Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 11 martie 2009 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Declaraţiile Preşedintelui
 3.Pregătirea Consiliului European (19-20 martie 2009) - Plan european de relansare economică - Liniile directoare ale politicilor de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre * - Politica de coeziune: investiţii în economia reală (dezbatere)
 4.Ordinea de zi
 5.Votare
  5.1.Scutirea de la taxa pe valoarea adăugată a anumitor importuri finale de bunuri (versiune codificată) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.2.Ajustarea salariilor de bază şi a indemnizaţiilor aplicabile personalului Europol * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.3.Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.4.Buget rectificativ nr. 1/2009: inundaţii în România (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.5.Norme şi standarde comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime (reformare) ***III (vot)
  5.6.Norme şi standarde comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor (reformare) ***III (vot)
  5.7.Controlul statului portului (reformare) ***III (vot)
  5.8.Sistemul comunitar de monitorizare şi informare privind traficul navelor maritime ***III (vot)
  5.9.Investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim ***III (vot)
  5.10.Răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare ***III (vot)
  5.11.Asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime ***II (vot)
  5.12.Respectarea obligaţiilor statelor de pavilion ***II (vot)
  5.13.Aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri ***I (vot)
  5.14.Accesul publicului la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei ***I (vot)
  5.15.Liniile directoare ale politicilor de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre * (vot)
  5.16.Regulamentul de procedură: prelungirea aplicabilităţii articolului 139 (vot)
  5.17.Situaţia socială a romilor şi îmbunătăţirea accesului acestora pe piaţa muncii din UE (vot)
  5.18.Confruntarea cu problemele legate de aprovizionarea cu petrol (vot)
  5.19.Ecologizarea transportului şi internalizarea costurilor externe (vot)
  5.20.Contribuția la Consiliul European din primăvara anului 2009 în legătură cu Strategia de la Lisabona (vot)
  5.21.Lupta împotriva schimbărilor climatice (vot)
  5.22.Orientările pentru politicile privind ocuparea forţei de muncă (vot)
  5.23.Plan european de relansare economică (vot)
  5.24.Politica de coeziune: investiţii în economia reală (vot)
 6.Explicaţii privind votul
 7.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 8.Declaraţia Preşedintelui
 9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 10.Componenţa Parlamentului
 11.Stadiul în care se află SIS II (dezbatere)
 12.Raport de progrese 2008 privind Croaţia - Raport de progrese 2008 privind Turcia - Raport de progrese 2008 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (dezbatere)
 13.Mandatul Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (dezbatere)
 14.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
 15.Carte verde referitoare la personalul din domeniul sanitar în Europa (dezbatere)
 16.Cel de-al cincilea forum mondial al apei de la Istanbul, 16-22 martie 2009 (dezbatere)
 17.Raportul nr. 10/2008 al Curții de Conturi privind ajutorul pentru dezvoltare acordat de Comunitatea Europeană în domeniul serviciilor de sănătate în Africa Subsahariană (dezbatere)
 18.Implementarea spațiului unic de plăți în euro (SEPA) (dezbatere)
 19.Deteriorarea situaţiei umanitare în Sri Lanka (dezbatere)
 20.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 21.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (198 kb) Listă de prezență (66 kb)    Voturi prin apel nominal (4506 kb) 
 
Proces-verbal (155 kb) Listă de prezență (24 kb) Rezultatele voturilor (799 kb) Voturi prin apel nominal (3414 kb) 
 
Proces-verbal (231 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (790 kb) Voturi prin apel nominal (2632 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate