Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 11 maart 2009 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.Voorbereiding van de Europese Raad (19-20 maart 2009) - Europees economisch herstelplan - Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * - Cohesiebeleid: investeren in de reële economie (debat)
 4.Agenda
 5.Stemmingen
  
5.1.Vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde voor de definitieve invoer van bepaalde goederen (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Aanpassing van de basissalarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.4.Gewijzigde begroting nr. 1/2009: overstromingen in Roemenië (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.5.Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking) ***III (stemming)
  
5.6.Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (herschikking) ***III (stemming)
  
5.7.Havenstaatcontrole (herschikking) ***III (stemming)
  
5.8.Communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart ***III (stemming)
  
5.9.Grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector ***III (stemming)
  
5.10.Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen ***III (stemming)
  
5.11.Wettelijke aansprakelijkheid en financiële zekerheden van scheepseigenaren ***II (stemming)
  
5.12.Naleving van vlaggenstaatverplichtingen ***II (stemming)
  
5.13.Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ***I (stemming)
  
5.14.Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (herschikking) ***I (stemming)
  
5.15.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)
  
5.16.Verlenging van de toepasbaarheid van artikel 139 van het Reglement van het Europees Parlement tot het einde van de zevende zittingsperiode (stemming)
  
5.17.Sociale situatie van de Roma en de verbetering van hun toegang tot de arbeidsmarkt in de EU (stemming)
  
5.18.Uitdagingen in verband met de aardolievoorziening (stemming)
  
5.19.Groener vervoer en internalisering van externe kosten (stemming)
  
5.20.Lissabon-strategie (stemming)
  
5.21.Tegengaan van de klimaatverandering (stemming)
  
5.22.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid (stemming)
  
5.23.Europees economisch herstelplan (stemming)
  
5.24.Cohesiebeleid: investeren in de reële economie (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Verklaring van de Voorzitter
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Samenstelling Parlement
 11.Stand van zaken bij SIS II (debat)
 12.Voortgangsverslag 2008 betreffende Kroatië - Voortgangsverslag 2008 betreffende Turkije - Voortgangsverslag 2008 betreffende de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)
 13.Mandaat van het Internationale Straftribunaal voor voormalig Joegoslavië (debat)
 14.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 15.Groenboek betreffende gezondheidswerkers in Europa (debat)
 16.Vijfde Wereldwaterforum, Istanboel, 16-22 maart 2009 (debat)
 17.Speciaal verslag nr. 10/2008 van de Rekenkamer over de ontwikkelingshulp van de EG aan de gezondheidsdiensten in Afrika bezuiden de Sahara (debat)
 18.Inwerkingtreding van de ééngemaakte eurobetalingsruimte (SEPA) (debat)
 19.Verslechterde humanitaire situatie in Sri Lanka (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (194 kb) Presentielijst (66 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (4506 kb) 
 
Notulen (151 kb) Presentielijst (24 kb) Stemmingsuitslagen (745 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3337 kb) 
 
Notulen (233 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (610 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2565 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid