio Tajani, Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček, Paolo Costa, Gilles Savary u Emanuel Jardim Fernandes.

Tkellmu: Georg Jarzembowski u Inés Ayala Sender.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.5 tal-Minuti tal-11.03.2009, punt 5.6 tal-Minuti tal-11.03.2009, punt 5.7 tal-Minuti tal-11.03.2009, punt 5.8 tal-Minuti tal-11.03.2009, punt 5.9 tal-Minuti tal-11.03.2009, punt 5.10 tal-Minuti tal-11.03.2009, punt 5.11 tal-Minuti tal-11.03.2009 u punt 5.12 tal-Minuti tal-11.03.2009.


13. Tassazzjoni fuq vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi ***I - Trasport aktar ekoloġiku u l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi [COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Rapport dwar it-trasport aktar ekoloġiku u l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni [2008/2240(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Saïd El Khadraoui u Georg Jarzembowski ippreżentaw ir-rapporti.

Tkellem Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Claude Turmes (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE) u Corien Wortmann-Kool f'isem il-Grupp PPE-DE.


14. Aġenda

Waqt laqgħa tiegħu li saret fid-9 ta' Marzu 2009, il-Kumitat AFET adotta mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-deterjorazzjoni tas-sitwazzjoni umanitarja fi Sri Lanka, u wara li kkunsidra s-sitwazzjoni, talab biex il-mozzjoni tkun inkluża fl-aġenda ta' din is-sessjoni skont l-Artikolu 91 tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-mozzjoni se tkun ikkunsidrata bħala adottata ħlief jekk għall-inqas 40 Membru tal-Parlament Ewropew ma jressqux bil-miktub id-diżapprovazzjoni tagħhom sa nofsinhar ta' għada f'liema każ, ir-riżoluzzjoni se tkun inkluża fl-aġenda biex isir dibattitu u jittieħed vot dwarha f'din is-sessjoni.


15. Tassazzjoni fuq vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi ***I - Trasport aktar ekoloġiku u l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni (tkomplija tad-dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi [COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Rapport dwar it-trasport aktar ekoloġiku u l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni [2008/2240(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Tkellmu: Silvia-Adriana Ţicău f'isem il-Grupp PSE, u Dirk Sterckx f'isem il-Grupp ALDE.

PRESIDENT: Mario MAURO
Viċi President

Tkellmu: Roberts Zīle f'isem il-Grupp UEN, Eva Lichtenberger f'isem il-Grupp Verts/ALE, Erik Meijer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-Grupp IND/DEM, Reinhard Rack, Brian Simpson, Paolo Costa, Seán Ó Neachtain, Sepp Kusstatscher, Ulrich Stockmann, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wiesław Stefan Kuc, Michael Cramer, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Bilyana Ilieva Raeva, Marian-Jean Marinescu, Robert Evans, Christine De Veyrac, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual u Emanuel Jardim Fernandes.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Richard Seeber, Gilles Savary, Alexandru Nazare u Jörg Leichtfried.

Tkellmu: Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni), Saïd El Khadraoui u Georg Jarzembowski.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.13 tal- Minuti ta' 11.03.2009 u punt 5.19 tal- Minuti ta' 11.03.2009 .

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-mistoqsijiet: 18.10
Ħin li fih tkompliet is-seduta:
18.30 )


PRESIDENT: Manuel António dos SANTOS
Viċi President

16. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)

Il-Parlament ikkunsidra numru ta' mistoqsijiet għall-Kummissjoni (B6-0009/2009).

L-ewwel parti

Mistoqsija 31 (Silvia-Adriana Ţicău): Miżuri favur il-promozzjoni ta' prodotti u servizzi li jikkontribwixxu għat-titjib tal-effiċjenza tal-enerġija u għall-iżvilupp ta' enerġiji li jiġġeddu.
Viviane Reding (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Silvia-Adriana Ţicău u Reinhard Rack.

Mistoqsija 32 (Giorgos Dimitrakopoulos): Dwar interpretazzjoni iktar flessibbli tal-Patt dwar it-Tkabbir u l-Istabilitá Ekonomika.
Viviane Reding wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Giorgos Dimitrakopoulos, Jörg Leichtfried u Avril Doyle.

Mistoqsija 33 (Pedro Guerreiro): L-eliminazzjoni tal-“Paradisi fiskali”.
Viviane Reding wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Pedro Guerreiro u Robert Evans.

It-tieni parti

Mistoqsija 34 (Claude Moraes): L-Internet u r-reati ta' mibgħeda.
Viviane Reding wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Claude Moraes u Jim Allister.

Mistoqsija 35 (Eoin Ryan): It-Teknoloġiji tal-Informatika u tal-Komunikazzjoni (ICT) u s-soċjetá tal-informazzjoni.
Viviane Reding wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Eoin Ryan, Silvia-Adriana Ţicău u Reinhard Rack.

Mistoqsija 36 (Gay Mitchell): Il-Kontroll tal-Internet.
Viviane Reding wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Gay Mitchell.

Il-mistoqsijiet minn 37 sa 40 se jingħataw tweġiba bil-miktub.

Mistoqsija 41 (Bernd Posselt): L-Istatus ta' kandidat tas-Serbja.
Leonard Orban (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Bernd Posselt.

Mistoqsija 42 (Sarah Ludford): Is-Sħubija tas-Serbja.
Leonard Orban wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Sarah Ludford u Bernd Posselt.

Il-mistoqsijiet minn 43 sa 44 se jingħataw tweġiba bil-miktub.

Mistoqsija 45 (Yiannakis Matsis): Użurpazzjoni ffinanzjata mit-Turkija, ta' beni Griegi-Ċiprijotti fil-parti okkupata ta' Ċipru.
Leonard Orban wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Yiannakis Matsis.

Mistoqsija 46 (Vural Öger): Il-ftuħ tal-kapitalu dwar l-“Enerġija” fin-negozjati ta' sħubija tat-Turkija mal-UE.
Leonard Orban wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Vural Öger.

Il-mistoqsijiet minn 47 sa 48 se jingħataw tweġiba bil-miktub.

Mistoqsija 49 (Marian Harkin): Appoġġ għas-Suq.

Mistoqsija 51 (Seán Ó Neachtain): Is-settur tal-ħalib fl-Unjoni Ewropea.

Mariann Fischer Boel (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsijiet kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Marian Harkin, Seán Ó Neachtain, Jim Allister u Jim Higgins.

Mistoqsija 50 (Liam Aylward): L-ittikkettar ta' prodotti tal-laħam tan-nagħaġ.

Mariann Fischer Boel wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Liam Aylward.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin tal-mistoqsijiet allokat għall-Kummissjoni ntemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 20.05
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00 )

PRESIDENT: Diana WALLIS
Viċi President

17. Strutturi għall-kura tat-tfal - għanijiet ta' Barċellona (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Strutturi għall-kura tat-tfal - għanijiet ta' Barċellona

Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Philip Bushill-Matthews f'isem il-Grupp PPE-DE, Zita Gurmai f'isem il-Grupp PSE, Karin Resetarits f'isem il-Grupp ALDE, Roberta Angelilli f'isem il-Grupp UEN, Hiltrud Breyer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eva-Britt Svensson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Kathy Sinnott f'isem il-Grupp IND/DEM, Irena Belohorská Membru mhux affiljata, Edite Estrela, Jan Tadeusz Masiel, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Gabriela Creţu, Anna Záborská, Marusya Ivanova Lyubcheva, Zuzana Roithová u Katrin Saks.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Flaviu Călin Rus, Catherine Stihler, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Ţicău, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Zaleski u José Ribeiro e Castro.

Tkellem Vladimír Špidla.

Id-dibattitu ngħalaq.


18. It-tfal tal-immigranti (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0023/2009) mressqa minn Jan Andersson, f'isem il-Kumitat EMPL, lill-Kummissjoni: It-tfal tal-Migranti (B6-0014/2009)

Rovana Plumb (flok l-awtur) għamlet il-mistoqsija bi tweġiba orali.

Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu: Marie Panayotopoulos-Cassiotou f'isem il-Grupp PPE-DE, Inger Segelström f'isem il-Grupp PSE, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Alessandro Battilocchio.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Flaviu Călin Rus, Gabriela Creţu, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Ţicău u Anna Záborská.

Tkellem Vladimír Špidla.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fi tmiem id-dibattitu, skont l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Jan Andersson, f'isem il-Kumitat EMPL,dwar it-tfal ta' migranti li jitħallew warajhom fil-pajjiż ta' oriġini (B6-0112/2009)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.8 tal- Minuti ta' 12.03.2009 .


19. Sogru ta' għeluq tal-intrapriża Qimonda fil-Ġermanja u fil-Portugall u t-telf ta' eluf ta' impjiegi fl-Ewropa (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Sogru ta' għeluq tal-intrapriża Qimonda fil-Ġermanja u fil-Portugall u t-telf ta' eluf ta' impjiegi fl-Ewropa

Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: José Albino Silva Peneda f'isem il-Grupp PPE-DE, u Edite Estrela f'isem il-Grupp PSE.

PRESIDENT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

Tkellmu: Ewa Tomaszewska f'isem il-Grupp UEN, Elisabeth Schroedter f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Joel Hasse Ferreira u Ilda Figueiredo.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Colm Burke u José Ribeiro e Castro.

Tkellem Vladimír Špidla

Id-dibattitu ngħalaq.


20. Pjan multi-annwali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran * (dibattitu)

Proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan multi-annwali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran [COM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)] - Kumitat PECH

Tkellem Philippe Morillon (President tal-Kumitat PECH).

Tkellem Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Carmen Fraga Estévez f'isem il-Grupp PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos f'isem il-Grupp PSE, Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Iles Braghetto, Ioannis Gklavakis u Sebastiano Sanzarello.

Tkellem Joe Borg.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.4 tal- Minuti ta' 12.03.2009 .


21. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 420.647/OJME).


22. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.20.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Segretarju Ġenerali

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza