Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2530(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-0018/2009 (B6-0013/2009)

Debatter :

PV 11/03/2009 - 18
CRE 11/03/2009 - 18

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 11 mars 2009 - Strasbourg

18. Genomförandet av det gemensamma eurobetalningsområdet (Sepa) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0018/2009) från Pervenche Berès, för utskottet ECON, till kommissionen: Genomförandet av det gemensamma eurobetalningsområdet (Sepa) (B6-0013/2009)

Pervenche Berès utvecklade den muntliga frågan.

Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Jean-Paul Gauzès för PPE-DE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Margarita Starkevičiūtė och Paul Rübig.

Talare: Androulla Vassiliou.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Pervenche Berès, för utskottet ECON, om genomförandet av det gemensamma eurobetalningsområdet (Sepa) (B6-0111/2009).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.15 i protokollet av den 12.03.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy