Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0236(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0069/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0069/2009

Συζήτηση :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2009 - 5.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0112

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

5.12. Τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P6_TA(2009)0112)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου