Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2693(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0106/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0106/2009

Συζήτηση :

PV 11/03/2009 - 12
CRE 11/03/2009 - 12

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2009 - 7.11
CRE 12/03/2009 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0135

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

7.11. Έκθεση προόδου 2008 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Πρόταση ψηφίσματος B6-0106/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0135)

Παρεμβάσεις:

Πριν από την ψηφοφορία, ο Erik Meijer (συντάκτης) εισάγει διευκρινίσεις στο κείμενο.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ο Γιώργος Δημητρακόπουλος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, ζητεί να τεθεί σε ψηφοφορία με ονομαστική κλήση το δεύτερο μέρος της παραγράφου 12 (το Σώμα δηλώνει τη σύμφωνη γνώμη του).

Η Anna Ibrisagic, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 2, η οποία κρατείται.

Ο Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, αποσύρει την τροπολογία 3.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου