Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2552(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-0030/2009 (B6-0016/2009)

Разисквания :

PV 11/03/2009 - 17
CRE 11/03/2009 - 17

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 11 март 2009 г. - Страсбург

17. Специален доклад на Сметната палата № 10/2008 относно помощта за развитие, предоставяна от ЕО за здравни услуги в държавите от Африка на юг от Сахара (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0030/2009) зададен от Josep Borrell Fontelles, от името на комисията DEVE, към Комисията: Специален доклад на Сметната палата № 10/2008 относно помощта за развитие, предоставяна от ЕО за здравни услуги в държавите от Субсахарска Африка (B6-0016/2009)

Anne Van Lancker (заместваща автора) разви въпроса, изискващ устен отговор.

Androulla Vassiliou (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: John Bowis, от името на групата PPE-DE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, и José Ribeiro e Castro.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Marie Anne Isler Béguin.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

Изказа се Androulla Vassiliou.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Josep Borrell Fontelles, от името на комисията DEVE, относно подхода към "Помощта за развитие, предоставяна от ЕО за здравните услуги в държавите от Африка на юг от Сахара" (B6-0114/2009).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.14 от протокола от 12.03.2009.

Правна информация - Политика за поверителност