Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2691(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0105/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0105/2009

Συζήτηση :

PV 11/03/2009 - 12
CRE 11/03/2009 - 12

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2009 - 7.10
CRE 12/03/2009 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0134

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

7.10. Έκθεση προόδου 2008 για την Τουρκία (ψηφοφορία)
CRE

Πρόταση ψηφίσματος B6-0105/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0134)

Παρεμβάσεις:

Ο Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, υποβάλλει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 4, η οποία κρατείται.

ο Joost Lagendijk, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, υποβάλλει δύο προφορικές τροπολογίες 9 και 10, οι οποίες κρατούνται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου