Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2552(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-0030/2009 (B6-0016/2009)

Debatter :

PV 11/03/2009 - 17
CRE 11/03/2009 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 11 mars 2009 - Strasbourg

17. Revisionsrättens rapport nr 10/2008 om EG:s utvecklingsbistånd till hälso- och sjukvård i Afrika söder om Sahara (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0030/2009) från Josep Borrell Fontelles, för utskottet DEVE, till kommissionen: Revisionsrättens rapport nr 10/2008 om EG:s utvecklingsbistånd till hälso- och sjukvård i Afrika söder om Sahara (B6-0016/2009)

Anne Van Lancker (ersättare för frågeställaren) utvecklade den muntliga frågan.

Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: John Bowis för PPE-DE-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, och José Ribeiro e Castro.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Marie Anne Isler Béguin.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Talare: Androulla Vassiliou.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Josep Borrell Fontelles, för utskottet DEVE, en strategi för EG:s utvecklingsbistånd till hälso- och sjukvård i Afrika söder om Sahara (B6-0114/2009).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.14 i protokollet av den 12.03.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy