Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2009 m. kovo 12 d. - Strasbūras

2. Gauti dokumentai

Iš Tarybos ir Komisijos gauti šie dokumentai:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (nauja redakcija) (COM(2008)0809 - C6-0471/2008 - 2008/0240(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

JURI

- Tarybos sprendimo, kuriuo panaikinama Direktyva 83/515/EEB ir 11 nebeaktualių bendrosios žuvininkystės politikos srities sprendimų, projektas (COM(2009)0088 - C6-0094/2009 - 2009/0022(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo panaikinama 14 nebeaktualių bendrosios žuvininkystės politikos srities reglamentų (COM(2009)0089 - C6-0095/2009 - 2009/0024(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Pasiūlymas perkelti DEC 06/2009 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N6-0005/2009 - C6-0096/2009 - 2009/2018(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Teisinė informacija - Privatumo politika