Kazalo 
Zapisnik
PDF 232kWORD 145k
Torek, 10. marec 2009 - Strasbourg
1.Otvoritev zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 4.Sklep o nujnem postopku
 5.Zahteve za homologacijo za splošno varnost motornih vozil ***I (razprava)
 6.Industrijske emisije (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (prenovitev) ***I (razprava)
 7.Dostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (prenovitev) ***I (razprava)
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Sporazum ES/Armenija: zračni prevoz * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Sporazum ES/Izrael: zračni promet * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Dodatni protokol k Sporazumu med ES in Južno Afriko zaradi upoštevanja pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Nadaljni ukrepi pri upravljanju meja v Evropski uniji in podobne izkušnje tretjih držav (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.5.Čezmejni prenosi sedežev družb (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.6.Skupni evropski azilni sistem (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.7.Akcijski načrt Komisije za integriran okvir notranje kontrole (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.8.Sodelovanje med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.9.Izvajanje Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.10.Enako obravnavanje ter dostop moških in žensk na področju uprizoritvenih umetnosti (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.11.Zahteve za homologacijo za splošno varnost motornih vozil ***I (glasovanje)
  
8.12.Industrijske emisije (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (prenovitev) ***I (glasovanje)
  
8.13.Statut evropske zasebne družbe * (glasovanje)
  
8.14.Smernice za proračunski postopek 2010 – Oddelek III – Komisija (glasovanje)
  
8.15.Smernice za proračunski postopek 2010 – Oddelki I, II, IV, V, VI, VII, VIII in IX (glasovanje)
  
8.16.Neoporečnost spletnih iger na srečo (glasovanje)
  
8.17.Zagotavljanje kakovosti hrane - uskladitev ali vzajemno priznavanje standardov (glasovanje)
  
8.18.Poročila Komisije o politiki konkurence za leti 2006 in 2007 (glasovanje)
  
8.19.Akt za mala podjetja (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Skupna pravila in standardi za organizacije, pooblaščene za tehnični nadzor in pregled ladij, ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (prenovitev) ***III - Skupna pravila in standardi za organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij (prenovitev) ***III - Pomorska inšpekcija države pristanišča (prenovitev) ***III - Sistem spremljanja in obveščanja za ladijski promet ***III - Preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa ***III - Odgovornost prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč ***III - Zavarovanje lastnikov ladij za pomorske zahtevke ***II - Skladnost z zahtevami države zastave ***II (razprava)
 13.Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila ***I - Okolju prijaznejši promet in internalizacija zunanjih stroškov (razprava)
 14.Dnevni red
 15.Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila ***I - Okolju prijaznejši promet in internalizacija zunanjih stroškov (nadaljevanje razprave)
 16.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 17.Varstvo otrok - Barcelonski cilji (razprava)
 18.Otroci migrantov (razprava)
 19.Tveganje zaprtja podjetja Qimonda v Nemčiji in na Portugalskem ter izguba na tisoče delovnih mest v Evropi (razprava)
 20.Večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju * (razprava)
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Mechtild ROTHE
podpredsednica

1. Otvoritev zasedanja

Zasedanje 2009 - 2010 Evropskega parlamenta se je v skladu s členom 196(1) Pogodbe ES in členom 127(2) Poslovnika začelo.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 115 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogu resolucije:

I. Gvineja Bissau

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė in Eija-Riitta Korhola v imenu skupine PPE-DE o Gvineji Bissau (B6-0115/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes in Emilio Menéndez del Valle v imenu skupine PSE o razmerah v Gvineji Bissau (B6-0116/2009)

- Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański in Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN o Gvineji Bissau (B6-0117/2009)

- Pedro Guerreiro v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Gvineji Bissau (B6-0118/2009)

- Johan Van Hecke, Thierry Cornillet in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE o Gvineji Bissau (B6-0119/2009)

- Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE o Gvineji Bissau(B6-0120/2009)

II. Filipini

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola in Tunne Kelam v imenu skupine PPE-DE o Filipinih (B6-0121/2009)

- Pasqualina Napoletano v imenu skupine PSE o položaju človekovih pravic na Filipinih (B6-0122/2009)

- Kartika Tamara Liotard in Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL o razmerah na Filipinih (B6-0123/2009)

- Marios Matsakis, Jules Maaten in Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE o Filipinih (B6-0124/2009)

- Inese Vaidere, Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas in Adam Bielan v imenu skupine UEN o razmerah na Filipinih (B6-0125/2009)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda in Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE o razmerah na Filipinih (B6-0126/2009)

III. Izgon nevladnih organizacij iz Darfurja

- José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam in Eija-Riitta Korhola v imenu skupine PPE-DE o izgonu mednarodnih človekoljubnih organizacij iz Sudana (B6-0127/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes in Alain Hutchinson v imenu skupine PSE o izgonu mednarodnih človekoljubnih organizacij iz Darfurja v Sudanu (B6-0128/2009)

- Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL o izgonu mednarodnih človekoljubnih organizacij iz Darfurja v Sudanu(B6-0129/2009)

- Thierry Cornillet, Marco Cappato in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE o Darfurju (B6-0130/2009)

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański in Dariusz Maciej Grabowski v imenu skupine UEN o izgonu mednarodnih človekoljubnih organizacij iz Darfurja v Sudanu (B6-0131/2009

- Margrete Auken in Frithjof Schmidt v imenu skupine Verts/ALE o izgonu mednarodnih človekoljubnih organizacij iz Darfurja v Sudanu (B6-0132/2009)

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 142 Poslovnika.


4. Sklep o nujnem postopku

Zahteva Sveta za obravnavo po nujnem postopku (člen 134 Poslovnika):

- Večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju [COM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)]

Govoril je Philippe Morillon (predsednik odbora PECH).

Zahteva za nujni postopek je bila sprejeta.

Točka je bila vključena na dnevni red tega zasedanja (točka 51 dnevnega reda z dne 10.03.2009).

Rok za vložitev predlogov sprememb za plenarno zasedanje je sreda, 11. marec 2009, do 10.00.

Glasovanje bo potekalo v četrtek 12. marca, ob 12.00.

°
° ° °

Govoril je José Ribeiro e Castro, ki je dejal, da na dnevnem redu za 11. marec 2009 manjka točka o evropskem letu žrtev terorizma (predsednica je odgovorila, da bo predsedstvo jutri podalo izjavo na to temo).


5. Zahteve za homologacijo za splošno varnost motornih vozil ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil [COM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

Andreas Schwab je predstavil poročilo.

Govoril je Günter Verheugen (podpredsednik Komisije).

Govorili so Jorgo Chatzimarkakis (pripravljalec mnenja odbora ITRE), Malcolm Harbour v imenu skupine PPE-DE, Gary Titley v imenu skupine PSE, Olle Schmidt v imenu skupine ALDE, Seán Ó Neachtain v imenu skupine UEN, Heide Rühle v imenu skupine Verts/ALE, Jim Allister samostojni poslanec, Zuzana Roithová, Wolfgang Bulfon in Toine Manders.

Po postopku "catch the eye" je govorila Avril Doyle.

Govorila sta Günter Verheugen in Andreas Schwab.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika z dne 10.03.2009.


6. Industrijske emisije (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (prenovitev) ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (prenovitev) [COM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

Holger Krahmer je predstavil poročilo.

Govoril je Stavros Dimas (član Komisije).

Govoril je Marcello Vernola v imenu skupine PPE-DE.

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

Govorili so Guido Sacconi v imenu skupine PSE, Chris Davies v imenu skupine ALDE, Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE, Roberto Musacchio v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Christa Klaß, Åsa Westlund, Fiona Hall, Urszula Krupa, Caroline Jackson, Dorette Corbey, Avril Doyle, Glenis Willmott, Mairead McGuinness, Jutta Haug, Eija-Riitta Korhola in Anders Wijkman.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Zuzana Roithová in Robert Sturdy.

Govorila sta Stavros Dimas in Holger Krahmer.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.12 zapisnika z dne 10.03.2009.


7. Dostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (prenovitev) ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (prenovitev) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Michael Cashman (A6-0077/2009)

Michael Cashman je predstavil poročilo.

Govorila je Margot Wallström (podpredsednica Komisije).

Govorili so Monica Frassoni (pripravljalka mnenja odbora JURI), Anneli Jäätteenmäki (pripravljalka mnenja odbora AFCO), David Hammerstein (pripravljalec mnenja odbora PETI), Charlotte Cederschiöld v imenu skupine PPE-DE, Costas Botopoulos v imenu skupine PSE, Marco Cappato v imenu skupine ALDE, Eva-Britt Svensson v imenu skupine GUE/NGL, Hanne Dahl v imenu skupine IND/DEM, Hans-Peter Martin samostojni poslanec, Manfred Weber, Inger Segelström, Bogusław Rogalski, Andreas Mölzer, Sirpa Pietikäinen in Andrzej Jan Szejna.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Mairead McGuinness in Danutė Budreikaitė.

Govorila sta Margot Wallström in Michael Cashman.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.14 zapisnika z dne 11.03.2009.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.45 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 12.05.)


PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

Predsednik je pred začetkom časa za glasovanje napovedal uvedbo novega sistema objavljanja glasovanj v sejni dvorani.

Govorili so Graham Watson v imenu skupine ALDE o organizaciji glasovanj o poročilih, Holger Krahmer (A6-0046/2009) in Michael Cashman (A6-0077/2009) (točka 8.12 zapisnika z dne 10.03.2009), Thomas Mann o novem elektronskem sistemu objavljanja rezultatov glasovanj, o petdeseti obletnici okupacije Tibeta in o možnosti, da bi v sejni sobi izobesili tibetansko zastavo (predsednik je možnost potrdil in izrekel dobrodošlico predstavniku dalajlame Kasurju Tashiju Wangdiju, ki je sedel na tribuni za obiskovalce), in Zbigniew Zaleski, ki je govoril o pokolu več tisoč Poljakov v Katinskem gozdu leta 1940.


8.1. Sporazum ES/Armenija: zračni prevoz * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Armenijo o nekaterih vidikih zračnega prevoza [COM(2007)0729 - C6-0519/2008 - 2007/0251(CNS)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Paolo Costa (A6-0049/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0082)


8.2. Sporazum ES/Izrael: zračni promet * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Državo Izrael o nekaterih vidikih zračnega prometa [COM(2008)0178 - C6-0520/2008 - 2008/0068(CNS)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Paolo Costa (A6-0059/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0083)


8.3. Dodatni protokol k Sporazumu med ES in Južno Afriko zaradi upoštevanja pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo: Sklep Sveta o sklenitvi dodatnega protokola k Sporazumu o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Južno Afriko na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji [16447/2008 - C6-0017/2009 - 2008/0212(AVC)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Josep Borrell Fontelles (A6-0073/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0084)

Parlament je s tem izrazil svojo privolitev.


8.4. Nadaljni ukrepi pri upravljanju meja v Evropski uniji in podobne izkušnje tretjih držav (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Nadaljni ukrepi pri upravljanju meja v Evropski uniji in podobne izkušnje tretjih držav [2008/2181(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0061/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0085)


8.5. Čezmejni prenosi sedežev družb (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Priporočila Komisiji o čezmejnih prenosih sedežev družb [2008/2196(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0086)


8.6. Skupni evropski azilni sistem (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Prihodnost skupnega evropskega azilnega sistema [2008/2305(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Giusto Catania (A6-0050/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0087)


8.7. Akcijski načrt Komisije za integriran okvir notranje kontrole (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Akcijski načrt Komisije za integriran okvir notranje kontrole [2008/2150(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Gabriele Stauner (A6-0022/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0088)


8.8. Sodelovanje med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Sodelovanje med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah [2008/2180(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0089)


8.9. Izvajanje Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Izvajanje Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze [2008/2247(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Bert Doorn (A6-0014/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0090)


8.10. Enako obravnavanje ter dostop moških in žensk na področju uprizoritvenih umetnosti (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Enako obravnavanje ter dostop moških in žensk na področju uprizoritvenih umetnosti [2008/2182(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Claire Gibault (A6-0003/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2009)0091)

Govorili so:

Claire Gibault (poročevalka) je podala izjavo v skladu s členom 131(4) Poslovnika.


8.11. Zahteve za homologacijo za splošno varnost motornih vozil ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil [COM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2009)0092)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0092)


8.12. Industrijske emisije (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (prenovitev) ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (prenovitev) [COM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2009)0093)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0093)

Govorili so:

Graham Watson v imenu skupine ALDE se je spraševal o uporabi člena 80a Poslovnika v zvezi s poročiloma Holger Krahmer (A6-0046/2009) in Michael Cashman (A6-0077/2009) in je zahteval preložitev glasovanja o prvem poročilu na čas za glasovanje jutri.

O zahtevi za preložitev glasovanja in dopustnosti predlogov sprememb so govorili Guido Sacconi v imenu skupine PSE, Caroline Jackson v imenu skupine PPE-DE, in Holger Krahmer (poročevalec).

Parlament je zavrnil zahtevo (EG) (301 glasov za, 311 glasov proti, 28 vzdržani).

Nato so govorili Avril Doyle, Monica Frassoni in Anders Wijkman o postopku ponovnega sprejetja pravnih aktov iz člena 80a Poslovnika (predsednik je napovedal, da bo predsednik Parlamenta jutri podal izjavo na to temo), ter Christopher Heaton-Harris, Holger Krahmer in Chris Davies.


8.13. Statut evropske zasebne družbe * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o statutu evropske zasebne družbe [COM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2009)0094)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0094)

Govorili so:

Zbigniew Zaleski o novem sistemu objavljanja rezultatov glasovanj in njihovi razglasitvi.


8.14. Smernice za proračunski postopek 2010 – Oddelek III – Komisija (glasovanje)

Poročilo: Smernice za proračunski postopek za leto 2010, Oddelek III – Komisija [2009/2005(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: László Surján (A6-0111/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0095)

Govorili so:

László Surján (poročevalec) je podal ustni predlog spremembe k odstavku 13, ki je bil upoštevan, Anne E. Jensen pa je predstavila vsebino tega predloga spremembe.

Hannes Swoboda v imenu skupine PSE je podal ustni predlog spremembe (ki je bil upoštevan) k prvemu delu predloga spremembe 16 (ki ni bil upoštevan), László Surján pa je govoril o ustnem predlogu spremembe, poteku glasovanja in prvotnem besedilu odstavka 24 (predsednik je pojasnil postopek, ki je bil uporabljen).

László Surján je podal ustni predlog spremembe k odstavku 31, ki je bil upoštevan.


8.15. Smernice za proračunski postopek 2010 – Oddelki I, II, IV, V, VI, VII, VIII in IX (glasovanje)

Poročilo: Smernice za proračunski postopek 2010
Oddelek I – Evropski parlament
Oddelek II – Svet
Oddelek IV – Sodišče
Oddelek V – Računsko sodišče
Oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor
Oddelek VII – Odbor regij
Oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic
Oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov [2009/2004(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Vladimír Maňka (A6-0057/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0096)

Govorili so:

Christopher Beazley je v govoru izrekel kritiko, ker se po njegovem mnenju prevečkrat uporablja poimensko glasovanje(predsednik se je seznanil s pripombo).


8.16. Neoporečnost spletnih iger na srečo (glasovanje)

Poročilo: Neoporečnost spletnih iger na srečo [2008/2215(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Christel Schaldemose (A6-0064/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0097)


8.17. Zagotavljanje kakovosti hrane - uskladitev ali vzajemno priznavanje standardov (glasovanje)

Poročilo: Zagotavljanje kakovosti hrane - uskladitev ali vzajemno priznavanje standardov [2008/2220(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Maria Petre (A6-0088/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0098)


8.18. Poročila Komisije o politiki konkurence za leti 2006 in 2007 (glasovanje)

Poročilo: Poročila o politiki konkurence za leti 2006 in 2007 [2008/2243(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jonathan Evans (A6-0011/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0099)


8.19. Akt za mala podjetja (glasovanje)

Poročilo: Akt za mala podjetja [2008/2237(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0074/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0100)

Govorili so:

Alexander Alvaro o govoru Christopherja Beazleyja.


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Klaus-Heiner Lehne - A6-0040/2009
Daniel Hannan

Poročilo: Giusto Catania - A6-0050/2009
Simon Busuttil, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Hubert Pirker in Daniel Hannan

Poročilo: Andreas Schwab - A6-0482/2008
Mairead McGuinness in James Nicholson

Poročilo: Holger Krahmer - A6-0046/2009

Mairead McGuinness, Anja Weisgerber, Neena Gill in James Nicholson

°
° ° °

Govoril je Richard Corbett, znova o postopku «prenovitev» (točka 8.12 zapisnika z dne 10.03.2009)

°
° ° °

Poročilo: Holger Krahmer - A6-0046/2009:
Jim Allister


Poročilo: László Surján - A6-0111/2009 in Poročilo: Vladimír Maňka - A6-0057/2009
Christopher Heaton-Harris, Koenraad Dillen, Philip Claeys in Richard Corbett

Poročilo: Christel Schaldemose - A6-0064/2009
Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Carlo Fatuzzo, Miroslav Mikolášik, Christopher Heaton-Harris in Syed Kamall

Poročilo: Maria Petre - A6-0088/2009
Jim Allister

Poročilo: Jonathan Evans - A6-0011/2009
Syed Kamall

Poročilo: Edit Herczog - A6-0074/2009
Zuzana Roithová, Milan Gaľa, Neena Gill, Gary Titley, Christopher Heaton-Harris in Syed Kamall


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.50,
se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Adam BIELAN
podpredsednik

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Skupna pravila in standardi za organizacije, pooblaščene za tehnični nadzor in pregled ladij, ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (prenovitev) ***III - Skupna pravila in standardi za organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij (prenovitev) ***III - Pomorska inšpekcija države pristanišča (prenovitev) ***III - Sistem spremljanja in obveščanja za ladijski promet ***III - Preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa ***III - Odgovornost prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč ***III - Zavarovanje lastnikov ladij za pomorske zahtevke ***II - Skladnost z zahtevami države zastave ***II (razprava)

Poročilo: Skupno besedilo Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih in standardih za organizacije, pooblaščene za tehnični nadzor in pregled ladij, ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (prenovitev), ki ga je potrdil Spravni odbor [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] - Delegacija Parlamenta pri Spravnem odboru - Poročevalec: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

Poročilo: Skupno besedilo Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih in standardih za organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij (prenovitev), ki ga je potrdil Spravni odbor [PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)] - Delegacija Parlamenta pri Spravnem odboru - Poročevalec: Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

Poročilo: Skupno besedilo Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pomorski inšpekciji države pristanišča (prenovitev), ki ga je potrdil Spravni odbor [PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)] - Delegacija Parlamenta pri Spravnem odboru - Poročevalec: Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

Poročilo: Skupno besedilo Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2002/59/ES o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet, ki ga je potrdil Spravni odbor [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] - Delegacija Parlamenta pri Spravnem odboru - Poročevalec: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

Poročilo: Skupno besedilo Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi temeljnih načel za preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa in o spremembi direktiv 1999/35/ES in 2002/59/ES, ki ga je potrdil Spravni odbor [PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)] - Delegacija Parlamenta pri Spravnem odboru - Poročevalec: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

Poročilo: Skupno besedilo Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč, ki ga je potrdil Spravni odbor [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] - Delegacija Parlamenta pri Spravnem odboru - Poročevalec: Paolo Costa (A6-0102/2009)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zavarovanju lastnikov ladij za pomorske zahtevke [14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Gilles Savary (A6-0072/2009)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skladnosti z zahtevami države zastave [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček in Paolo Costa so predstavili poročila

Gilles Savary in Emanuel Jardim Fernandes sta predstavila priporočili za drugo obravnavo.

Govoril je Antonio Tajani (podpredsednik Komisije).

Govorili so Georg Jarzembowski v imenu skupine PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos v imenu skupine PSE, Anne E. Jensen v imenu skupine ALDE, Mogens Camre v imenu skupine UEN, Michael Cramer v imenu skupine Verts/ALE, Jacky Hénin v imenu skupine GUE/NGL, Derek Roland Clark v imenu skupine IND/DEM, Fernand Le Rachinel samostojni poslanec, Ioannis Kasoulides in Michel Teychenné.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Josu Ortuondo Larrea, Georgios Toussas, Luca Romagnoli, Corien Wortmann-Kool, Marusya Ivanova Lyubcheva in Marian-Jean Marinescu.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Marie Anne Isler Béguin, Avril Doyle in Brian Simpson.

Govorili so Antonio Tajani, Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček, Paolo Costa, Gilles Savary in Emanuel Jardim Fernandes.

Govorila sta Georg Jarzembowski in Inés Ayala Sender.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika z dne 11.03.2009, točka 5.6 zapisnika z dne 11.03.2009, točka 5.7 zapisnika z dne 11.03.2009, točka 5.8 zapisnika z dne 11.03.2009, točka 5.9 zapisnika z dne 11.03.2009, točka 5.10 zapisnika z dne 11.03.2009, točka 5.11 zapisnika z dne 11.03.2009 in točka 5.12 zapisnika z dne 11.03.2009.


13. Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila ***I - Okolju prijaznejši promet in internalizacija zunanjih stroškov (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila [COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Poročilo: Okolju prijaznejši promet in internalizacija zunanjih stroškov [2008/2240(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Saïd El Khadraoui in Georg Jarzembowski sta predstavila poročili.

Govoril je Antonio Tajani (podpredsednik Komisije).

Govorila sta Claude Turmes (pripravljalec mnenja odbora ITRE) in Corien Wortmann-Kool v imenu skupine PPE-DE.


14. Dnevni red

Na seji 9. marca 2009 je odbor AFET sprejel predlog resolucije o poslabšanju humanitarnih razmer na Šrilanki in, glede na to da je treba hitro ukrepati, zahteval, da se predlog uvrsti na dnevni red tekočega delnega zasedanja v skladu s členom 91 Poslovnika.

Predlog resolucije se šteje za sprejetega, razen če temu pisno nasprotuje najmanj štirideset poslancev do 12.00 jutri; v tem primeru se predlog resolucije uvrsti na dnevni red istega delnega zasedanja za razpravo in glasovanje.


15. Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila ***I - Okolju prijaznejši promet in internalizacija zunanjih stroškov (nadaljevanje razprave)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila [COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Poročilo: Okolju prijaznejši promet in internalizacija zunanjih stroškov [2008/2240(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Govorila sta Silvia-Adriana Ţicău v imenu skupine PSE, in Dirk Sterckx v imenu skupine ALDE.

PREDSEDSTVO: Mario MAURO
podpredsednik

Govorili so Roberts Zīle v imenu skupine UEN, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Reinhard Rack, Brian Simpson, Paolo Costa, Seán Ó Neachtain, Sepp Kusstatscher, Ulrich Stockmann, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wiesław Stefan Kuc, Michael Cramer, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Bilyana Ilieva Raeva, Marian-Jean Marinescu, Robert Evans, Christine De Veyrac, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual in Emanuel Jardim Fernandes.

Po postopku "catch the eye" so govorili Richard Seeber, Gilles Savary, Alexandru Nazare in Jörg Leichtfried.

Govorili so Antonio Tajani (podpredsednik Komisije), Saïd El Khadraoui in Georg Jarzembowski.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.13 zapisnika z dne 11.03.2009 in točka 5.19 zapisnika z dne 11.03.2009.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 18.10 v pričakovanju začetka časa za vprašanja, se je nadaljevala ob 18.30.)


PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

16. Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Komisiji (B6-0009/2009).

Prvi del

Vprašanje 31 (Silvia-Adriana Ţicău): Ukrepi za spodbujanje uporabe proizvodov in storitev, ki prispevajo k večji energetski učinkovitosti in razvoju obnovljivih virov energije

Viviane Reding (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Silvia-Adriana Ţicău in Reinhard Rack.

Vprašanje 32 (Giorgos Dimitrakopoulos): Prožnejša razlaga pakta stabilnosti in rasti

Viviane Reding je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Giorgos Dimitrakopoulos, Jörg Leichtfried in Avril Doyle.

Vprašanje 33 (Pedro Guerreiro): Odprava davčnih oaz

Viviane Reding je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Pedro Guerreiro in Robert Evans.

Drugi del

Vprašanje 34 (Claude Moraes): Internet in zločini iz sovraštva

Viviane Reding je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Claude Moraes in Jim Allister.

Vprašanje 35 (Eoin Ryan): Informacijske in komunikacijske tehnologije ter informacijska družba

Viviane Reding je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Eoin Ryan, Silvia-Adriana Ţicău in Reinhard Rack.

Vprašanje 36 (Gay Mitchell): Nadzor nad internetom

Viviane Reding je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Gay Mitchell.

Na vprašanja 37 do 40 bo odgovorjeno pisno.

Vprašanje 41 (Bernd Posselt): Status države kandidatke za Srbijo

Leonard Orban (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Bernd Posselt.

Vprašanje 42 (Sarah Ludford): Pristop Srbije k Evropski uniji

Leonard Orban je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanj, ki sta ju postavila Sarah Ludford in Bernd Posselt.

Na vprašanja 43 do 44 bo odgovorjeno pisno.

Vprašanje 45 (Yiannakis Matsis): Nezakonita prilastitev lastnine grških Ciprčanov, ki jo je finančno podprla Turčija

Leonard Orban je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Yiannakis Matsis.

Vprašanje 46 (Vural Öger): Odprtje poglavja o energiji v pristopnih pogajanjih s Turčijo

Leonard Orban je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Vural Öger.

Na vprašanja 47 do 48 bo odgovorjeno pisno.

Vprašanje 49 (Marian Harkin): Podpora za trg

Vprašanje 51 (Seán Ó Neachtain): Sektor mleka v Evropski uniji

Mariann Fischer Boel (članica Komisije) je odgovorila na vprašanja in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Marian Harkin, Seán Ó Neachtain, Jim Allister in Jim Higgins.

Vprašanje 50 (Liam Aylward): Označevanje proizvodov iz ovčjega mesa

Mariann Fischer Boel je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Liam Aylward.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 20.05,
se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

17. Varstvo otrok - Barcelonski cilji (razprava)

Izjava Komisije: Varstvo otrok - Barcelonski cilji

Vladimír Špidla (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Philip Bushill-Matthews v imenu skupine PPE-DE, Zita Gurmai v imenu skupine PSE, Karin Resetarits v imenu skupine ALDE, Roberta Angelilli v imenu skupine UEN, Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE, Eva-Britt Svensson v imenu skupine GUE/NGL, Kathy Sinnott v imenu skupine IND/DEM, Irena Belohorská samostojna poslanka, Edite Estrela, Jan Tadeusz Masiel, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Gabriela Creţu, Anna Záborská, Marusya Ivanova Lyubcheva, Zuzana Roithová in Katrin Saks.

Po postopku "catch the eye" so govorili Flaviu Călin Rus, Catherine Stihler, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Ţicău, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Zaleski in José Ribeiro e Castro.

Govoril je Vladimír Špidla.

Razprava se je zaključila.


18. Otroci migrantov (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0023/2009), ki ga je postavil Jan Andersson v imenu odbora EMPL Komisiji: Otroci migrantov (B6-0014/2009)

Rovana Plumb (namesto vlagatelja) je predstavila vprašanje za ustni odgovor.

Vladimír Špidla (član Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor

Govorili so Marie Panayotopoulos-Cassiotou v imenu skupine PPE-DE, Inger Segelström v imenu skupine PSE, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, in Alessandro Battilocchio.

Po postopku "catch the eye" so govorili Flaviu Călin Rus, Gabriela Creţu, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Ţicău in Anna Záborská.

Govoril je Vladimír Špidla.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 108(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Jan Andersson v imenu odbora EMPL o otrocih migrantov, ki ostanejo v državi izvora (B6-0112/2009)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika z dne 12.03.2009.


19. Tveganje zaprtja podjetja Qimonda v Nemčiji in na Portugalskem ter izguba na tisoče delovnih mest v Evropi (razprava)

Izjava Komisije: Tveganje zaprtja podjetja Qimonda v Nemčiji in na Portugalskem ter izguba na tisoče delovnih mest v Evropi

Vladimír Špidla (član Komisije) je podal izjavo.

Govorila sta José Albino Silva Peneda v imenu skupine PPE-DE, in Edite Estrela v imenu skupine PSE.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govorili so Ewa Tomaszewska v imenu skupine UEN, Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Joel Hasse Ferreira in Ilda Figueiredo.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Colm Burke in José Ribeiro e Castro.

Govoril je Vladimír Špidla.

Razprava se je zaključila.


20. Večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju * (razprava)

Predlog Uredbe Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju [COM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)] - odbor PECH

Govoril je Philippe Morillon (predsednik odbora PECH).

Govoril je Joe Borg (član Komisije).

Govorili so Carmen Fraga Estévez v imenu skupine PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos v imenu skupine PSE, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, Iles Braghetto, Ioannis Gklavakis in Sebastiano Sanzarello.

Govoril je Joe Borg.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika z dne 12.03.2009.


21. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 420.647/OJME).


22. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.20.

Harald Rømer

Gérard Onesta

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov