Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2289(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0028/2009

Debatter :

PV 12/03/2009 - 5
CRE 12/03/2009 - 5

Omröstningar :

PV 12/03/2009 - 7.17
CRE 12/03/2009 - 7.17
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0141

Protokoll
Torsdagen den 12 mars 2009 - Strasbourg

5. Strategiskt partnerskap EU-Brasilien - Strategiskt partnerskap EU-Mexiko (debatt)
CRE

Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om det strategiska partnerskapet mellan Europeiska unionen och Brasilien [2008/2288(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Maria Eleni Koppa (A6-0062/2009)

Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om ett strategiskt partnerskap mellan EU och Mexiko [2008/2289(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0028/2009)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Maria Eleni Koppa redogjorde för betänkandena.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Talare: Juan Fraile Cantón (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Erika Mann (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Francisco José Millán Mon för PPE-DE-gruppen, Vicente Miguel Garcés Ramón för PSE-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Roberta Angelilli för UEN-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Willy Meyer Pleite för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Jean-Claude Martinez, Călin Cătălin Chiriţă, Silvia-Adriana Ţicău, Monica Frassoni, Ilda Figueiredo, Luca Romagnoli, José Ribeiro e Castro och Vladko Todorov Panayotov.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Reinhard Rack, Marcin Libicki, Bogusław Rogalski, Charles Tannock, Carlo Fatuzzo och Mairead McGuinness.

Talare: Benita Ferrero-Waldner.

ORDFÖRANDESKAP: Luisa MORGANTINI
Vice talman

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Maria Eleni Koppa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.16 i protokollet av den 12.03.2009 och punkt 7.17 i protokollet av den 12.03.2009.

°
° ° °

Talare: Ewa Tomaszewska yttrade sig om det drama som ägt rum föregående dag i Tyskland.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy