Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0241(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0102/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0102/2009

Συζήτηση :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2009 - 5.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0110

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

5.10. Ευθύνη των μεταφορέων στις πλωτές μεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος ***III (ψηφοφορία)

Έκθεση επί του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής - εισηγητής Paolo Costa (A6-0102/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0110)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου