Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2693(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B6-0106/2009

Ingediende teksten :

B6-0106/2009

Debatten :

PV 11/03/2009 - 12
CRE 11/03/2009 - 12

Stemmingen :

PV 12/03/2009 - 7.11
CRE 12/03/2009 - 7.11
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0135

Notulen
Donderdag 12 maart 2009 - Straatsburg

7.11. Voortgangsverslag 2008 betreffende de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (stemming)
CRE

Ontwerpresolutie B6-0106/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0135)

Het woord werd gevoerd door:

Erik Meijer (auteur), vóór de stemming, om technische wijzigingen in de tekst aan te brengen.

Giorgos Dimitrakopoulos, namens de PPE-DE-Fractie, tijdens de stemming, om te vragen het tweede deel van paragraaf 12 hoofdelijk in stemming te brengen (het Parlement ging hiermee akkoord).

Anna Ibrisagic, namens de PPE-DE-Fractie, die een mondeling amendement indiende op amendement 2, dat in aanmerking werd genomen..

Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, die amendement 3 introk.

Juridische mededeling - Privacybeleid