Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 12. maaliskuuta 2009 - Strasbourg

10. Äänestysselitykset (jatkoa)
Sanatarkat istuntoselostukset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Tiibetin kansannousun 50. vuosipäivä sekä dalai-laman ja Kiinan hallituksen vuoropuhelu - RC-B6-0135/2009:

Daniel Hannan

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö