Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 12. marts 2009 - Strasbourg

11. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Brian Crowley havde meddelt, at han ikke havde stemt om de seks ændringsforslag til betænkningen om Kroatien, da han ikke havde haft sit stemmekort under disse afstemninger.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik