Předchozí 
 Další 
RCVVOTESPVTACRE
Zápis
Středa, 11. března 2009 - Štrasburk
 1.Zahájení zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Příprava Evropské rady (19.–20. března 2009) – Evropský plán na oživení ekonomiky – Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * – Politika soudržnosti: investice do reálné ekonomiky (rozprava)
 4.Pořad jednání
 5.Hlasování
  
5.1.Osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.2.Zaměstnanci Europolu: úprava základních platů a příspěvků * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.3.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.4.Opravný rozpočet č. 1/2009: záplavy v Rumunsku (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.5.Společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (přepracované znění) ***III (hlasování)
  
5.6.Společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (přepracované znění) ***III (hlasování)
  
5.7.Státní přístavní inspekce (přepracované znění) ***III (hlasování)
  
5.8.Kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel ***III (hlasování)
  
5.9.Vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy ***III (hlasování)
  
5.10.Odpovědnost dopravců k cestujícím po moři v případě nehod ***III (hlasování)
  
5.11.Pojištění majitelů lodí pro námořní nároky ***II (hlasování)
  
5.12.Soulad s požadavky na stát vlajky ***II (hlasování)
  
5.13.Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly ***I (hlasování)
  
5.14.Přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise ***I (hlasování)
  
5.15.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * (hlasování)
  
5.16.Prodloužení platnostii článku 139 jednacího řádu do konce sedmého volebního období (hlasování)
  
5.17.Sociální situace Romů a zlepšení jejich přístupu na pracovní trh v EU (hlasování)
  
5.18.Řešení ropné krize (hlasování)
  
5.19.Doprava šetrnější k životnímu prostředí a internalizace vnějších nákladů (hlasování)
  
5.20.Lisabonská strategie (hlasování)
  
5.21.Boj proti klimatickým změnám (hlasování)
  
5.22.Hlavní směry politiky zaměstnanosti (hlasování)
  
5.23.Evropský plán na oživení ekonomiky (hlasování)
  
5.24.Politika soudržnosti: investice do reálné ekonomiky (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Prohlášení předsednictví
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 10.Složení Parlamentu
 11.Aktuální stav SIS II (rozprava)
 12.Pokrok Chorvatska za rok 2008 – Pokrok Turecka za rok 2008 – Pokrok Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2008 (rozprava)
 13.Mandát Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (rozprava)
 14.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 15.Zelená kniha o pracovnících ve zdravotnictví v Evropě (rozprava)
 16.Páté Světové fórum o vodě, Istanbul, 16.–22. březen 2009 (rozprava)
 17.Zpráva Účetního dvora č. 10/2008 o rozvojové pomoci ES zdravotnickým službám v subsaharské Africe (rozprava)
 18.Uplatňování jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) (rozprava)
 19.Zhoršování humanitární situace na Srí Lance (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího zasedání
 21.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (193 kb) Prezenční listina (66 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (4506 kb) 
 
Zápis (140 kb) Prezenční listina (24 kb) Výsledky hlasování (865 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (3337 kb) 
 
Zápis (227 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (807 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (2634 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí