Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2530(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-0018/2009 (B6-0013/2009)

Разисквания :

PV 11/03/2009 - 18
CRE 11/03/2009 - 18

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 11 март 2009 г. - Страсбург

18. Прилагане на Единна зона за плащания в евро (SEPA) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0018/2009) зададен от Pervenche Berès, от името на комисията ECON, към Комисията: Прилагане на Единна зона за плащания в евро (SEPA) (B6-0013/2009)

Pervenche Berès разви въпроса, изискващ устен отговор.

Androulla Vassiliou (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказа се Jean-Paul Gauzès, от името на групата PPE-DE.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Margarita Starkevičiūtė и Paul Rübig.

Изказа се Androulla Vassiliou.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Pervenche Berès, от името на комисията ECON, относно въвеждането на Единната зона за плащания в евро (SEPA) (B6-0111/2009).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.15 от протокола от 12.03.2009.

Правна информация - Политика за поверителност