Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2559(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0140/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0140/2009

Συζήτηση :

PV 11/03/2009 - 19
CRE 11/03/2009 - 19

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2009 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0129

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

19. Επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Σρι Λάνκα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η επιτροπή AFET, σύμφωνα με το άρθρο 91 του Κανονισμού, σχετικά με την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Σρι Λάνκα (B6-0140/2009)

Παρεμβαίνουν οι Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Robert Evans, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Geoffrey Van Orden και Jo Leinen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Paul Rübig, Erik Meijer, Michael Gahler και Robert Evans (Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τις τεχνικές πτυχές της διαδικασίας "catch the eye").

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.03.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου