Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0239(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0100/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0100/2009

Συζήτηση :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2009 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0108

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

5.8. Κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης ***III (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής - εισηγητής Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0108)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου