Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2009 m. kovo 11 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pareiškimai
 3.Pasiruošimas Europos Vadovų Tarybai (2009 m. kovo 19-20 d.) - Europos ekonomikos atkūrimo planas - Valstybių narių užimtumo politikos gairės * - Sanglaudos politika. Investicijos į tikrąją ekonomiką (diskusijos)
 4.Darbotvarkė
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Galutinio tam tikrų prekių importo neapmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
5.2.Europolo darbuotojams mokamų bazinių atlyginimų ir išmokų patikslinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
5.3.Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
5.4.Taisomojo biudžeto Nr. 1/2009 projektas: potvyniai Rumunijoje (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
5.5.Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrosios taisyklės ir standartai (nauja redakcija) ***III (balsavimas)
  
5.6.Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrosios taisyklės ir standartai (nauja redakcija) ***III (balsavimas)
  
5.7.Uosto valstybės kontrolė (nauja redakcija) ***III (balsavimas)
  
5.8.Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistema ***III (balsavimas)
  
5.9.Avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimai ***III (balsavimas)
  
5.10.Keleivių vežėjų jūra atsakomybė avarijų atveju ***III (balsavimas)
  
5.11.Laivų savininkų atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimas ***II (balsavimas)
  
5.12.Vėliavos valstybės reikalavimų laikymasis ***II (balsavimas)
  
5.13.Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra ***I (balsavimas)
  
5.14.Galimybė visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais ***I (balsavimas)
  
5.15.Valstybių narių užimtumo politikos gairės * (balsavimas)
  
5.16.Parlamento darbo tvarkos taisyklių 139 straipsnio taikymo pratęsimas iki septintosios Parlamento kadencijos pabaigos (balsavimas)
  
5.17.Romų socialinė padėtis ir galimybių jiems patekti į ES darbo rinką gerinimas (balsavimas)
  
5.18.Su nafta susijusių problemų sprendimas (balsavimas)
  
5.19.Ekologiškas transporto naudojimas ir išorės sąnaudų priskyrimas vidaus sąnaudoms (balsavimas)
  
5.20.Lisabonos strategija (balsavimas)
  
5.21.Kova su klimato kaita (balsavimas)
  
5.22.Užimtumo politikos gairės (balsavimas)
  
5.23.Europos ekonomikos atkūrimo planas (balsavimas)
  
5.24.Sanglaudos politika. Investicijos į tikrąją ekonomiką (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Pirmininko pareiškimas
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Parlamento sudėtis
 11.SIS II dabartinė padėtis (diskusijos)
 12.2008 m. Kroatijos pažangos ataskaita - 2008 m. Turkijos pažangos ataskaita - 2008 m. Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita (diskusijos)
 13.Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai įgaliojimai (diskusijos)
 14.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 15.Žalioji knyga dėl Europos sveikatos priežiūros darbuotojų (diskusijos)
 16.Penktasis pasaulinis vandens forumas, vyksiantis 2009 m. kovo 16-22 d. Stambule (diskusijos)
 17.Audito Rūmų speciali ataskaita Nr. 10/2008 dėl sveikatos priežiūros įstaigoms Afrikos šalyse į pietus nuo Sacharos skirtos EB paramos vystymuisi (diskusijos)
 18.Bendros mokėjimų eurais erdvės (angl. SEPA) įgyvendinimas (diskusijos)
 19.Blogėjanti humanitarinė padėtis Šri Lankoje (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (193 kb) Dalyvių sąrašas (66 kb)    Vardinis balsavimas (4506 kb) 
 
Protokolas (145 kb) Dalyvių sąrašas (24 kb) Balsavimo rezultatai (795 kb) Vardinis balsavimas (2176 kb) 
 
Protokolas (230 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (796 kb) Vardinis balsavimas (2056 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika